Nordheimvegen 89, 3B-01-S

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
67m2
Prisantydning
4 390 000,-
Prisantydning: 4 390 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 63m2
Bruksareal: 67m2
Soverom: 2

Se full beskrivelse

Eiendom Nordheimvegen 89, 3B-01-S
9013 Tromsø
1. etasje
Totalvurdering Nordheimvegen 89, leilighet 3B-01-S - En lekker 3-roms med garasjeplass, sørvendt markterrasse og moderne nybyggstandard. Leiligheten framstår lekker med gode oppholdsrom, generøs takhøyde og store vindusflater som slipper inn rikelige mengder med naturlig lys. Planløsningen er praktisk og enkel å innrede. Her er det god oppbevaringsplass i både skap, innvendig bod, eller dersom du ønsker å innrede med garderobeskap. Leiligheten ligger skjermet til mot sør, mot friområde og har gode solforhold. Parkeringsplass i garasjeanlegg og sportsbod i tilknytning til underetasjen.
Matrikkel Gnr. 118 bnr. 1780 i Tromsø kommune
Beliggenhet Norheim Terrasse ligger på vestsiden av Tromsøya, nært sydspissen. Det er adkomst enten fra Tromsø sentrum via Strandvegen og videre over på Kvaløyvegen. Se gjerne kart på våre hjemmesider norheimbolig.no, for nærmere beskrivelse og plassering.
Adkomst Adkomst via offentlig vei.
Prosjektet Velkommen til et av Tromsøs mest etterspurte boligprosjekter, nemlig Norheim Terrasse! Her bor du med naturen som nærmeste nabo, et steinkast unna lysløypa, skoler, barnehager og søndagsåpen dagligvarebutikk.

Norheim Terrasse er et sted å være. Ikke gjøre. Ikke måtte. Bare være. Et sted å bruke tida slik du ønsker å bruke den. I fredelige og luftige omgivelser. Moderne. Stilig. Med armslag inne og ute. Og kort vei til det meste. Snart er det din tur. Og er du rask kan det bli på Norheim Terrasse i 2023.

Norheim Terrasse har en særdeles attraktiv beliggenhet på vestsiden av Tromsøya. Området ligger fredelig til og er omkranset av nydelig natur, både lysløyper, turstier og skog, samt nærhet til hav og sjø. Dette må sies å være ett av de mest attraktive bostedene på Tromsøya. Samtidig som det er en rolig beliggenhet, er det ikke lagt til Tromsø sentrum eller Langnes med et rikt tilbud av butikker, servicetilbud, treningssenter, restauranter og kaféer. Prosjektet består av totalt 80 leiligheter fordelt over to boligblokker på hvv. 5 og 6 etasjer, og nå er det bare 14 leiligheter igjen. De fleste leilighetene får nydelig utsikt mot Kvaløya og har samtidig en solrik plassering. Parker bilen i oppvarmet garasjeanlegg med faste oppstillingsplasser. Ta heisen opp til din leilighet. Nyt solnedgangen fra balkongen og lev et behagelig liv. Leilighetene er svanemerket og har lav klimapåvirkning. En svanemerket bolig holder høy kvalitet, og har en gjennomtenkt drifts- og vedlikeholdsplan som gjør det enkelt å sørge for at boligen forblir energieffektiv. Leilighetene ferdigstilles i slutten av november 2023.

Ta en titt i boligvelger for å se ledige leiligheter, eller kontakt megler for en boligprat og avtale visning.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2023
Areal Primærrom: 63,50 kvm, Bruksareal: 67 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Standard Leveransebeskrivelse ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Oppvarming Vannbåren fjernvarme i nedfelt konvektor. Elektriske varmekabler på gulv i vindfang og bad.

Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.
Parkering Det medfølger én parkeringsplass i felles garasjeanlegg i byggets underetasje.

Det klargjøres for el-bil-lading. Lader inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier.
Tomten Areal: 4 053 kvm, Eierform: Fellestomt

Prosjektet er planlagt med totalt 80 boliger som oppføres på eiendommen gnr 118, bnr 1780 i Tromsø kommune.

Sameiets tomt vil bli seksjonert. Tomteareal er i matrikkelen oppgitt å være 4053 m².

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles garasje og bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp.

Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via felles private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.
Sentrale lover Handelen reguleres av Bustadoppføringsloven.
Prisantydning 4 390 000,- (Fast pris)
Overtagelse Boligen ferdigstilles senest 15.12.2023. Dette gjelder som en bindende frist iht. bustadoppføringslova for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Dersom utomhusarealene ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, er begge partene enige ved signatur kjøpekontrakt at det holdes tilbake et beløp på kr 5000,- pr bolig på oppgjørsmeglers konto frem til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. Tilbakehold som vedrører fellesarealer og frigivelse av slike midler håndteres av styret med bindende virkning for kjøper.

Avhengig av årstiden, for eksempel overtakelse på høst/ vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt først våren året etter.
Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blancoskjøte e.l.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.
Sameiet Sameiet er planlagt å bestå av totalt 80 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har "tilknytning til hverandre". Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.
Tinglyste rettigheter og servitutter For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Visning:

Tirsdag, 28. nov.
17:00 - 18:00
Ta kontakt med Anders Karlstrøm (995 01 466) eller Robin Cornelius Lund (974 35 860) for visning!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Nordheimvegen 89, leilighet H0101
Velkommen til Nordheimvegen 89, leilighet H0101
Planskisse
Planskisse
Velkommen inn!
Velkommen inn!
Entreen framstår romslig og har god plass for oppbevaringsmøbel til sko og yttertøy.
Entreen framstår romslig og har god plass for oppbevaringsmøbel til sko og yttertøy.
Her vil du har kvaliteter som god og praktisk planløsning, rikelig med oppbevaringsplass, parkering og egen markterrasse.
Her vil du har kvaliteter som god og praktisk planløsning, rikelig med oppbevaringsplass, parkering og egen markterrasse.
En strøken 3-roms med garasjeplass og markterrasse.
En strøken 3-roms med garasjeplass og markterrasse.
Leiligheten ligger fint og skjermet til, ut mot friområde. Markterrasse med gode solforhold.
Leiligheten ligger fint og skjermet til, ut mot friområde. Markterrasse med gode solforhold.
Leiligheten framstår moderne med romslige oppholdsrom, generøs takhøyde og store vindusflater.
Leiligheten framstår moderne med romslige oppholdsrom, generøs takhøyde og store vindusflater.
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
Naturlige soner gjør leiligheten enkel å innrede.
Naturlige soner gjør leiligheten enkel å innrede.
Spisebordet har sin naturlige plass like ved kjøkkenet.
Spisebordet har sin naturlige plass like ved kjøkkenet.
Kjøkken fra kvalitetsleverandøren Nova. Kjøkkenet er noe oppgradert utover standard leveranse.
Kjøkken fra kvalitetsleverandøren Nova. Kjøkkenet er noe oppgradert utover standard leveranse.
Alt du trenger av integrerte hvitevarer som stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/frys.
Alt du trenger av integrerte hvitevarer som stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/frys.
Lekkert, flislagt bad med stort dusjhjørne, vegghengt wc og opplegg for vaskemaskin.
Lekkert, flislagt bad med stort dusjhjørne, vegghengt wc og opplegg for vaskemaskin.
Baderomsinnredning med praktiske skuffer og speilskap. God oppbevaringsplass!
Baderomsinnredning med praktiske skuffer og speilskap. God oppbevaringsplass!
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
DSC03101
DSC03101
Soverommene vender ut mot stille og rolige omgivelser, så her ligger alt til rette for en god natt søvn.
Soverommene vender ut mot stille og rolige omgivelser, så her ligger alt til rette for en god natt søvn.
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
Detaljer | Sne Eiendomsmegling
Leiligheten har innvendig bod, i tilknytning til entreen.
Leiligheten har innvendig bod, i tilknytning til entreen.
Leiligheten har også parkeringsplass i garasjeanlegg. Fellesområdene begynner å ta form.
Leiligheten har også parkeringsplass i garasjeanlegg. Fellesområdene begynner å ta form.
Leiligheten ligger i blokken til høyre, vendt mot sør og friområder. Bildet er en illustrasjon og avvik kan forekomme.
Leiligheten ligger i blokken til høyre, vendt mot sør og friområder. Bildet er en illustrasjon og avvik kan forekomme.