Fagertoppen 54

Ramfjordbotn

Soverom
4 stk
Størrelse
120m2
Prisantydning
5 290 000,-

Fagertoppen 54 - 5-roms bolig over 2 plan med fantastiske sol- og utsiktsforhold.   Boligen er helt nyoppført og har aldri vært bebodd. Ferdigstilt i 2023 og underlagt garantistillelse fra utbygger. Gjennomgående høy standard og meget innholdsrik. Boligen har 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 58 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet. Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet, samt egen bod for utemøbler o.l på den største terrassen. ... Les mer

Prisantydning: 5 290 000,-
Boligtype: Rekkehus
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 987,-
Primærrom: 117m2
Bruksareal: 120m2
Soverom: 4

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen 54
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-23-0310
Totalvurdering 5-roms bolig over 2 plan med fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Boligen har gjennomgående høy standard og oppleves som meget innholdsrik.
Boligen har 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 58 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet.

Boligen er ferdigstilt 2023 og har ikke vært bebodd. Underlagt utbyggers garantistillelse.

Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet.
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 snr. 3 i Tromsø kommune
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots. Det er opparbeidet flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.

Her kan du spenne på deg toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne asfalterte adkomstveger.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan
Boligtype, og eierform Eierseksjon Rekkehus

5-roms bolig over to plan med carport.
Byggeår
Areal Bruksareal: 121 kvm
Primærrom: 117 kvm

Areal er opplyst av utbygger og er ikke kontrollmålt av megler.

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2, Antall rom: 5
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse, datert 13.01.2023
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Boligen inneholder følgende rom:

1. etasje: Entré/hall, gang, bod, 4 soverom og bad.
2. etasje: Stue/kjøkken, vindfang, bad og teknisk rom.

I tillegg har boligen 3 balkonger/terrasser, samt 2 sportboder, en like ved inngangpartiet og den andre på takterrassen over carport.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til bolig, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement
Oppvarming Elektrisk oppvarming.
Boligene leveres med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.
Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod
Parkering Parkering i carport.
Parkeringsarealene er asfalterte.
Alle boligene leveres med Type2 lader til el-bil.
Tomten Areal: 3 589 kvm, Eierform: Fellestomt

Det skilles ut egen tomt pr. byggetrinn.
I tillegg er det etablert tomter for felles lekeplasser i reguleringsfeltet
Gnr/bnr. 30/71 og 30/274
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 290 000,- / Fellesutgifter: 1 987,- pr. mnd
Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, mv.
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Fastsettes etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune iht. kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.
Energiforbruk Energiklasse: B

Dette kan åpne for å søke om grønt boliglån, noe som gir gunstigere lånevilkår.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet. Korttidsutleie er regulert iht. eierseksjonsloven og sameiets vedtekter.
Sameiet Borettslaget strandvegen 112a
Fellesutgifter Kr 1 987,- per mnd.
Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, mv.
Fellesgjeld Ingen fellesgjeld.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
Sameiet får 1. prioritets pant i den enkelte seksjon for krav som oppstår i anledning sameiet, for eksempel misligholdt plikt til å svare felleskostnader. Pantekravet er begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp.

2022/1401714-1/200 Seksjonering
09.12.2022 21:00
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 121/1642

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Fasade og plantegninger
- Reguleringsplankart
- Energiattest
- Midlertidig brukstillatelse
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Feltet er under utvikling. Dette er byggetrinn 1, som innheholder 16 av 40 enheter i boligfeltet Fagertoppen

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Boligen ligger på solrikt høydedrag og har flott utsikt over vakre Ramfjorden!
Boligen ligger på solrikt høydedrag og har flott utsikt over vakre Ramfjorden!
Områdebilde
Områdebilde
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.  Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard. Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard. Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard. Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
God høyeforskjell gir en fantastisk utsikt over Ramfjorden.
God høyeforskjell gir en fantastisk utsikt over Ramfjorden.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard.
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard. Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
Bilde fra samme boligtype. OBS speilvendt planløsning og noe avvik i standard. Bilde tatt før ferdigstillelse av byggene.
Flott lekeplass med sykkelbane, grillhytte og tuftepark.
Flott lekeplass med sykkelbane, grillhytte og tuftepark.
Flott lekeplass med sykkelbane, grillhytte og tuftepark.
Flott lekeplass med sykkelbane, grillhytte og tuftepark.
Flott lekeplass for de minste!
Flott lekeplass for de minste!
Flott opparbeidet uteområde
Flott opparbeidet uteområde
Boligen ligger i øverste rekke i rolig blindvei.
Boligen ligger i øverste rekke i rolig blindvei.
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
3D illustrasjon over Fagertoppen etter feltet er bygget ut i sin hellhet.
3D illustrasjon over Fagertoppen etter feltet er bygget ut i sin hellhet.
3D illustrasjon over Fagertoppen etter feltet er bygget ut i sin hellhet.
3D illustrasjon over Fagertoppen etter feltet er bygget ut i sin hellhet.
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde