Tomt Tisnes

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
1 100 000,-
Prisantydning: 1 100 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Tomt Tisnes
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-21-0217
Totalvurdering Råtomt på naturskjønne Tisnes - kun en liten kjøretur unna Tromsø!

Tomten strekker seg over hele 1730 kvm. og har stort potensiale! Det er etablert vei og vann.

Området rundt tomta er preget av fantastisk natur med sjø, skog og fjell i umiddelbar nærhet. Fra tomta er det også kun en kort kjøretur til Eide handel og andre dagligvarebutikker på Kvaløya, samt skoler og barnehager. Kvaløya anses som et eldorado for ski- og friluftsentusiaster. Her er det kun en kort kjøretur til utallige fjelltopper og friluftsområder med turløyper og skiløyper. Tromsø villmarkssenter ligger også like i nærheten.

Skole og barnehage i Straumsbukta ligger ca. 11 km fra tomten, Vikran 9 km og dagligvarebutikker som Eide handel og Coop Extra er kun en liten kjøretur unna.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 65 bnr. 119 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomt beliggende på Tisnes sørvest på Kvaløya. Fra tomta er det kun en kort kjøretur til Eide handel og andre dagligvarebutikker på Kvaløya, samt skoler og barnehager. Kvaløya anses som et eldorado for ski- og friluftsentusiaster. Her er det kun en kort kjøretur til utallige fjelltopper og friluftsområder med turløyper og skiløyper. Tromsø villmarkssenter ligger også like i nærheten.
Adkomst Adkomst via privat vei. Kjøper må påregne kostnader for vedlikehold og evt brøyting av privat vei.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 1 730 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er etablert vei helt frem til tomten.
Det er tilkoblet vann til tomten.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). jf. Kommuneplan datert 29.03.2017.
Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. ?

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Prisantydning 1 100 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Skatt Nord opplyser at det ikke er fastsatt formuesverdi på eiendommen.
Kommunale avgifter Tromsø kommune opplyser at det ikke er fakturert for kommunale avgifter i 2021.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1983/1080-1/97 Best. om adkomstrett
21.02.1983
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:65 Bnr:119
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:65 Bnr:120
Bestemmelse om vann/kloakkledning

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kommuneplan
Informasjon fra Tromsø kommune
Grunnkart
Eiendomsrapport
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Visning:

For visning ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Sne eiendomsmegling v/Jonas Bergersen har gleden av å presentere en stor naturtomt på sørvøst sida av Kvaløya kun en kort kjøretur fra Tromsø!
Sne eiendomsmegling v/Jonas Bergersen har gleden av å presentere en stor naturtomt på sørvøst sida av Kvaløya kun en kort kjøretur fra Tromsø!
Velkommen til Tisnes!
Velkommen til Tisnes!
Kvaløya er et eldorado for natur- og friluftsentusiaster med umiddelbar nærhet til flotte turområder og utallige fjelltopper!
Kvaløya er et eldorado for natur- og friluftsentusiaster med umiddelbar nærhet til flotte turområder og utallige fjelltopper!
Ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen for ytterligere informasjon!
Ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen for ytterligere informasjon!