Vågveien 77

Nord-Lenangen

Soverom
3 stk
Størrelse
64m2
Prisantydning
2 990 000,-

Velkommen til Vågveien 77 - Fritidsboligen ligger i vakre Lyngen, ca. 10 mil nordøst for Tromsø. Flott beliggenhet med umiddelbar nærhet til store frilufts- og naturområder. Området er kjent for Lyngsalpene som er en av de vakreste områdene for top pturer. Innvendig har hytta en generøs takhøyde og store vindusflater som gir rikelig med innslipp av naturlig lys. Inneholder stue, kjøkken, 3 soverom og bad. Utvendig har hytta en stor veranda og markterrasse, hvor man kan nyte god solgang og fantastisk utsikt. Rikelig med lagringsplass i hytta, samt i to redskapsboder. Høydepunkter: Store oppholdsrom med generøs takhøyde. 3 soverom. Nydelig utsikt. Godt med lagringsplass. Flotte turområder. Nærhet til matbutikk. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo! ... Les mer

Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 61m2
Bruksareal: 64m2
Soverom: 3
Byggeår: 2011

Se full beskrivelse

Eiendom Vågveien 77
9068 Nord-lenangen
Oppdragsnummer 52-22-0392
Totalvurdering Velkommen til Vågveien 77 - Romslig fritidsbolig i Lyngen kommune!

Hytta ligger i vakre Lyngen, ca. 10 mil nordøst for Tromsø. Flott beliggenhet med umiddelbar nærhet til store frilufts- og naturområder. Området er kjent for Lyngsalpene, nesten 80 km lang fjellkjede, som er en av de vakreste områdene for toppturer. Kort vei til dagligvare, Nord-Lenangen ballbinge og Lyngstiva ballbane.

Innvendig har hytta en generøs takhøyde og store vindusflater som gir rikelig med innslipp av naturlig lys. Inneholder romslig stue med åpen løsning mot kjøkken, 3 soverom og bad. Utvendig har hytta en stor sørvendt veranda og en terrasse platt mot sør og vest, hvor man kan nyte sola og en fantastisk utsikt. Rikelig med lagringsplass i hytta, samt i to redskapsboder.
Den minste boden er en ombygd Alta redskapsbod på 7.5 meter,fjernet dør og brukt som gapahuk/grillplass,er lukket med presenning i fronten.

Høydepunkter:
- Store oppholdsroms med generøs takhøyde
- 3 soverom
- Nydelig utsikt
- Godt med lagringsplass
- Flotte turområder
- Kort vei til dagligvare

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo!
Matrikkel Gnr. 109 bnr. 63 i Lyngen kommune
Beliggenhet Fritidseiendom beliggende i Lyngen kommune. Området er kjent for Lyngsalpene og er ett satsingsområde for turisme. Området ligger ca. 10 mil nordøst for Tromsø.
Eiendommen er anlagt i hyttefelt ved Lenangsstraumen. Til fergeleiet på Svensby er det ca. 38 km, med videre kommunikasjon til Tromsø på 50 km.
Området består av store frilufts- og naturområder. Perifer og fortettet bebyggelse med bolig og fritidsbebyggelse.
Adkomst Eiendommen har adkomst fra felles privat veg via offentlig veg eller gate.
Tomt/beskaffenhet Tomten er skrånende og fallende mot øst. Tomten var snødekt på befaringsdagen.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 2011
Areal Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 64 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Utvendig:
Taktekkingen er av pappshingel. Taket var snødekt på befaringsdagen.
Takrenner og nedløp av stål, takflaten og bakken var snødekt på befaringsdagen. Det var ikke mulig å undersøke dette på befaringsdagen.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning.
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og limtredragere.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
Bygningen har malt hoved ytterdør og malt balkongdør i tre.
Veranda mot øst og terrasseplatt mot sørvest.
Veranda og terrasse er snødekt, rekkverkshøyde er målt til ca. 83 cm.
Utvendig trapp opp til inngang.

