Inga Sparboes veg 4

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
61m2
Prisantydning
4 890 000,-

Salg av kontraktsposisjon for leilighet under oppføring! Er du godt voksen, og drømmer om en trygg tilværelse sammen med andre mennesker i samme livsfase? Da er Vigør - Inga Sparboes veg - noe for deg. Med 111 moderne leiligheter, tilrettelagt for et godt liv, sentralt plassert rett sør for Tromsø sentrum, er du godt rigget for årene som kommer. Leilighetene i Inga Sparboes veg er tilpasset en trygg alderdom. Det unike med disse leilighetene er at de er utviklet på premissene til seniorer. Store og åpne leiligheter, med alt på ett plan tilrettelagt for fremtidige hjelpemidler og serviceløsninger. Høydepunkter: Kjøkken fra Nova Interiør. Sørvendt beliggenhet. Fin utsikt!. Sansehage. Vertstjeneste. Cafe. Bildelingsordning. Husvert. Hobbyrom. Sansehage. For ytterligere informasjon kontakt Stina Stormo! ... Les mer

Prisantydning: 4 890 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 4 594,-
Primærrom: 60m2
Bruksareal: 61m2
Soverom: 2

Se full beskrivelse

Eiendom Inga Sparboes veg 4
9007 Tromsø
3. etasje
Oppdragsnummer 52-23-0375
Totalvurdering Salg av kontraktsposisjon for leilighet under oppføring!

Er du godt voksen, og drømmer om en trygg tilværelse sammen med andre mennesker i samme livsfase? Da er Vigør - Inga Sparboes veg - noe for deg. Med 111 moderne leiligheter, tilrettelagt for et godt liv, sentralt plassert rett sør for Tromsø sentrum, er du godt rigget for årene som kommer.

Leilighetene i Inga Sparboes veg er tilrettelagt for en trygg alderdom. Det unike med disse leilighetene er at de er utviklet på premissene til seniorer. Store og åpne leiligheter, med alt på ett plan tilrettelagt for fremtidige hjelpemidler og serviceløsninger.

Høydepunkter:
- Kjøkken fra Nova Interiør
- Sansehage
- Vertstjeneste
- Cafe
- Bildelingsordning
- Husvert
- Hobbyrom
- Sansehage

For ytterligere informasjon kontakt Stina Stormo!
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 3184 i Tromsø kommune
Beliggenhet Leilighetsblokken ligger rett sør for Tromsø sentrum, med god adkomst fra offentlig vei via privat innkjørsel inn mot tunet. Her har man nærhet til det meste, herunder flere dagligvarer, apotek, flotte tur- og rekreasjonsområder, busstopp. Tromsø sentrum er 10-15minutt gange unna.

Inga Sparboes veg bygges rundt en egen felleshage, som kanskje kan sees som et lite turmål i hverdagen. I tilknytning ligger felles arealer som det er mulig å nå tørrskodd fra alle leiligheter når uværet herjer som mest. De som ønsker større utfordringer er det kort vei opp til Mellomvegen, som leder videre til Folkeparken, Telegrafbukta og lysløypa.
Adkomst Adkomst blir via offentlig vei (Inga Sparboes veg og Bjørnøygata).
Tomt/beskaffenhet Sameiets tomt er eiet. Tomten er ikke endelig fradelt og oppmålt, noe som skjer ved oppmålingsforretning som avholdes av kommunen. Det tas således forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2024
Areal Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 61,80 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealberegning er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt på tegninger. Noe avvik vil forekomme. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Prosjektet oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov, Teknisk Forskrift 17.

Hele bygget direkte-fundamenteres. Bygget oppføres med bæresystemer i betong og stål, kompakttak med papptekking. Synlig bærekonstruksjon vil kunne forekomme, men tilstrebes innebygd i vegger. Sjakter, rørføringer, tekniske installasjoner og bærende konstruksjonselementer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling og utkassinger på vegg vil kunne forekomme. Bad, bod, soverom og gang kan ha nedsenket himling i hele eller deler av rommet som følge av ovennevnte.

Uteområdene er universelt utformet så langt topografi gjør det mulig.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest på eiendommen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtakelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtakelsestidspunkt.
Innhold Inngår i P-rom
Leilighet: 2 soverom, stue, kjøkken, bad og entré.

