Nord-Fugløyveien 354

Vannvåg

Soverom
4 stk
Størrelse
89m2
Prisantydning
1 850 000,-

Velkommen til Nord-Fugløyveien 354 - Sjelden mulighet! Stor eiendom med strandlinje, naust, elgvald og jaktrett! Stor eiendom beliggende på oversiden av hovedvegen et stykke før Vannvåg på Vannøya. Eiendommen byr på masse friluftsmuligheter som bla nt annet fiske, eiendommen har egen strandlinje. Som grunneier er man med i indre Vannøy elgvald og det er jaktrett på eiendommen. Egen avtale for grunneiere i forbindelse med jaktkort. Det store jordet på eiendommen er meget bra med tanke på gåsejakt. Her får du med andre ord en perfekt eiendom for de friluftsinteresserte! Innenfor 10 minutter kjøreavstand finner du skole og dagligvare. Det er både barnehage, svømmehall, alpinbakke, postkontor og handel i Vannvåg. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 1 850 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 85m2
Bruksareal: 89m2
Soverom: 4
Byggeår: 1920

Se full beskrivelse

Eiendom Nord-Fugløyveien 354
9135 Vannvåg
Oppdragsnummer 52-23-0223
Totalvurdering Velkommen til Nord-Fugløyveien 354 - Sjelden mulighet! Stor eiendom med strandlinje, fjøs, elgvald og jaktrett!

Stor eiendom beliggende på oversiden av hovedvegen et stykke før Vannvåg på Vannøya. Eiendommen byr på masse friluftsmuligheter som blant annet fiske, eiendommen har egen strandlinje. Som grunneier er man med i indre Vannøy elgvald og det er jaktrett på eiendommen.
Hvor grunneierlaget heter Lenesøyra grunneierlag. Egen avtale for grunneiere i forbindelse med jaktkort. Det store jordet på eiendommen er meget bra med tanke på gåsejakt.
På eiendommen finner du også sommerfjøs, i tillegg til garasje og stor fjøs.
Her får du med andre ord en perfekt eiendom for de friluftsinteresserte!

Innenfor 10 minutter kjøreavstand finner du skole og dagligvare. Det er både barnehage, svømmehall, alpinbakke, postkontor og handel i Vannvåg. Vannvåg har anløp av hurtigbåten mellom Tromsø og Skjervøy og eiendommen ligger ca. 2 timers kjøring fra Tromsø.

Velkommen til visning!
Matrikkel Gnr. 49 bnr. 2 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Eiendommen er beliggende på oversiden av hovedvegen et stykke før Vannvåg på Vannøya. Vannvåg er en liten bygd på sørøstsiden av øya. Vanna i Karlsøy kommune i Troms. I bygda er det havn og fiskebruk. Det er både skole, barnehage, svømmehall, alpinbakke, postkontor og handel i Vannvåg. Vannvåg har anløp av hurtigbåten mellom Tromsø og Skjervøy.
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg, med privat gruset veg frem til boligen.
Tomt/beskaffenhet Tomten er svakt hellende mot øst. Opparbeidet med grasbakke/plan, gruset innkjøring/adkomst og oppstillingsplass på tunet. Tomten er noe beplantet med stauder, busker og stedsegne tresorter.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1920
Areal Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 89 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Aluminiumsplater med profil. Takrenner i plast/PVC. Tømmervegger fra byggeår, liggende malt kledning. Saltak med plassbygde sperrer og åser i tre, grove taktrobord. Trevinduer fra flere tidsepoker 1970-1990 med 2-3 lags isolerglass fra siste rehabilitering, malte/beisede fôringer og listverk. Koplede vinduer 1960-1970. Vinduer med enkle glass fra byggeår. Teak hovedytterdør med enkelt farget glass. Balkong/veranda med søylefundamentering. Bærekonstruksjoner, bjelker og verandadekke i impregnerte materialer. Rekkverk i impregnerte materialer. Trapper i impregnerte og dimensjonerte materialer.
Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Knut Flatebø datert 14.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Kommunen har gjennomgått sine arkiver og det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Innhold Inngår i P-rom:
Hovedetasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad/vaskerom, spiskammer/grovkjøkken.
Loft: Loftsgang m/trapp, 4 soverom.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Knut Flatebø datert 14.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv overflater: Gulvbord, belegg, tepper.
Vegg overflater: Tapet, malte plater, tynnplater, tømmer.
Tak/himling overflater: Malte overflater trefiber/spon.

Kjøkken:
Eldre tidstypisk innredning med slette laminerte fronter/skuffer. Plass til vanlig komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Benkeplater i laminat dobbel oppvaskkum i rustfritt stål, garnityr i metall. Fritthengende ventilator i rustfritt stål med kanalføring til yttervegg. Fliser i mellom benkeskap/overskap. Det er ikke etablert forsert avtrekk over ventilator fra kjøkken, mekanisk vifte er montert i yttervegg mot nedsiden av boligen/kjøkkenet.

Våtrom:
Bad/vaskerom:
Våtrom fra byggeår til tilbygget, belegg på gulv, malte overflater på vegger. Badet har ikke sluk, mekanisk avlufting. Baderomsinnredning: innredning med enkelt overskap med speil. Utstyr for sanitærinstallasjoner: Badekar med dusjgarnityr montert direkte på VV bereder, servant i porselen, opplegg for
vaskemaskin med avløp til badekar. El-oppvarming med veggmontert stråleovn.

Tekniske installasjoner:
Røropplegget er hovedsakelig i kopperrør med noe PEX rør, delvis skjultopplegg /åpen installasjon. Avløpsrør i PVC og soilrør (støpte jernrør). Naturlig ventilasjon med friskluftventiler i yttervegger, eventuelle vindusventiler og åpningsvinduer. Mekanisk vifte i bad med kanalføring til yttervegg. Bereder på kjøkken ca. 30 L av nyere dato. Åpen installasjon/el-anlegg. Sikringsskap med skrusikringer. Hovedstrøminntak med luftstrekk og overspenningsvern. Røykvarslere og pulverapparat er installert i boligen. Utstyret bør funksjonstestens før eierskifte.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trappen er typisk for denne typen gamle bygninger, veldig bratt og har relativt dårlig rekkverk for sikker gange.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rørgjennomføringer har ikke mansjetter. Det er ikke sluk i rommet. Ikke tilfredsstillende fall. Utettheter ved dørterskel og yttervegger. Manglende luftespalte mellom dør og terskel. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

TGIU:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Da det ikke foreligger nøyaktige opplysninger om konstruksjonen, må man påregne svært varierende tykkelse og isoleringsgrad på yttervegger som er tilleggsisolert, samt at effekten av isolering kan være svekket som følge av at isolasjon siger i veggene over tid. Kvaliteten på isolasjonen på monteringstidspunktet hadde høyst sannsynlig lavere u-verdi det som produseres og kan nyttes per/dags dato.

Utvendig > Vinduer:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. * Vinduer har oppnådd full levealder, det er sprekker og vannmerker etter naturlig værmessige påkjenninger, samt vanlig bruksslitasje. Enkelte av de opprinnelige vinduene har symptomer på råteskader i nedre del av karm. Enkelte vinduer er vanskelig og åpne/lukke Utvendig > Dører Gå til side Det er avvik: Ytterdør var noe vanskelig og åpne lukke. Ytterdør har enkelt glass og relativt dårlig uverdig/isolasjonsevne.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er observert at spennvidde mellom søylefundamenter er for lang 4,78 m. Det mangler deler av rekkverket mot sørøst. Innfesting av veranda til bygning/mur er utradisjonell og bør dokumenteres nærmere.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er avvik: Begge trapper mangler rekkverk.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er avvik: Røykrør på loft er ubeskyttet og utgjør stor fare for brannskader ved berøring Innvendig > Krypkjeller Gå til side Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er ikke observert tilfredsstillende ventilasjon av kryperom under boligen og tilbygg

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist fuktskjolder i overflater. Det er observert mindre fuktskader i skrog/fronter på benkeskap.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2:
Det er avvik: Bereder er sannsynligvis over 25.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Åpen installasjon/el-anlegg. Sikringsskap med skrusikringer. Hovedstrøminntak med luftstrekk og overspenningsvern.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er avvik: Det er sannsynlig at kjellermur har hatt utfordringer med telepress og mulig sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. En god del av overflatebehandling er løsnet på takplater. Det er ikke avklart om det ligger noen form for nyere undertak utover opprinnelig taktrobord og gammel papptekking som vises i nedkant av taket.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er avvik: Konstruksjonen er dimensjonert og konstruert etter datidens byggeskikk. Man må man påregne svært varierende kvalitet og isoleringsgrad på i takkonstruksjonen, samt at effekten av isolering sannsynligvis er svekket som følge av at isolasjonen er seget ned imellom takstolene over tid. Kvaliteten på isolasjonen på monteringstidspunktet hadde høyst sannsynlig lavere u-verdi enn det som produseres- og kan nyttes per/dags dato. Det er ikke observert adkomst til mørkeloft.

Innvendig > Overflater:
Det er avvik: Det er gjort en generell vurdering av alle overflater på gulv/vegger/himling (tak) Overflatene er tidstypiske utdaterte. Det er stedvis mer slitasje enn det man kan forvente fra tilsvarende/sammenlignbare boliger bygget i denne tidsepoken- og som senere er rehabilitert

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dører er fra byggeår og senere oppgraderinger- og har en god del slitasje, hakk og merker på dørblad og karmer/listverk.

Tomteforhold > Drenering:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Septiktank:
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Knut Flatebø datert 14.09.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Boligen selges med innbo/løsøre foruten personlige ting. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming består av elektrisk oppvarming og vedfyrt ovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på eiendommen.
Tomten Areal: 186 755 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Vei: Eiendommen har adkomst via offentlig veg, med privat gruset veg frem til boligen.
Vann: Privat vannkilde/brønn.
Avløp: Det finnes ikke dokumentasjon/informasjon om eventuell slamavskiller og videre avløp for gråvann. Det er sannsynlig at det finnes en betongkumme med avløp videre til grøft/sjø.
Regulering Eiendommen er registrert som Enebolig i Matrikkelen.
Parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)) i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel finnes på Karlsøy kommunes hjemmesider. https://kommunekart.com/klient/karlsoy
Konsesjon Eiendommen er bebygd. Eiendommen oppfyller ikke kravene for konsesjonsfrihet etter konsesjonslovens § 4 (1) nr. 4 (mindre enn 100 dekar, maksimalt 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord). Kjøper må derfor søke, og få, konsesjon for erverv av eiendommen. Kjøper plikter å søke konsesjon senest 14 dager etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper betaler konsesjonsgebyret. Kjøper er kjent med at eiendommen ikke kan overtas før konsesjon er gitt, kjøper plikter å overta eiendommen senest en måned etter at konsesjon er gitt dersom ikke annet er avtalt. Kjøper er kjent med at dersom han/hun ikke får konsesjon er avtalen fortsatt bindende. Kjøper må da likevel betale avtalt kjøpesum for eiendommen mot blancoskjøte som deponeres hos eiendomsmegler, og overtar risikoen for eiendommen, jf avhl § 2-4. Kjøper plikter umiddelbart etter at klagefrist er utløpt å iverksette nødvendige tiltak for å videreselge eiendommen til en person som kan få konsesjon.
Behandlingstid for en konsesjonssøknad er normalt 1 - 3 måneder avhengig kommunen eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 850 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Knut Flatebø den 14.09.23
Takster og verdier ,-
Verdi takst 1 850 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 351 424,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 335 411,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 2 726,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
1921/900515-1/97UTSKIFTING 15.01.1921

1942/813-2/97BESTEMMELSE OM BEITERETT 13.05.1942
Rettighetshaver :Knr:5423 Gnr:49 Bnr:23

1942/1273-1/97 BORETT 10.08.1942
RETTIGHETSHAVER: ANDREASSEN NILS

1942/1899-1/97BORETT 02.12.1942
RETTIGHETSHAVER: ANDREASSEN MIKKEL OG HUSTRU BEST OM FØDERÅD, VILKÅR M V

1959/3192-1/97ERKLÆRING/AVTALE 23.07.1959
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger
m.v.

1964/3660-1/97BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN 16.08.1964
Vegvesenets betingelser vedtatt

1986/8508-1/97JORDSKIFTE 19.12.1986
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2016/820489-1/200ELEKTRISKE KRAFTLINJER 09.09.2016
RETTIGHETSHAVER:ARVA AS
Org.nr: 979151950
Avtale om bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg

1942/813-3/97BESTEMMELSE OM BEITERETT 13.05.1942
Rettighetshaver: Knr:5423 Gnr:49 Bnr:2

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport datert: 14.09.2023.
Selgers egenerklæringsskjema datert: 13.09.2023.
Eiendomsopplysninger
Landbruksrapport datert: 13.09.2023.
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse
Muligheter for kommunal renovasjon med tømming av containere ukentlig.
Formuesverdien er estimert ut fra Skatteetaten sine hjemmesider.

Jaktinfo:
Grunneierlaget heter Lenesøyra grunneierlag.
Grunneiere betaler 100.- pr. Jaktkort. Det er 2 stk kort til eiendommen.
Hvis du skal ha flere Jaktkort enn de to som følger med eiendommen koster det kr 300,- pr døgn. Sesongkort 1500 ,-
Bag limit / begrenset fangst: 4 ryper pr dag. Det skilles ikke mellom Li og Fjellrype. 23/24
Sesongkortet er endret til å vare i ett år, dette for å gi adgang til jakt på mink og kråkefugler i tiden før den øvrige småviltjakta starter. Det vises til sentrale jakttider for disse artene.
De er også mye gås på eiendommen. Det store jordet på eiendommen er meget bra med tanke på gåsejakt.
Som grunneier er man med i indre Vannøy elgvald.


Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Eiendommen har privat brønn. Ingen kjennskap til septiktank.
- Koblet ny benkebereder på kjøkken i 2022.
- Uthus er i dårlig forfatning, Sikkert råte der. Sikkert i fjøsen også. Ellers er det ikke noe råte som vi vet om.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Nord-Fugløyveien 354 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Jonas Bergersen!
Velkommen til Nord-Fugløyveien 354 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Jonas Bergersen!
Eiendommen har elgvald og jaktrett
Eiendommen har elgvald og jaktrett
Stor eiendom med masse muligheter og ikke boplikt
Stor eiendom med masse muligheter og ikke boplikt
Strandlinje på eiendommen - Perfekt for fiskeintersserte!
Strandlinje på eiendommen - Perfekt for fiskeintersserte!
Stor og flott eiendom med nydelig utsikt.
Stor og flott eiendom med nydelig utsikt.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Planskisse
Planskisse
Planskisse loft
Planskisse loft
Velkommen inn, i gangen har du god plass til å henge av deg yttertøyet.
Velkommen inn, i gangen har du god plass til å henge av deg yttertøyet.
Stort kjøkken med plass til spisebord.
Stort kjøkken med plass til spisebord.
Vedfyrt ovn på kjøkken.
Vedfyrt ovn på kjøkken.
Nydelig havsutsikt å nyte morgenkaffen til.
Nydelig havsutsikt å nyte morgenkaffen til.
God benkeplass.
God benkeplass.
Åpen og fin stue med store vindusflater.
Åpen og fin stue med store vindusflater.
God plass til en stor sofa.
God plass til en stor sofa.
Trapp som tar deg opp til loftet.
Trapp som tar deg opp til loftet.
På loftet finner du 4 soverom.
På loftet finner du 4 soverom.
Gang
Gang
Gang
Gang
Soverom 1.
Soverom 1.
Soverom 2.
Soverom 2.
Soverom 3.
Soverom 3.
Soverom 4.
Soverom 4.
Badet ligger i loftsetasjen.
Badet ligger i loftsetasjen.
Her har du badekar og dusj, samt opplegg til vaskemaskin.
Her har du badekar og dusj, samt opplegg til vaskemaskin.
Stor terrasse på framsiden av huset.
Stor terrasse på framsiden av huset.
Nydelig utsikt utover havet
Nydelig utsikt utover havet
Pent opparbeidet hage rundt boligen.
Pent opparbeidet hage rundt boligen.
EIendommen ligger flott til i et område med nydelig natur.
EIendommen ligger flott til i et område med nydelig natur.
Jaktrett på eiendommen, her får du en eiendom perfekt for de friluftsinteresserte!
Jaktrett på eiendommen, her får du en eiendom perfekt for de friluftsinteresserte!
Dronefoto.
Dronefoto.
Velkommen på visning!
Velkommen på visning!
Nydelige tur- og jaktområder
Nydelige tur- og jaktområder