Tomteforhold:
Boligen er fundamentert med ringmur og søylepunkter, det er synlig grunnmursplast på synlig del av ringmur. Eier opplyser at det er gravd drensgrøft på oversiden av boligen i 2018.
Tomten var snødekt på befaringsdagen.
Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er antatt stripefundamenter av betong under grunnmur.
Grunnmur er sprukket.
Eier opplyser at sprekkene oppsto i 2018 ved frostsprengning/tele og at det ikke har vært bevegelse i ettertid.
Terrengforhold er ikke inspisert på grunn av snømengde.
Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Opplysning fra eier.
Fritidsboligen er tilknyttet felles avløp til felles septiktank for hyttefeltet. Opplysning fra eier.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt A. Sørensen datert 08.03.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Foreligger ferdigattest datert 20.06.2011.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og 3 soverom.

Boligen har i tillegg en innvendig bod, veranda mot sørøst og terrasse platt mot sør og vest, redskapsbod på ca. 14,5 m² montert mot nord på tomta og redskapsbod på ca. 7,5 m² med påbygd provisorisk drivhus mot sør.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt A. Sørensen datert 08.03.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Furu.
Vegger: Trepanel
Tak: Trepanel

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og benkeplaten av laminat. Det er kjøl/fryseskap, integrert oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn. Ventilator. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut via rør gjennom bakenforliggende bod.

Bad og vaskerom:
Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010.
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.
Dusj/wc/vaskerom: 1 dusjkabinett, 1 servant m/innredning, 1 wc med innebygd cisterne. Opplegg til vaskemaskin. Fliser m/sokkelflis på gulv, malt panel på vegger. Avtrekksvifte i vegg.

Tekniske installasjoner:

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG IU:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Nedløp og beslag

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Utvendige trapper
Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

TG 2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ikke montert musebånd i nedre kant av kledningen. Det er begrenset lufting av kledning, dette forholdet bør påaktes og observeres jevnlig.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Noen vinduer subber/tar i karm.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Ytterdør tar i karm, pakning tetter ikke nede etter skraping/biting av hund.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverkshøyde er ca. 83 cm.

Innvendig > Overflater
Det er påvist noe forhøyet slitasje stedvis på gulv.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

Innvendig > Krypkjeller
Grunnmur er trykt inn på vest og sørside på grunn av tele/is ansamling vinteren 2018. Eier opplyser at det har ikke vært bevegelse i dette området etter 2018.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Enkelte innerdører subber/tar i terskel og har skrapemerker etter hund.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Dusj/wc/vaskerom
Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er ikke membran/tettesjikt i våtsonene på badevegger.

Våtrom > Overflater Gulv > Dusj/wc/vaskerom
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gjennomføring i gulv fra servant er ikke forskriftsmessig tettet, det er ikke synlig mansjett.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Dusj/wc/vaskerom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er synlig slukmembran, det er ikke synlig smøremembran i sluk. Silikonfuge rundt slukrist/sluk er provisorisk/ikke fagmessig utført.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Dusj/wc/vaskerom
Eier har montert ny wc med innebygd cisterne som egeninnsats.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke mulig å inspisere hele varmtvannstanken med el-tilkobling.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Sprekker gjennom puss og underlag kan føres tilbake til uheldige konstruksjonsløsninger, setninger i grunnen eller til svinn i hoved konstruksjonen. Før reparasjon må det bestemmes om sprekkene er bevegelig eller ubevegelige sprekker og utbedring utføres som beskrevet nedenfor.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt A. Sørensen datert 08.03.2023, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming. Vedovn i stue.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 965 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet felles privat veg via offentlig veg. Felles privat vann og avløp.
Regulering Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse datert 22.06.2009.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Asmund Sørensen den 08.03.23
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 319 472,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 2 004,- pr. År.
Adgang til utleie Fritidsboligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2004/3892-2/97 Fredningsvedtak
09.03.2004
Forskrift om vern av Lyngsalpan
Landskapsvernområde/Ittugaissaid Suodjemeahcci i
Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune
Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 20.02.2004 i
medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf.§ 6
og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Feilaktig slettet
Rettet etter tingl. §18
16.07.2018. Arkivref. 18/36172-1
Gjelder denne registerenheten med flere

Det er registrert følgende rettigheter på andre eiendommer:

