Futjordstranda 836

Rebbenes

Soverom
4 stk
Størrelse
167m2
Prisantydning
2 600 000,-

Velkommen til Futjordstranda 836 - En idyllisk beliggende fritidseiendom på Ringvassøya. Eiendommen har en skjermet plassering utenfor allfarvei og er tilgjengelig med båt. Huset ligger flott plassert i strandsonen og det medfølger naust og uthus. Eiendommen er meget stor, ca. 4500 mål og inkluderer flotte utmarksarealer å boltre seg på både for fiske og jakt. Flott rypeterreng rett bak huset. Høydepunkter: Eldorado for friluftsinteresserte. Fiske og jakt rettigheter. Stor eiendom på ca. 4 500 mål. Idyllisk omkringliggende natur. Gode forhold for bl.a. multebærplukking. Fantastiske sol- og utsiktsforhold. Strandlinje. Naust. For ytterligere informasjon og for å avtale visning, ta kontakt med eiendomsmegler Jørn Nerdal! ... Les mer

Prisantydning: 2 600 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 97m2
Bruksareal: 167m2
Soverom: 4

Se full beskrivelse

Eiendom Futjordstranda 836
9140 Rebbenes
Oppdragsnummer 52-23-0255
Totalvurdering Velkommen til Futjordstranda 836 - En idyllisk beliggende fritidseiendom på Ringvassøya. Eiendommen har en skjermet plassering utenfor allfarvei og er tilgjengelig med båt.

Huset ligger flott plassert i strandsonen og det medfølger naust og uthus. Eiendommen er meget stor, ca. 4500 mål og inkluderer flotte utmarksarealer å boltre seg på både for fiske og jakt. Flott rypeterreng rett bak huset.

Høydepunkter:
Eldorado for friluftsinteresserte
Fiske og jakt rettigheter
Stor eiendom på ca. 4 500 mål
Idyllisk omkringliggende natur
Gode forhold for bl.a. multebærplukking
Fantastiske sol- og utsiktsforhold
Strandlinje
Naust

For ytterligere informasjon og for å avtale visning, ta kontakt med eiendomsmegler Jørn Nerdal!
Matrikkel Gnr. 14 bnr. 2 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger langs Futjordstranda, med utsikt mot Skagsundet og Rebbenesøya. Eiendommen er best tilgjengelig med båt (ca. 10 min med båt fra Mikkelvika). Selger opplyser om ca. 4 timer gange i behagelig turterreng fra Skarsfjord.
Adkomst Adkomst via båt.
Ca. 10 min båttur fra Mikkelvika.
Ca. 15 min båttur fra Skarsfjorden
Tomt/beskaffenhet Stor utmark med inngjerdet tomt rundt bygningsmassen.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår
Areal Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 167 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Antall rom: 5
Byggemåte Utvendig steinmur, tilfarergulv. Trekledning og eternittplater. Deler krever vedlikehold.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av John Morten Allertsen datert 13.04.2023 , samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det finnes ikke ferdigattest/brukstillatelse eller bygningstegninger i Karlsøy kommune sine arkiver.
Eiendommen er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen.
Innhold Inngår i P-rom:
Fritidsbolig (loft): 4 soverom og gang
Første etasje: Gang, annet, kjøkken og stue

Inngår i S-rom:
3 boder i fritidshuset, naust på 48kvm og anneks på 15kvm.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av John Morten Allertsen datert 13.04.2023 , samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendige flater er av eldre dato og deler av flatene trenger vedlikehold.

Kjøkken
Eldre løsning. Fungerer med dagens løsning. Provisoriske løsninger for vann/avløp. Pipe bør kontrolleres før bruk.

Tekniske Installasjoner
Provisoriske vann/avløpsløsninger. Eldre el-anlegg. Naturlig ventilasjon.

TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Taktekking
Utvendige beslag har utettheter.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Fukt avdekket på loft. Deler av undertak med råte.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er avvik: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Eldre konstriksjoner. Enkelte svekkelser. Knirk. Provisoriske støtter for å stive opp konstruksjoner.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er avvik: Eldre trappeløsning. Enkle materialer brukt.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja
2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja
4. Er det skader på røykvarslere? Nei

TGIU:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Over koketopp er det avtrekk via løsning med filter.

TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Fukt og råte i deler av trekledning. Fukt i vinduer som kan være som følger av feil lufting.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er avvik: Enkelte vinduskarmer har råte. Merker etter kondens innvendig på enkelte vinduer. Noen vinduer er treg i betjening.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Eldre dører i hovedbygg.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Eldre innvendige overflater kan forventes med behov for oppgradering.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Det er avvik: Avstand mellom pipe og tak er ikke målt. Avstand her er nært mot, eller kortere enn 80 cm. Pusset skorstein uten beslag over tak. Det er flere deler av skorstein som ikke lar seg besiktige som følger av vegger og overflatebehandling. Fukt ledes via skorstein over tak mot konstruksjoner på loft. Merker etter varmgang på vegg mellom peis på kjøkken og skorstein. Mangler brannskille i etasjeskiller.

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik: Kryperom med adkomst via luke i mur. Fuktig rom. Løsninger for drenering/ avløp synlig i rom.

Innvendig > Innvendige dører
Eldre dører innvendig i bygningen. Justeringer og normalt vedlikehold må forventes.
Vurdering av avvik:
Det er avvik: Tiltak
Tiltak: Justeringer og normalt vedlikehold må forventes.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Irrdannelse på rør under benkeplate. Sprekker i belegg på gulv foran kjøkkeninnredning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik: Eldre løsninger. Provisorisk tilknyttet bygg. Vannpumpe i kryperom. Irrdannelse/ Slitasje på enkelte vannrør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik: Provisoriske løsninger for avløp. Synlige deler i kryperom. Gråvann leder til løsning som går ut i kryperom.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik: Kobles til strøm via stikkontakt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Naturlig drenering av kryperom. Antatt at fukt kan samle seg i kryperom på deler av året.
Det er avvik: Fukt kan samle seg i kryperom.
Tiltak: Etablering av nytt drensavløp kan vurderes av kjøper.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik: Fukt kan samle seg i kryperom.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Utettheter mellom grunn og konstruksjoner. Felle for mus/ røyskatt mv. i kjeller. Steinmur krever normalt vedlikehold. Mur er delvis pusset/ brukt mur for å støtte opp steiner. Mindre sprekkdannelser i deler. Adkomst støttet opp med provisorisk stein. Lufting under adkomst.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Deler av kledning tar til gress/ vekster på terreng. Åpning mot kryperom på deler av fasade. Masser har seget noe inn mot kryperom enkelte steder

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av John Morten Allertsen datert 13.04.2023 , samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Boligen overleveres slik den står og vil ikke bli ytterligere klargjort før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg inventar og løsøre etter eget ønske.

Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Ikke opparbeidet vei til eiendommen.
Tomten Areal: 4 544 822 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at tomtestørrelsen er estimert av Karlsøy kommune og ikke er bekreftet.
Vei, vann og avløp Adkomst via båt.
Privat løsning for vann på sommerstid.
Privat løsning for avløp.
Regulering Det er ikke registrert regulering på eller i nærheten av eiendommen.

Eiendommen er registrert beliggende i LNRF- område, jf. Karlsøy kommunes kommuneplan 201302.
Konsesjon Eiendommen er bebygd. Eiendommen oppfyller ikke kravene for konsesjonsfrihet etter konsesjonslovens § 4 (1) nr. 4 (mindre enn 100 dekar, maksimalt 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord). Kjøper må derfor søke, og få, konsesjon for erverv av eiendommen. Kjøper plikter å søke konsesjon senest 14 dager etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper betaler konsesjonsgebyret. Kjøper er kjent med at eiendommen ikke kan overtas før konsesjon er gitt, kjøper plikter å overta eiendommen senest en måned etter at konsesjon er gitt dersom ikke annet er avtalt. Dersom konsesjon ikke gis faller denne avtalen bort. Partene kan da ikke kreve noe av hverandre på bakgrunn av denne avtalen.

Behandlingstid for en konsesjonssøknad er normalt 1 - 3 måneder avhengig kommunen eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 600 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Forutsetter avklart konsesjon.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av John Morten Allertsen den 13.04.23
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 384 975,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 462 904,-

Formuesverdi hentet fra Skatteetatens nettsider
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 8 058,- pr. År.
Adgang til utleie Eiendommen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1944/1329-1/97 15.11.1944
Utskifting
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1946/2007-2/97 30.12.1946
Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr: 5423 Gnr: 14 Bnr: 12

2021/190840-1/200 16.02.2021 21:00
Jordskifte
Jordskiftesak; 19-145261RFA-JTRM Grunnfjord søndre
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Bildevedlegg (20.09.2022)
Arealvedlegg (20.09.2022)
Kart over eiendom 14/2 1:18000
Kart over eiendom 14/2 1:50000
Eiendomsopplysninger fra kommunen
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i sitt egenerklæringsskjema:
Gammelt hus, provisorisk bad for å få til toalett og dusjkabinett. Gulv dårlig, ikke membran i gulv, vegger. Laget bad/toalettrom for å kutte ut utedo
Jobb på våtrom er utført før 100/regel kom.
Egen vannbrønn. Septikk er et overbygd hull i bakken
Fukt runde pipe på kaldloft
Pipa er en gammel tegelsteinspipe. Fungerer
Pipehatt bør skiftes, antydning til lekasje rundt pipa på loft
Tak skitet, ca. 30 år siden
Kjøkken vindu skiftet, 1 i stua byttet, ca. 30 år siden
De fleste gulv er skeive, muren er sprukket
Nesten alle vinduer bør skiftes. Papp på gulv veranda over inngang bør utbedres
Jordkjeller med fukt
Gammel steinmur, noe av mørtelen er borte, kan se igjennom. Muren er tørr.
Tatt ned strømforsyning til fjøs før rivning
Godkjent av Bravida. 2 nye jordspyd, 2 nye sikringsbunner. ca. 3-4 år siden
Jordfeil rettet av Bravida og godkjent av Troms Kraft. Har ordnet ny jording. Utført av Bravida/Troms Kraft
Har ikke oljetank
Det er råte i syll nede i jordkjeller
Satt opp ny sjå på oversiden av huset. ca. 4 år siden. Nytt vindu på kjøkken for ca. 5 år siden
Ikke annet enn dårlig syll, pga. alder
Mus, lemmen og røyskatt på eiendom ikke i huset
Ikke vært skadedyr i huset, hva som er i kjeller vet vi ikke.
Luftig hus, varme på om vinteren.
Huset antas å være bygd på slutten av 1800 tallet. Huset og naustet er gammelt. Tak på huset er skiftet ca. 1990, ellers bærer det preg av å være gammelt

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Selger opplyser også at alle eternittplatene fra fjøstaket ligger ved fjøsmuren.

Formuesverdi er estimert ut fra Skatteetaten sine nettsider.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Det er lite til ingen dokumentasjon for eiendommen i Karlsøy kommune sine arkiver.
Det er kun sommervann inne i huset

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For ytterligere informasjon og visning kontakt eiendomsmegler Jørn Nerdal!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Futjordstranda 836 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jørn T. Nerdal!
Velkommen til Futjordstranda 836 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jørn T. Nerdal!
Eiendommen ligger idyllisk til i strandsonen, med fantastiske sol- og utsiktsforhold. Fra eiendommen ser du over mot Rebbenesøya.
Eiendommen ligger idyllisk til i strandsonen, med fantastiske sol- og utsiktsforhold. Fra eiendommen ser du over mot Rebbenesøya.
Romslig naust på 48kvm
Romslig naust på 48kvm
Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Ringvassøy. Ca 10 min med båt til Mikkelvika.
Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Ringvassøy. Ca 10 min med båt til Mikkelvika.
Flott beliggenhet og bare et steinkast fra havet.
Flott beliggenhet og bare et steinkast fra havet.
Eiendommen er på ca. 4 500 mål og har fiskerett i en rekke vann. Flott rypeterreng. Her kan man gå i flere timer uten å forlate egen tomt.
Eiendommen er på ca. 4 500 mål og har fiskerett i en rekke vann. Flott rypeterreng. Her kan man gå i flere timer uten å forlate egen tomt.
Eiendommen markert med gult
Eiendommen markert med gult
Eiendommen markert med gult
Eiendommen markert med gult
Skagøysundet i retning sør
Skagøysundet i retning sør
Skagøysundet i retning nord
Skagøysundet i retning nord
Meget pent og idyllisk område med allsidig terreng
Meget pent og idyllisk område med allsidig terreng
Oversiktsbilde av eiendommen
Oversiktsbilde av eiendommen
Eiendommen markert med gult
Eiendommen markert med gult