Inngår i S-rom
Leilighet: Bod

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Standard Himling av betong er sparklet og malt. I rom med nedforet tak vil det bli levert gipshimling, helsparklet og malt.
Vegger i hovedssak helsparklet og malt.
Gulv i hovedssak bestående av eikeparkett og fliser.

Kjøkken
Kjøkken fra Nova. Slette fronter med grep i stål. Laminatbenkeplate. Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer fra Electrolux eller tilsvarende. Kjøkkenleverandør leverer med innfelte spotter under overskap. Innkassinger mot tak Ventilator med plasmafilter inngår i kjøkkenleveranse.
Det vil være mulighet for å velge i et utvalg av farger på fronter og benkeplater uten pristillegg.
Det er gjort tilvalg for kr 12 864,- for skuffer fremfor skap under kjøkkenbenk i denne leiligheten.

Bad, vaskerom og WC
De fleste bad leveres som prefabrikerte bade romskabiner. Romhøyde i disse badene vil være ca 220 cm. Enkelte bad, vaskerom og WC leveres som plassbygd. Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse. Det gjøres oppmerksom på at der det leveres badekabiner vil tilvalgsmulighetene være noe begrenset, samt at tidsrommet for tilvalg vil være kortere enn ved andre tilvalg pga. bestillingstiden for badekabiner.

Vaskerom leveres med våtromsbelegg med oppkant, skjøtparklet og malte vegger i farge NCS S-0500-N, malt gips eller malt conformdekker i tak. 1 stk lyspunkt i tak med standard LED armatur, stikk til tørketrommel og stikk og avløp til vaskemaskin.

Tekniske installasjoner
Varmtvann fra felles tank, oppvarming via fjernvarme.

Elektroleveranse utføres etter forskrift i NEK400. Skjult elektrisk anlegg med unntak av installasjon ved lydvegger, -himling og betongvegger/-himling. Sikringsskap plasseres hensiktsmessig.

Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod eller annet egnet sted, for eksempel himling i gang. Innkassing kan forekomme. Trykkvakt på kjøkkenet for automatisk forsering. Utblåsing i form av plasmafilter. Det leveres ett ventilasjonsanlegg for hver bolig.

Brann- og røykvarslingsanlegg leveres iht forskrifter.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger. Se prospekt fra utbygger for utfyllende informasjon.
Møblering/utstyr Kjøkken leveres med hvitevarer. Det leveres ikke garderobeskap. Anvisning av garderobe på plantegninger, illustrasjoner etc. er for å vise plass til garderobeskap. Merk at dersom man tenker en annen plassering av garderobeløsning, må dette avklares tidlig i endringsprosessen da dette kan påvirke plassering av sprinkelanlegg, plassering av elektriske komponenter etc.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Oppvarming Boligene leveres med fjernvarme i gulvmontert radiator. Plassering ved vinduer i stue og/eller kjøkken. Endelig plassering og utforming er ikke detaljprosjektert.

Det leveres gulvvarme i form av elektriske varmekabler i entre og bad. Det leveres ikke oppvarmingskilder på soverom, gang, bod, WC eller vaskerom.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Parkering Garasjeplasser kan kjøpes separat av utbygger.

Ved kjøp av garasjeplass vil det tilkomme ekstra fellesutgifter til oppvarming, vedlikehold etc. Normalt beløper dette seg til rundt 200,- pr mnd.
Tomten Eierform: Fellestomt
Fellesareal Fellesarealer ved bebyggelsens hovedinngang leveres ferdig møblert, med belysning. Endelig omfang av leveranse er ikke avklart. Illustrasjoner i prospektet fra utbygger er veiledende og ment som et forslag til innredning.

