Skolegata 10

Finnsnes

Soverom
4 stk
Størrelse
181m2
Prisantydning
2 950 000,-

Velkommen til Skolegata 10 - Sjarmerende og velholdt enebolig Finnsnes sentrum - Regulert som sentrumstomt med 100 % utnyttelse og mulighet for 4 etasjer!  Denne sjarmerende eneboligen tilbyr en sjelden mulighet til å eie en romslig familiebolig i Finnsnes kommune. Med tre etasjer, et stort og funksjonelt kjøkken og fire lyse og komfortable soverom, gir dette hjemmet god plass for en voksende familie. Romslig stue og spisestue for sosiale sammenkomster i første etasje, og kjellerstue - Perfekt når barna blir litt større. Boligen har stort potensiale og venter på en ny eier som kan sette sitt preg på den. Boligen ligger i et stille og rolig område. Nært barnehager, barne- og ungdomsskole. Samt nært lege, butikker og om man vil ut å reise. Gangavstand til alt du trenger! Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 2 950 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 168m2
Bruksareal: 181m2
Soverom: 4
Byggeår: 1963
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Skolegata 10
9300 Finnsnes
Oppdragsnummer 52-23-0343
Totalvurdering Velkommen til Skolegata 10 - Sjarmerende og velholdt enebolig Finnsnes sentrum

Denne sjarmerende eneboligen tilbyr en sjelden mulighet til å eie en romslig familiebolig i Finnsnes kommune. Med tre etasjer, et stort og funksjonelt kjøkken og fire lyse og komfortable soverom, gir dette hjemmet god plass for en voksende familie. Romslig stue og spisestue for sosiale sammenkomster i første etasje, og kjellerstue - Perfekt når barna blir litt større.
Boligen har stort potensiale og venter på en ny eier som kan sette sitt preg på den.
Boligen ligger i et stille og rolig område. Nært barnehager, barne- og ungdomsskole. Samt nært lege, butikker og om man vil ut å reise. Gangavstand til alt du trenger!
Velkommen til visning!
Matrikkel Gnr. 44 bnr. 424 i Senja kommune
Beliggenhet Finnsnes er en by og administrasjonssenteret i Senja kommune i Troms og Finnmark. Finnsnes er regionssenter for Midt-Troms. Stedet har bystatus fra 1. januar 2000, og ligger delvis vestvendt mot Gisundet og Finnsnesrenna, og delvis sørvendt mot Finnfjorden. Byen er forbundet med tettstedet Silsand på Senja-siden med den 1 147 meter lange Gisundbrua. Finnsnes tettsted har 4 720 innbyggere per 1. januar 2021, men når man snakker om byen regner man gjerne med tettstedet Silsand som har 1 592 innbyggere. Finnsnes har hatt en kraftig vekst de siste årene og mangelen på sentrale tomter har ført til økt bygging av leiligheter og boligblokker de siste årene. Også nye næringsbygg har kommet til i løpet av de siste årene. I tilknytning til kulturhuset ligger Senja rådhus. Finnsnes kirke er fra 1979. Byen har hatt helsesenter (nå Distriktmedisinsk Senter) siden 1980. Finnsnes har også studiesenter med høyskoletilbud. Lokalavisen Folkebladet kommer ut på Finnsnes.
Adkomst Privat adkomst fra kommunal vei.
Tomt/beskaffenhet Det er ukjent byggegrunn. Dreneringen er av ukjent type. Jeg har ingen opplysninger om dreneringen eller om den eventuelt er oppgradert etter byggeår. Som referanseår settes byggeår. På oppføringstidspunktet var normal måte å bygge dreneringer ved å bruke drenerende steinfylling mellom stedlige masser og grunnmur samt at det ble smurt trekulltjære mot grunnmuren for å stoppe kapillærsug Bygningen har grunnmur i betongstein. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Eiendommen ligger i skrånende terreng. Tomten er forholdsvis flat.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1963
Areal Primærrom: 168 kvm, Bruksareal: 181 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 6
Byggemåte Taket er tekket med eternittplater. Tekkingen er besiktiget fra bakkenivå og ved foto fra vindu på loftet. Renner og nedløp av metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasadene har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med to-lags glass. Vinduene er trolig skiftet på 70-tallet. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Det er bygget luftebalkong av stål og tre i 2. etasje.
Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Anders Killie Solli datert 13.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest på tillatelse til tiltak uten ansvarsrett datert 06.07.2016.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
Underetasje: Vindfang, gang, stue, toalettrom, vaskerom, gang 2.
1.Etasje: Gang, bad, kjøkken, stue.
2.Etasje: Gang, 4 soverom.
Boligen disponerer i tillegg en innvendig bod

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Anders Killie Solli datert 13.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendig er det gulv av parkett.
Veggene har tapet og malte plater.
Himlinger har malerstrier.

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning fra byggeår med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad/vaskerom:
Vaskerom med pussede betong/mur overflater på gulvet og veggene. Rommet inneholder opplegg for vaskemaskin. I tillegg er varmtvannsberederen plassert i rommet. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner er murvegger. Bad med fliser på gulvet og veggene. Rommet inneholder WC, dusjkabinett og innredning med servant. Rommet er av ukjent alder, men ut fra materialvalg settes 1990 som referansene. Dusjkabinettet er forholdsvis nytt. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale fuktforhold. Hulltaking er foretatt fra kjøkkenet mot dusjkabinettet.

Tekniske installasjoner:
Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast. Boligen har naturlig ventilasjon. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Det elektriske anlegget har åpen installasjon og automatsikringer. Sikringsskapet er skiftet ut i 2014.

TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Utvendig > Luftebalkong 2. etasje:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er avvik: Det er rustskader på bærende konstruksjoner. Det frarådes at balkongen benyttes før denne er tilstrekkelig undersøkt.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det må gjøres oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det må gjøres oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

TGIU:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er enkelte knekte taksten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Veranda i 1. etasje:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Glassfibertekking er sårbar for bevegelser i konstruksjonene, som resulterer i rissdannelser og utettheter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er generell slitasje på gulv. Himlingen i stuen har skader som er tapet over.

Innvendig > Etasjeskillere:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Planavviket i stuen er ca. 25mm.

Innvendig > Radon:
Dokumentasjon av radonmålinger viser høye verdier, men under anbefalte grenseverdier Det er gjort målinger med storfilm i perioden november 2014 til februar 2015.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Jeg har registrert bruk av isopor som isolasjon. Dette er et svært brennbart materiale som avgir mye røyk og gasser ved brann.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Det elektriske anlegget har åpen installasjon og automatsikringer. Sikringsskapet er skiftet ut i 2014.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Anders Killie Solli datert 13.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 584 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Privat adkomst fra kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
Regulering Eiendommen er regulert til sentrumsformål etter reguleringsplankart datert 18.09.2023.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 950 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Anders Killie Solli den 03.10.23
Takster og verdier ,-
,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 790 213,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 002 809,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 12 152,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Selger opplyser om at da boligen ble brukt til tidligere ansatte (4 personer) så lå energiforbruket på mellom ca. 1600-3000kwh avhengig av årstid.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
1959/402761-2/80 Bestemmelse om gjerde 24.11.1959.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport datert: 13.09.2023
Selgers egenerklæringsskjema datert: 13.09.2023
Ferdigattest datert: 06.07.2016
Tegninger
Reguleringsplankart
Planrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Formuesverdien er estimert ut fra Skatteetaten sine hjemmesider.
Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Dusjkabinett byttet av Finnsnes Rør & Elektro AS i 2023.
- Nytt arbeid på elektrisk anlegg gjort av tidligere eier. 3 faser kurser, oppgradering etter el-kontroll 2014, skifter sikringsskap, økt kapasitet på sikringer, osv. Arbeid utført av Eliassen Installasjon AS.
- Nytt arbeid på utvendige avløpsrør i 2012. Gjort av tidligere eier. Avløp skiftet fra yttervegg via felles kum med nabo til kommunalt anlegg, arbeid utført av Mikalsen Miljø AS.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Skolegata 10 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Robin Cornelius Lund!
Velkommen til Skolegata 10 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Robin Cornelius Lund!
Sjarmerende familiebolig i Finnsnes sentrum med nærhet til alt!
Sjarmerende familiebolig i Finnsnes sentrum med nærhet til alt!
Planskisse etasjer
Planskisse etasjer
Planskisse hovedetasje.
Planskisse hovedetasje.
Planskisse kjeller.
Planskisse kjeller.
Planskisse 2.Etasje.
Planskisse 2.Etasje.
Stua i hovedetasjen er lys og åpen og har utgang til balkong.
Stua i hovedetasjen er lys og åpen og har utgang til balkong.
Store vindusflater som slipper inn godt med dagslys og gir en åpen atmosfære og gode møbleringsmuligheter i stua.
Store vindusflater som slipper inn godt med dagslys og gir en åpen atmosfære og gode møbleringsmuligheter i stua.
Spisestue.
Spisestue.
Stort kjøkken med masse potensiale!
Stort kjøkken med masse potensiale!
Vindu som slipper inn godt med naturlig lys på kjøkkenet.
Vindu som slipper inn godt med naturlig lys på kjøkkenet.
Trappegang.
Trappegang.
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4.
Soverom 4.
Stort bad innredet med dusjkabinett, gulvstående toalett og vegghengt servant med oppbevaringsmulighet i skap.
Stort bad innredet med dusjkabinett, gulvstående toalett og vegghengt servant med oppbevaringsmulighet i skap.
Toalettrom i kjelleretasjen.
Toalettrom i kjelleretasjen.
Velkommen inn i gangen, her kan du henge fra deg yttertøyet.
Velkommen inn i gangen, her kan du henge fra deg yttertøyet.
Romslig kjellerstue med plass til ønsket møblement.
Romslig kjellerstue med plass til ønsket møblement.
Perfekt når barna har besøk!
Perfekt når barna har besøk!
Vaskerom av fin størrelse i kjelleretasjen, her har du plass til å både vaske og tørke klær.
Vaskerom av fin størrelse i kjelleretasjen, her har du plass til å både vaske og tørke klær.
Balkong med utgang fra stua.
Balkong med utgang fra stua.
Boligen ligger i sentrum av Finnsnes med gangavstand til alt du trenger!
Boligen ligger i sentrum av Finnsnes med gangavstand til alt du trenger!
Nærhet til både skole og barnehage.
Nærhet til både skole og barnehage.