Nordheimvegen 87

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
38m2
Prisantydning
3 590 000,-

Salg av kontraktsposisjon i ettertraktede Norheim Terrasse. Leiligheten er under oppføring og forventes ferdigstilt desember 2023. Nordheimvegen 87 - En flott 2-roms i 5. etasje med moderne standard, garasjeplass med elbil-lader og nordvendt balkon g med nydelig utsikt. Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekt med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser og lysløypa i umiddelbar nærhet. Høydepunkter: Garasjeplass med elbil-lader.. God og arealeffektiv planløsning.. Kjøkken fra kvalitetsleverandøren Nova.. Balkong med nydelig utsikt.. Sportsbod. Heis. Umiddelbar nærhet til lysløypa og Bakolsen.. Gode bussforbindelser (ca 10 min til Sentrum og 8 min til Giæverbukta).. Kort vei til søndagsåpen dagligvare og Telegrafbukta.. Lave omkostninger.. Estimert ferdigstillelse desember 2023.. ... Les mer

Prisantydning: 3 590 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 38m2
Bruksareal: 38m2
Soverom: 1
Byggeår: 2023

Se full beskrivelse

Eiendom Nordheimvegen 87
9013 Tromsø
5. etasje
Oppdragsnummer 52-23-0349
Totalvurdering Salg av kontraktsposisjon i ettertraktede Norheim Terrasse. Leiligheten er under oppføring og forventes ferdigstilt desember 2023.

Nordheimvegen 87 - En flott 2-roms i 5. etasje med moderne standard, garasjeplass med elbil-lader og nordvendt balkong med nydelig utsikt. Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekt med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser og lysløypa i umiddelbar nærhet.

Høydepunkter:

- Garasjeplass med elbil-lader.
- God og arealeffektiv planløsning.
- Kjøkken fra kvalitetsleverandøren Nova.
- Balkong med nydelig utsikt.
- Sportsbod
- Heis
- Umiddelbar nærhet til lysløypa og Bakolsen.
- Gode bussforbindelser (ca 10 min til Sentrum og 8 min til Giæverbukta).
- Kort vei til søndagsåpen dagligvare og Telegrafbukta.
- Lave omkostninger.
- Estimert ferdigstillelse desember 2023.
Matrikkel Gnr. 118 bnr. 1780 i Tromsø kommune
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2023
Areal Primærrom: 38,60 kvm, Bruksareal: 38,60 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).

Arealene er gjengitt fra opplysninger gitt fra utbygger til selger og i utbyggers salgsdokumenter. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest på eiendommen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtakelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtakelsestidspunkt.
Innhold Inngår i P-rom: Stue/kjøkken, soverom, bad og entrè.

Fra stuen har du utgang til nordvendt balkong.

I tillegg disponerer leiligheten en sportsbod med inngang fra fellesarealer.
Standard Kjøkken:
Kjøkken leveres fra kjøkkenleverandør Nova, med integrerte hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Siemens. Slette fronter. Laminatbenkeplate.

Bad/vaskerom:
Prefabrikkert baderomskabin med 30x60 fliser på gulv og vegg. Utstyrt med vegghengt toalett, baderomsinnredning, opplegg for vaskemaskin og dusjhjørne med dusjgarnityr. Romhøyde i disse badene vil være ca 220 cm. Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse.

Listverk:
Listverk ved gulv og rundt dører og vinduer leveres hvitmalt med synlige spikerslag. Farge S-0500-N. Listefritt ved tak.

Himling:
Leilighetene leveres med betonghimling, sparklet og malt. I rom med nedfort tak vil det bli levert gipshimling, helsparklet og malt. Det gjøres oppmerksom på at det vil forekomme lokale nedforinger i tak for fremføring av for eksempel ventilasjon og andre tekniske installasjoner.

Innvendige overflater:
Se Romskjema for beskrivelse av leveranse på innvendige overflater på de ulike rom.
Oppvarming Vannbåren fjernvarme i nedfelt konvektor. Elektriske varmekabler på gulv i vf og bad. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Parkering Garasjeplass med elbil-lader.
Tomten Areal: 4 053 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Prosjektet omfattes av detaljregulering for Nordheim med planident nr 1888.
Prisantydning Kontraktsposisjon: kr 300.000,-

Opprinnelig kontraktspris: kr 3 290 000,-

Prisantydning og merverdi: kr 3 590 000,-
Overtagelse Overtakelse er foreløpig estimert til desember 2023.

Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse.
Befaringen ledes av en representant for selger. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger før overtakelsen samt kontrollere bestilte tilvalg. Innkalling til forhåndsbefaring sendes kjøper i god tid. Ved
overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader / mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet/ maling ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak, vegger og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard.

Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer.
Dersom utomhusarealene ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, er begge partene enige ved signatur av denne kontrakt at det holdes tilbake et beløp på kr 5000,- pr bolig på oppgjørsmeglers konto frem til
overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført.

Tilbakehold som vedrører fellesarealer og frigivelse av slike midler håndteres av styret med bindende virkning for kjøper.

Avhengig av årstiden, for eksempel overtakelse på høst/ vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt først våren året etter

Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blancoskjøte e.l.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ligningsverdi fastsettes av Skatt Nord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke tilgjengelig da boligen ikke er ferdigstilt.
Energiforbruk Det er foreløpig ikke mottatt energimerking for denne aktuelle boligen. Ifølge utbygger vil leilighetene havne i energimerke A, B eller C og dette vil utarbeides ved detaljprosjektering. Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no
Adgang til utleie Utleie/ fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
Sameiet Prosjektet Norheim Terrasse vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold. For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning.
Fellesutgifter Stipulerte fellesutgifter pr mnd på 2-roms leiligheter er fra kr 1.282,- til kr 1.611,-

Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som blant annet vil omfatte:
- Kabel-TV og / eller Internett
- Drift av bygninger
- Service og drift av heisene
- Service og drift av parkeringsanlegg
- Bygningsforsikring
- Strøm til fellesarealer
- Forretningsførsel og revisjon
- Fjernvarme, oppvarming og tappevann.
- Vannforbruk
- Snøbrøyting
- Styrehonorar

Budsjett for sameiet vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører. Utkast til budsjett og fordeling av felleskostnader er vedlegg til kontrakt. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader. Det endelige budsjettet tas opp til behandling på første årsmøte med forretningsfører hvor første års driftsbudsjett og felleskostnader blir endelig fastsatt.

Felleskostnader til parkeringsanlegg dekkes av kjøpere av p-plass. I tillegg til de ovennevnte kostnader påløper andre faste, løpende utgifter for den enkelte bolig, som bl.a. innboforsikring og strømutgifter.
Tinglyste rettigheter og servitutter Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Eierseksjonsloven § 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven § 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse).

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnboksutskriften. I tillegg har selger rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Salget gjelder salg av kontraktsposisjon, ikke salg av eiendom. Kjøper trer inn i selgers allerede inngåtte avtale med utbygger, med de rettigheter og plikter som følger av kontrakten.

Kjøpesummen for kontraktsposisjonen er den verdi kjøper betaler selger for å få tre inn i kontrakten med utbygger.

Kjøp av kontraktsposisjon (transportavtalen) reguleres av kjøpsloven og avhendingslovens §1-1, 4. ledd. Kjøpekontrakten med utbygger som kjøper trer inn i, reguleres av bustadoppføringslovens bestemmelser.

Kjøper innbetaler kjøpesum for kontraktsposisjonen ved inngåelse av transportavtalen. Dersom det på eiendommen er forfalte delinnbetalinger som er innbetalt til utbygger, eller det er gjort betalinger for tilvalg, skal også disse beløpene innbetales ved inngåelse av transportavtalen. Hvilke beløp dette gjelder, inkl. pris på eventuelle tilvalg som er gjort, fremgår av salgsoppgaven sammen med opplysninger om opprinnelig kjøpesum.

Betaling for selve kontraktsposisjonen kan ikke skje med krav om pant i den eiendommen som kjøpes.

Dersom kjøper av kontraktsposisjonen er forbruker vil innbetalt beløp for kontraktsposisjonen bli stående på meglers konto inntil eiendommen er overtatt av kjøper og skjøtet er tinglyst. Der kjøper er forbruker bortfaller betalingsplikt for kjøpesum for kontraktsposisjonen dersom utbygger ikke ferdigstiller boligen, jf. avh.l. § 1-1 fjerde ledd. Selger har intet ansvar for mangler eller forsinkelser på utbyggers side. I slike tilfeller har kjøper fortsatt plikt til å betale hele kjøpesummen for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangel eller forsinkelse er så vesentlige at den gir kjøper rett til å heve kontrakten med utbygger.

Dersom kjøper ikke regnes som forbruker ihht. bustadoppføringslova kan selger kreve at kjøper betaler hele vederlaget, uavhengig av om utbygger ferdigstiller boligen, og uten tinglyst skjøte. I slike tilfeller vil selger kreve at hele oppgjøret utbetales ved inngåelse av transportkontrakten. Kjøper av kontraktsposisjonen vil med dette ha den fulle risiko for kjøpesummen og et eventuelt tap, dersom utbygger mot formodning ikke leverer boligen i tråd med opprinnelig kjøpekontrakt, uten å kunne gjøre krav mot selger. Det kan ikke avtales boligselgerforsikring eller boligkjøperforsikring for dette oppdraget.

Budgivning
Bud skal kun inngis på beløp for å tre inn i kontraktsposisjonen. Det vil fremgå i både budskjema og budjournal hva den opprinnelige kjøpesummen utgjør. Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller gis rett til megler. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema og budskjema fås overlevert fra megler.
All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å gi bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kjøpekontrakt
Reguleringsplan
Salgsoppgave Norheim
Leveransebeskrivelse
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Da leiligheten er under oppføring og selger ikke har bebodd leiligheten er det ikke avgitt egenerklæring / tilstandsrapport.

Beskrivelsen i dette prospektet er utarbeidet for å orientere kjøpere/interessenter om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen er overordnet og bør sees i sammenheng med romskjema, leilighetsplaner og øvrig tilgjengeliggjort informasjon for å få et godt helhetsbilde av leiligheten.

Inntegnet løs innredning og garderobe vist på salgstegning inngår ikke i leveransen. Dette viser mulige innrednings- og møbleringsløsninger, og hensyntar ikke tilgjengelighetskrav. Inntegnet kjøkkeninnredning, samt servantskap på bad inngår i leveransen. Se også romskjemaer som nærmere beskriver leveranse av kjøkkeninnredning og servantskap på bad.

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, uten at den generelle standard vesentlig forringes.

Dokumenter fra utbygger på standardleveranse av kjøkken, bad, hvitevarer, gulv m.v. oversendes gjerne på forespørsel. Ta kontakt med meglerforetakets representant for mer informasjon.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Det vil ikke være anledning for visning da boligen fortsatt er under oppføring.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Nordheimvegen 87 - Presentert av Anders Karlstrøm
Velkommen til Nordheimvegen 87 - Presentert av Anders Karlstrøm
Planskisse
Planskisse
Leiligheten selges med garasjeplass, hvor det også vil bli montert elbil-lader.
Leiligheten selges med garasjeplass, hvor det også vil bli montert elbil-lader.
Leiligheten ligger vendt mot friområde og vil ved ferdigstillelse ha moderne standard og balkong med nydelig utsikt.
Leiligheten ligger vendt mot friområde og vil ved ferdigstillelse ha moderne standard og balkong med nydelig utsikt.
Utmerket beliggenhet på attraktive Fagereng. Lysløypa og Bakolsen ligger like bak eiendommen.
Utmerket beliggenhet på attraktive Fagereng. Lysløypa og Bakolsen ligger like bak eiendommen.
Her har man så å si lysløypa som nærmeste nabo. Lysløypa starter ca 100 meter fra leiligheten.
Her har man så å si lysløypa som nærmeste nabo. Lysløypa starter ca 100 meter fra leiligheten.
Buss rute nr 34 og 33 stopper i området og tar deg direkte til Giæverbukta (ca 8 min), UiT/UNN (ca 15 min) og sentrum (ca 10 min).
Buss rute nr 34 og 33 stopper i området og tar deg direkte til Giæverbukta (ca 8 min), UiT/UNN (ca 15 min) og sentrum (ca 10 min).
Fra leiligheten har du umiddelbar nærhet til velkjente turområder som Telegrafbukta og lysløypa.
Fra leiligheten har du umiddelbar nærhet til velkjente turområder som Telegrafbukta og lysløypa.
Kort gåavstand til søndagsåpen dagligvare.
Kort gåavstand til søndagsåpen dagligvare.
Treningssenter finner du også i nærheten.
Treningssenter finner du også i nærheten.