2009/869017-2/200 Best. om vann/kloakkledn.
13.11.2009
rettighetshaver:Knr:5424 Gnr:109 Bnr:63
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 5424-109/8, 5424-109/82
2009/869017-3/200 Bestemmelse iflg. skjøte
13.11.2009
rettighetshaver:Knr:5424 Gnr:109 Bnr:63
Bestemmelse om strøm.
Gjelder denne registerenheten med flere


Rettigheter på 5424-109/8, 5424-109/82
2009/869017-4/200 Bestemmelse om veg
13.11.2009
rettighetshaver:Knr:5424 Gnr:109 Bnr:63
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport datert 08.03.2023
Selgers egenerklæringsskjema datert 31.01.2023
Ferdigattest datert 20.06.2011
Tegninger
Kartutskrift
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser i egenerklæring:
Barfrostvinteren mars 2018 ble det oppdaget søylene ved inngangapartiet hadde løftet seg og det ble press mot Leca ringmur nord og øvre del vest, langsgående sprekk i mørtel mellom radene på Leca stenene. Bodvinduet er tregt og åpne/lukke, kniper etter denne episoden. Nye masser fylt inn til mur ved inngangspartiet, isolert og støpt nye såler til søylene til inngangspartiet, trappen ble utvidet samtidig med denne jobben.

Selger opplyser i tillegg om følgende:
Musebørster under kledning blir montert før overtakelse.
Selger har betalt kr 3000,- for brøyting sesongen 2022/2023.
Selger har betalt kr 3000,- for vann og tøm av septik per år.
Selger har bildedokumentasjon på arbeid som ble gjort for utbedring av muren i 2018.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 77691500

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Vågveien 77 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
Velkommen til Vågveien 77 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
Fritidsboligen ligger i Ullsfjord i Lyngen kommunee i hyttefeltet Lenangsstraumen
Fritidsboligen ligger i Ullsfjord i Lyngen kommunee i hyttefeltet Lenangsstraumen
Fine og store frilufts- og naturområder rett utenfor inngangsdøra!
Fine og store frilufts- og naturområder rett utenfor inngangsdøra!
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Området er kjent for den fine naturen og Lyngsalpan
Området er kjent for den fine naturen og Lyngsalpan
38 km til fergeleiet på Svensby, med videre kommunikasjon til Tromsø
38 km til fergeleiet på Svensby, med videre kommunikasjon til Tromsø
Nydelig!
Nydelig!
Velkommen inn!
Velkommen inn!
Hytta har en generøs takhøyde og store vinduflater som gir rikelig med innslipp av naturlig lys
Hytta har en generøs takhøyde og store vinduflater som gir rikelig med innslipp av naturlig lys
Flere møbleringsmuligheter med god plass til stor sofagruppe og tilhørende møblement
Flere møbleringsmuligheter med god plass til stor sofagruppe og tilhørende møblement
Vedovn i stua skaper god atmosfære
Vedovn i stua skaper god atmosfære
Videre inn kommer du til spisestue og kjøkken
Videre inn kommer du til spisestue og kjøkken
Delikat sort kjøkken innredet med integrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
Delikat sort kjøkken innredet med integrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
Hytta har totalt 3 soverom
Hytta har totalt 3 soverom
Soverommene har en fin størrelse med god plass til seng og nattbord
Soverommene har en fin størrelse med god plass til seng og nattbord
Soverom 3
Soverom 3
Baderommet er innredet med dusjkabinett, servant med innredning og vegghengt toalett
Baderommet er innredet med dusjkabinett, servant med innredning og vegghengt toalett
Det er også opplegg for vaskemaskin
Det er også opplegg for vaskemaskin
Hems - perfekt for overnatting eller lekeareal for barna
Hems - perfekt for overnatting eller lekeareal for barna
Fra stuen er det utgang til en sørvendt veranda
Fra stuen er det utgang til en sørvendt veranda
Plass til utemøbler og grill
Plass til utemøbler og grill
Perfekt sted å nyte varme sommerdager med en nydelig utsikt!
Perfekt sted å nyte varme sommerdager med en nydelig utsikt!
Terrasse platt mot sør og vest
Terrasse platt mot sør og vest