Garasjeplass 22

Tomasjord

Soverom
Størrelse
Prisantydning
225 000,-

Garasjeplass nr. 22 på Tomasjordnes Bor du på Tomasjordnes og trenger en parkeringsplass? Parkeringsplass nr. 22 i Strandlandet Borettslag legges nå ut for salg til prisantydning kr. 225.000,- med mulighet for å legge inn bud. Eier har bruks- og ad komstrett til en spesifikk oppstillingsplass i garasjeanlegget. Bruksretten er registrert hos forretningsfører og transport av bruksrett innebærer eierskifte hos forretningsfører. Det stilles ikke krav til at eier av bruksretten bor i borettslaget. Garasjeplassen kan leies ut. Det er vedtatt etablering av infrastruktur for elbilladere. Ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen for mer informasjon eller visning! ... Les mer

Prisantydning: 225 000,-
Boligtype: Andre
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 300,-
Byggeår: 2008

Se full beskrivelse

Eiendom Garasjeplass 22
9024 Tomasjord
Oppdragsnummer 52-23-0381
Totalvurdering Garasjeplass nr. 22 på Tomasjordnes

Bor du på Tomasjordnes og trenger en parkeringsplass?

Parkeringsplass nr. 22 i Strandlandet Borettslag legges nå ut for salg til prisantydning kr. 225.000,- med mulighet for å legge inn bud.

Eier har bruks- og adkomstrett til en spesifikk oppstillingsplass i garasjeanlegget. Bruksretten er registrert hos forretningsfører og transport av bruksrett innebærer eierskifte hos forretningsfører.

Det stilles ikke krav til at eier av bruksretten bor i borettslaget. Garasjeplassen kan leies ut.

Det er vedtatt etablering av infrastruktur for elbilladere.

Ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen for mer informasjon eller visning!
Matrikkel Gnr. 15 bnr. 1525 orgnr. 993414662 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomasjordnes er et etablert og attraktivt boligområde på fastlandssiden av Tromsøsundet.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Borettslag Annet
Byggeår 2008
Parkering Fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Plass nr. 22.

Det er vedtatt etablering av infrastruktur for elbilladere.
Tomten Eierform: Fellestomt
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Strandlandet Borettslag
Fellesutgifter: Kr. 300,- pr Mnd.

Ifb. Elbilinfrastruktur ønsker Styret mulighet for innbetaling fra hver parkeringsplass med beløp opp til 8 000,-
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.
Prisantydning 225 000,- / Felleskostnader: 300,- pr. mnd
Ifb. Elbilinfrastruktur ønsker Styret mulighet for innbetaling fra hver parkeringsplass med beløp opp til 8 000,-.
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Ligger i andel felleskostnader.
Adgang til utleie Det er adgang til utleie av parkeringsplassen.
Borettslag Strandlandet Borettslag
Formann borettslag Francisco Ancin-Murguzur
Fellesutgifter Kr 300,- per mnd.

Fellesutgiftene dekker kommunale avgifter.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Husordensregler
Vedtekter
Parkeringsregler

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny eier av sameiets styre. Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny eier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Styret er i gang med anbudsprosess vedr. etablering av elbilinfrastruktur i garasjeanlegget. I den forbindelse ser styret på mulighet for innbetaling fra hver garasjeplasseier med beløp opp til kr 8 000,-.

Inkludert i kjøpet er 1 stk. elektrisk portåpner til garasjeporten. Garasjeanlegget har i tillegg adkomst via dør med kodelås.

Anlegget er kameraovervåket av sikkerhetsgrunner. Det er enhver bruker av garasjeanlegget og bodenes ansvar at dørene alltid er låst.
Forkjøpsrett Det er ingen forkjøpsrett.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Garasjeplass nr. 22 på Tomasjordnes - TIL SALGS!
Garasjeplass nr. 22 på Tomasjordnes - TIL SALGS!
Eier har bruks- og adkomstrett til en spesifikk oppstillingsplass i garasjeanlegget
Eier har bruks- og adkomstrett til en spesifikk oppstillingsplass i garasjeanlegget
Garasjeplassene ligger i Strandlandet Borettslag
Garasjeplassene ligger i Strandlandet Borettslag
Garasjen har elektrisk port med portåpner
Garasjen har elektrisk port med portåpner
Bruksretten er registrert hos forretningsfører og transport av bruksrett innebærer eierskifte hos forretningsfører
Bruksretten er registrert hos forretningsfører og transport av bruksrett innebærer eierskifte hos forretningsfører