Enkelte fellesarealer i byggets bakre del leveres uten møbler og utstyr. Disse arealene vil kunne disponeres av sameiet etter eget ønske og behov.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Vei, vann og avløp Vei, vann og kloakk er offentlig.
Regulering Eiendommen har gnr 119, bnr 2637 og 3184 i Tromsø Kommune og er regulert til bolig og tjenesteyting, jfr Reguleringplan nr 1795.
Nabotomt Meieritomta er opplyst omsatt med intensjon om boligbygging.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Prisantydning 4 890 000,- / Fellesutgifter: 4 594,- pr. mnd
Felleskostnadene er stipulert og inkluderer bl.a. TV/Internett, husvert, A-konto fjernvarme til oppvarming og bildeling.
Overtagelse Estimert overtagelse fra utbygger er fra 1. kvartal 2024.

Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for selger. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger før overtakelsen samt kontrollere bestilte tilvalg. Innkalling til forhåndsbefaring sendes kjøper i god tid. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader / mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet / maling ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak, vegger og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer.

Dersom utomhusarealene ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, er begge partene enige ved signatur av denne kontrakt at det holdes tilbake et beløp på kr 2500,- pr bolig på oppgjørsmeglers konto frem til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. Tilbakehold som vedrører fellesarealer og frigivelse av slike midler håndteres av styret med bindende virkning for kjøper. Avhengig av årstiden, for eksempel overtakelse på høst/vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt først våren året etter.

Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blancoskjøte e.l.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter boligens ferdigstillelse.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke tilgjengelig da boligen ikke er ferdigstilt. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen.
Energiforbruk Boliger har energimerke A, B eller C. Energimerking vil skje etter detaljprosjektering,
Adgang til utleie Seksjonseiere får full råderett over egen bolig og kan leie den ut i samsvar med gjeldene lovverk. Esl. §24 (6) setter begrensninger for adgangen til korttidsutleie. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Sameiet Prosjektet Vigør - Inga Sparboes veg vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold. For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning.
Fellesutgifter Fellesutgiftene fordeles etter eierbrøk og er beregnet på bakgrunn av boligens BRA. Stipulerte fellesutgifter pr mnd: Mellom kr 2525,- til 3922,- for en 3-roms leilighet.

I tillegg dekker fellesutgiftene m.fl.:
TV/Internett: kr 399,-.
Vertstjeneste og bildelingsordning: kr 1 400,-.
Felleskostnadene er stipulert og inkluderer bl.a. TV/Internett, husvert, A-konto fjernvarme til oppvarming og bildeling.

Budsjett for sameiet vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører. Utkast til budsjett og fordeling av felleskostnader er vedlegg til kontrakt. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader. Det endelige budsjettet tas opp til behandling på første årsmøte med forretningsfører hvor første års driftsbudsjett og felleskostnader blir endelig fastsatt.
Tinglyste rettigheter og servitutter Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Eierseksjonsloven § 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven § 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse).

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnboksutskriften. I tillegg har selger rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til sameieeller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, herunder blant annet erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi, nettverk m.m.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Salget gjelder salg av kontraktsposisjon, ikke salg av eiendom. Kjøper trer inn i selgers allerede inngåtte avtale med utbygger, med de rettigheter og plikter som følger av kontrakten.

Kjøpesummen for kontraktsposisjonen er den verdi kjøper betaler selger for å få tre inn i kontrakten med utbygger.

Kjøp av kontraktsposisjon (transportavtalen) reguleres av kjøpsloven og avhendingslovens §1-1, 4. ledd. Kjøpekontrakten med utbygger som kjøper trer inn i, reguleres av bustadoppføringslovens bestemmelser.

Kjøper innbetaler kjøpesum for kontraktsposisjonen ved inngåelse av transportavtalen. Dersom det på eiendommen er forfalte delinnbetalinger som er innbetalt til utbygger, eller det er gjort betalinger for tilvalg, skal også disse beløpene innbetales ved inngåelse av transportavtalen. Hvilke beløp dette gjelder, inkl. pris på eventuelle tilvalg som er gjort, fremgår av salgsoppgaven sammen med opplysninger om opprinnelig kjøpesum.

Betaling for selve kontraktsposisjonen kan ikke skje med krav om pant i den eiendommen som kjøpes.

Dersom kjøper av kontraktsposisjonen er forbruker vil innbetalt beløp for kontraktsposisjonen bli stående på meglers konto inntil eiendommen er overtatt av kjøper og skjøtet er tinglyst. Der kjøper er forbruker bortfaller betalingsplikt for kjøpesum for kontraktsposisjonen dersom utbygger ikke ferdigstiller boligen, jf. avh.l. § 1-1 fjerde ledd. Selger har intet ansvar for mangler eller forsinkelser på utbyggers side. I slike tilfeller har kjøper fortsatt plikt til å betale hele kjøpesummen for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangel eller forsinkelse er så vesentlige at den gir kjøper rett til å heve kontrakten med utbygger.

Dersom kjøper ikke regnes som forbruker ihht. bustadoppføringslova kan selger kreve at kjøper betaler hele vederlaget, uavhengig av om utbygger ferdigstiller boligen, og uten tinglyst skjøte. I slike tilfeller vil selger kreve at hele oppgjøret utbetales ved inngåelse av transportkontrakten. Kjøper av kontraktsposisjonen vil med dette ha den fulle risiko for kjøpesummen og et eventuelt tap, dersom utbygger mot formodning ikke leverer boligen i tråd med opprinnelig kjøpekontrakt, uten å kunne gjøre krav mot selger. Det kan ikke avtales boligselgerforsikring eller boligkjøperforsikring for dette oppdraget.

Budgivning
Bud skal kun inngis på beløp for å tre inn i kontraktsposisjonen. Det vil fremgå i både budskjema og budjournal hva den opprinnelige kjøpesummen utgjør. Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller gis rett til megler. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema og budskjema fås overlevert fra megler.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å gi bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kjøpekontrakt
Prospekt Vigør Inga Sparboes veg
Prisliste
Budsjett 2021 Inga Sparboes veg
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Salget gjelder en kontraktsposisjon. Kjøper overtar samtlige rettigheter og forpliktelser tilhørende kontrakten og det oppfordres til å sette seg godt inn i opprinnelig salgsmateriell og inngått kjøpekontrakt. Kontraktsforholdet reguleres av bakgrunnsretten ihht. Kjøpsloven og Avhendingsloven § 1-1, fjerde ledd.

Beskrivelsen i dette prospektet er utarbeidet for å orientere kjøpere/interessenter om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen er overordnet og bør sees i sammenheng med romskjema, leilighetsplaner og øvrig tilgjengeliggjort informasjon for å få et godt helhetsbilde av leiligheten.

Inntegnet løs innredning og garderobe vist på salgstegning inngår ikke i leveransen. Dette viser mulige innrednings- og møbleringsløsninger, og hensyntar ikke tilgjengelighetskrav. Inntegnet kjøkkeninnredning, samt servantskap på bad inngår i leveransen. Se også romskjemaer som nærmere beskriver leveranse av kjøkkeninnredning og servantskap på bad.

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, uten at den generelle standard vesentlig forringes.

Dokumenter fra utbygger på standardleveranse av kjøkken, bad, hvitevarer, gulv m.v. oversendes gjerne på forespørsel. Ta kontakt med meglerforetakets representant for mer informasjon.

Kontrakten som ligger til grunn for kjøp av bolig under oppføring reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Fullførelses- og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper 1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Nærmere om sameiet:
Det må påregnes at sameiet vedtar at hver leilighet ved innflytting skal betale inn til sameiets konto 3 x månedlig felleskostnad. Dette for å ha oppstartskapital i sameiet. Dette er ikke å anse som omkostninger ved kjøpet.

I utgangspunktet er dyrehold tillatt, så lenge normale regler for slikt hold overholdes, som for eksempel båndtvang etc. Sameiet kan fastsette andre regler. Dette blir fastlagt ifm. stiftelse av eierseksjonssameiet.

Nærmere om sikkerhetsstillelse
Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser iht. kontrakten i samsvar med buofl. § 12. Sikkerheten utgjør 3 % av kjøpesum frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5 % og vil gjelde i fem år etter overtakelsen. Garantien vil stilles i samsvar med buofl. §12, andre avsnitt som tilsier at garantien skal stilles ved frafall av selgers forbehold.

Tilvalg/endringer eller kjøp av p-plass på et senere tidspunkt vil ikke påvirke størrelsen på selgers sikkerhetstillelse. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/ transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.
Illustrasjonsfoto Inga Sparboes Veg 4.