Senja - ferdigregulert boligutviklingseiendom

Silsandstranda,

Regulert boligutviklingseiendom for opptil 96 boenheter i attraktivt boligområde på Silsand - Finnsnes.

Ta kontakt for mer informasjon!

Silsand er en bydel i Finnsnes by, som er regionsenter for Midt-Troms med ca 33.000 innbyggere. Silsand Stranda ligger på Senja, som har ca 15.000 innbyggere, og er i sterkt vekst.

Det er konkrete planer for ca 1000 nye arbeidsplasser i løpet av de neste 2 årene. Det er også mangel på boliger i Finnsnes-området, og stort behov for boligutbygging i de kommende årene. I tillegg er Senja Norges største sjømatkommune, med ca 10 milliarder i verdiskapning innen sjømatsektoren.

Senja er også en vekstregion innen reiseliv, og tilbyr unike områder for naturbaserte opplevelser.

Tomteareal: 24 300m²

Se full beskrivelse

Kort om

Foreliggende skisseprosjekt innebærer bygging av inntil 20 eneboliger i rekke og inntil 76 leiligheter i lavblokker.

Det er stor fleksibilitet for ulike typer boliger og utnyttelser, men eier har i foreliggende skisseprosjekt lagt vekt på en bebyggelse med arkitektoniske særpreg og kvaliteter.

Både reguleringsplanen og forprosjektet har lagt stor vekt på at det etableres et attraktivt bomiljø, hvor det naturskjønne området langs sjøen bevares og tilrettelegges som parkmessig område for beboerne.

Området har flotte strender og svaberg, og langs sjøen er det planlagt strandpromenade.

Matrikkel

Gnr. 60 Bnr. 319

Gnr. 60 Bnr. 320

Gnr. 60 Bnr. 447

i Senja kommune.

Regulering

Reguleringsplanen muliggjør en sværtUtdrag fra planbestemmelser og plankart:

Basert på bygging av ca BRA 10.500-11.000 m2, av tillatt areal på ca 18-20.000 m2

B1 - Lavblokk med inntil 40 leiligheter.

Garasjer og evt. boder i kjeller.

Leiligheter i 3 etasjer.

B2 - Eneboliger i rekke

- inntil 20 enheter.

Alle med utsikt til sjø. Gode solforhold.

B3 - Lavblokk med inntil 20 leiligheter.

Maritimt kaiområde. 3 etasjer.

BKB1 - Kombinert næring og/eller bolig.

Mulighet for servering / kontor / butikk, og inntil 6 leiligheter.

BKB2 - Kombinert næring og/eller bolig.

Mulighet for servering / kontor / butikk, og inntil 10 leiligheter.

GF / GN - Store parkmessige områder med badestrender, svaberg og strandpromenade langs sjøen.

Kontakt:

Jørn T. Nerdal

928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: