100 % utleid forretningsbygg i Harstad

Verkstedveien 1, 3 & 5, Harstad

Bygnignsmassen består av forretnings- og kontorlokaler, samt legeklinikk. Lokalene fremstår som moderne og godt tilpasset dagens leietakerne. De fleste leietakerne har egne inngangspartier. Bygget ligger plassert slik at all publikumstrafikk som skal til Sjøkanten Senter rutes forbi det.

På Sjøkanten Senter finnes butikker som Elkjøp, XXL, Obs, Jula, Europris m.fl. Området er i nylig vedtatt kommuneplan avsatt til sentrumsformål, hvor arealene skal avlaste sentrum.

Bruttoareal: 2 459m²
Byggear: 1985

Se full beskrivelse

Beliggenhet

Svært tilgjengelig for publikum med bil, kollektivtransport og til fots. Lokalene anses med sin beliggenhet å være attraktive for en rekke forretnings- og næringsvirksomheter.

Eiendommen er leid ut til tilsammen 8 leietakere på 5 og 10 -års kontrakter.


Leietakere er blant andre:
Sjøkanten Legesenter AS
Human Care Holding AS
Harstad Låsservice AS
m. fl.
Det er for tiden ingen ledige arealer i bygget. Med sin sentrale plassering midt i handelsområde anses lokalene som attraktive på leiemarkedet.

Årlig leieinntekt 2021e: NOK 2 990 576
Vektet gjenværende leietid er ca. 5,6 år. Ankerleietaker, Sjøkanten Legesenter AS, har gjenværende leietid på 13,7 år, med opsjon på + 10 år.

Salgsobjektet er hjemmel til eiendom.
Det vil ikke avholdes offentlig visning. Ta kontakt med megler for å avtale visning.

Areal

Bruttoareal: 2 459 kvm

Opplysninger om areal er hentet fra verditakst. Megler har ikke kontrollmålt areal. Faktisk areal kan avvike fra opplyst areal.

Matrikkel

Gnr. 58 bnr. 553

Gnr. 58 bnr. 570

i Harstad kommune

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse for gnr. 58 bnr. 553 datert 23.04.1985.

Nybygg, forretningsbygg.

Ferdigattest for ombygging og bruksendring til legesenter datert 05.03.2020.

Regulering

Kommuneplanens arealdel:

Plan ID: 605

Navn: Rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Plantype: Kommuneplanens arealdel

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 02.09.2020

Delareal av tomt: 1 498 kvm.

Arealbruk: Sentrumsformål, nåværende

Utdrag fra planbestemmelsene:

I BS5 er arealene avsatt til sentrumsformål (....). Arealene skal avlaste sentrum.

Det tillates enkeltetablering av detaljhandel ut over begrensningene i gjeldende reguleringsplan når hver enkeltetablering er over 1 500 kvm. BRA.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: