Skulgamvegen 450

Kårvik

Soverom
2 stk
Størrelse
80m2
Prisantydning
1 690 000,-

Velkommen til Skulgamvegen 450 - En privat beliggende hytte med den sjeldne kombinasjonen av hav og skog i umiddelbar nærhet. Hytten ligger ca. 24 minutter fra byen så hytten kan benyttes hele tiden. Kombinasjonen av jakt, fiske og friluftsliv gjør at man kan dyrke denne interesseten videre. Ringvassøy er kjent for fantastiske rekreasjonsmuligheter. Høydepunkter: Etterspurt beliggenhet. Ro i sjela. Naust. Klassisk hytte. Vedsjå/anneks. Tilkoblet strøm. Sommervann via egen brønn. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund! ... Les mer

Prisantydning: 1 690 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 48m2
Bruksareal: 80m2
Soverom: 2
Byggeår: 1977

Se full beskrivelse

Eiendom Skulgamvegen 450
9131 Kårvik
Oppdragsnummer 52-23-0309
Totalvurdering Velkommen til Skulgamvegen 450 - En privat beliggende hytte med den sjeldne kombinasjonen av hav og skog i umiddelbar nærhet.

Hytten ligger ca. 24 minutter fra byen så hytten kan benyttes hele tiden. Kombinasjonen av jakt, fiske og friluftsliv gjør at man kan dyrke denne interesseten videre. Ringvassøy er kjent for fantastiske rekreasjonsmuligheter.

Høydepunkter:
Etterspurt beliggenhet
Ro i sjela
Naust
Klassisk hytte
Vedsjå/anneks

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund!!
Matrikkel Gnr. 109 bnr. 29 i Tromsø kommune
Beliggenhet På sørsiden av Ringvassøya. Ovenfor fylkesveg. Med utsikt mor sør og vest. Området er skogkledd. Avstand til flyplassen er ca. 25 km. Til Hansnes sentrum er det ca. 34 km. Tomten til naust ligger mellom fylkesveien og fjæra. Det er etablert kjørbar veg til naustet. Avkjøring til naustet deles med to naboer.
Adkomst Det er ikke bilveg frem til eiendommen. Det benyttes sti fra fylkesvegen nedenfor. Det er en tinglyst vegrett med adkomst fra privat veg mot øst. Denne veien er ikke opparbeidet eller tegnet inn på kart.
Boligtype, og eierform Selveier Hytte
Byggeår 1977
Areal Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 80 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealene er oppmålt av takstmann
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Antall rom: 3
Ferdigattest Det foreligger en godkjent søknad om byggetillatelse, datert 15.05.1974
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom: Gang, Stue/kjøkken, Soverom 1, Soverom 2

Inngår i S-room: Naust, Bod
Standard Bygningsstruktur
Tømmerhytte med saltak fundament på søyler.

Utvendige forhold
Malt tømmer og kledning. Vinduer på sør og vest side fra 2016-17. Disse sidene er etterisolert på utsiden med 50 mm mineralull. Ny kledning uten på vegger som er etterisolert. Taktekke som pappshingel fra 1998.

Innvendige forhold
Tømmervegger er ubehandlet på innsiden. Vegg mellom soverom er en enkel lettvegg. Gulv er med lakket furubord. Panelbord i himling. Det er skrå himling som følger yttertak.

Tekniske installasjoner
Det er innlagt strøm for byggeårets standard.

Kjøkken
Enkel kjøkkeninnredning tradisjonelt for kjøkken uten innlagt vann.

Naust med saltak tekket med metalplater. Veggene er av enkeltsidig kledd bindingsverk. Som kledning på veggene er det montert aluminiumsplater som er malt. Hjørnebord og vinskibord i treverk. Port mot sjø av treverk. Det er ikke støm til naustet.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering ved naustet
Tomten Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke innlagt vann. Brønn på eiendommen.
Det er etablert avrenning fra oppvaskkum på kjøkken som går ut på eiendommen. Det er ikke septiktank på eiendommen.
Regulering Området er regulert som LNFR-område.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 690 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Tore Haugen den 24.07.23
Takster og verdier ,-
,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 531 468,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 162,- pr. År.
Fellesutgifter Kr ,- per mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Egenerklæring
Naboprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger informerer om følgende i egenerklæringsskjema:

- Ny kledning , isolering og nye vinduer på sør- og vestveggen. (Arbeid utført av Sjøveganhytta)
- Privat vannforsyning via brønn.

Dersom det er ønskelig kan en fin 14-fots trebåt med 6 HK påhengsmotor medfølge handelen

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Skulgamvegen 450 Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Robin C. Lund!
Velkommen til Skulgamvegen 450 Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Robin C. Lund!
Et stort oppholdsareal med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig belysning!
Et stort oppholdsareal med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig belysning!
Meget gode muligheter for sitteplasser.
Meget gode muligheter for sitteplasser.
Fra stuen går det rett inn.
Fra stuen går det rett inn.
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken med lagringsplass samt peis!
Kjøkken med lagringsplass samt peis!
Areal til spisebord.
Areal til spisebord.
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Baksiden av hytta
Baksiden av hytta
Fremsiden av hytta
Fremsiden av hytta
Bod
Bod
Naust
Naust
Ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund for å avtale visning!
Ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund for å avtale visning!