Sjarkvegen 20

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
74m2
Prisantydning
3 600 000,-

Sjarkvegen 20 - En arealeffektiv 3-roms selveier i svært barnevennlig område! Boligen inneholder stue/kjøkken delvis i åpen løsning, 2 soverom, bad, gang og bod. Fra stuen har du utgang til vestvendt veranda med svært gode sol- og utsiktsforhold! H øydepunkter: Parkering i garasje. Vestvendt veranda med gode sol- og utsiktsforhold. Attraktivt og barnevennlig område. Nærhet til skole, barnehage og dagligvare. Gode kollektivforbindelser. Bod. Leiligheten ligger i et populært og barnevennlig område i Hamna sør med fjæra som nærmeste nabo. Det er kort avstand til skole, barnehage, dagligvarebutikk, fotballbane og gode bussforbindelser. Nærliggende fine turområder som f eks lysløype. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen! ... Les mer

Prisantydning: 3 600 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 2 812,-
Primærrom: 70m2
Bruksareal: 74m2
Soverom: 2
Byggeår: 1996

Se full beskrivelse

Eiendom Sjarkvegen 20
9017 Tromsø
1. etasje
Oppdragsnummer 52-23-0036
Totalvurdering Sjarkvegen 20 - En arealeffektiv 3-roms selveier i svært barnevennlig område!

Boligen inneholder stue/kjøkken delvis i åpen løsning, 2 soverom, bad, gang og bod. Fra stuen har du utgang til vestvendt veranda med svært gode sol- og utsiktsforhold!

Høydepunkter:
Parkering i garasje
Vestvendt veranda med gode sol- og utsiktsforhold
Attraktivt og barnevennlig område
Nærhet til skole, barnehage og dagligvare
Gode kollektivforbindelser
Bod

Leiligheten ligger i et populært og barnevennlig område i Hamna sør med fjæra som nærmeste nabo. Det er kort avstand til skole, barnehage, dagligvarebutikk, fotballbane og gode bussforbindelser. Nærliggende fine turområder som f.eks. lysløype.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen!
Matrikkel Gnr. 115 bnr. 1028 snr. 8 orgnr. 912630013 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen er beliggende i attraktive og barnevennlige Hamna. Området rundt er preget av flott natur og det er en kun en kort spasertur ned til fjæra eller opp til Tromsømarka. Med bil tar det kun noen minutter til Langnes Handelspark og UiT/UNN. Nærhet til dagligvare, skole og barnehage samt bussholdeplass med hyppige avganger.
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig vei eller gate.
Tomt/beskaffenhet Ideell andel av skrånende terrassert tomt.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Tomannsbolig
Byggeår 1996
Areal Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 74 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 29.03.1996.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
1 etasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, bad og vindfang/gang.

Inngår i S-rom:
Bod.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 19.12.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Laminat, vinyl.
Vegg: Malte plater, malt glassfibervev, halvpanel, malt miljø.
Himling: Malte plater.

Kjøkken:
Innredning med glatte takhøye fronter, opplegg til oppvaskmaskin, ventilator koblet til sentralavtrekk. Stoppekran montert i benkeskap.
Kjøkkenet er fornyet ca. 2010-2012, montert vannstopp i benkeskap i 2017. Opplysning fra eier.
Det er avtrekk via sentralt avtrekksanlegg i bygget.

Bad:
Dusjkabinett, wc, servant med innredning, opplegg til vaskemaskin.
Vinylbelegg m/oppbrett på gulv, malt glassfibervev på vegg. Mekanisk avtrekk over himling.

Nytt tak i 2018 og tilbygg fra 2013.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG 3:
Våtrom > Generell > Dusj/wc/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG IU:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Dusj/wc/vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG 2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Undertakplater er stedvis gjennomspikret.
Utvendig > Dører
Det er avvik: Verandadør subber i karm.
Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det mangler rekkverk på en side.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Varmtvannsbereder over 1500 w skal ha såkalt fast tilkobling, kravet kom i 2014.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automater, skjult og åpent anlegg.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: Noen dører har høyere slitasje og malingsavflassing.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 19.12.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun evt integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming via elektrisitet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i felles garasjerekke og på tomten.
Tomten Areal: 2 811 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan datert 19.03.1986.
Eiendommen ligger innenfor hensynssone for vegstøy jf. eiendomsrapport datert 31.01.2023.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 600 000,- / Fellesutgifter: 2 812,- pr. mnd
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Asmund Sørensen den 19.12.22
Takster og verdier Teknisk verdi 3 600 000,-
Verdi takst 3 600 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 982 677,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 537 636,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 13 179,- pr. År.
Energiforbruk Strømforbruk på ca. kr. 1 100,- i snitt. Opplysninger ifølge selger.
Adgang til utleie Seksjonen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet STRANDKANTEN NORD BORETTSLAG
Styreleder sameiet Michelle Stakkevold
Fellesutgifter Kr 2 812,- per mnd.


Fellesutgiftene utgjør kr. 2812,- pr. mnd. og er fordelt på følgende måte:
Forsikring kr. 702
Månedlig grunnleie kr. 2 110
Tilleggsytelser: Forsikring 3-roms ( 432,00 i Des. 22) 0

Boligselskapet har avtale om Forskutterte Felleskostnader
Fellesgjeld ,- Fellesformue kr24 653,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1995/12026-1/97SEKSJONERING
04.10.1995
SNR: 8
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 53/600
Panterett til sameiet for kr 15.000, som sikkerhet for fellesutgifter

1968/403122-1/97ERKLÆRING/AVTALE
11.11.1968
AVTALE TELEGRAFVERKET PÅ VEGNE AV LUFTFARTSDIREKTORATET
OVERFØRT FRA: 5401-115/1028
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1996/6723-2/97BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
03.06.1996
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

1997/2098-1/97ERKLÆRING/AVTALE
14.02.1997
Panterett til sameiet for kr 10.000.- som sikkerhet for fellesutgifter
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP0002138429
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Tegninger
Midlertidig brukstillatelse
Godkjenning tiltak
Boligopplysninger
Vedtekter
Årsberetning
Reguleringsplan
Eiendomsrapport
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Det har vært fukt på taket. Det ble lagt nytt tak med takrenne/avløp og stiger i 2018.
- Fuktige takplater skiftet, helt nytt yttertak.
- Skiftet kjøkkenvifte og rengjort anlegg av fagfolk.
- Det har vært skadedyr i noen leiligheter, der er alt rettet.
- Bygd ut et soverom i 2013, har godkjenning fra naboer og kommune.
Forkjøpsrett Ingen forkjøpsrett.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 99457000

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Sjarkvegen 20 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Velkommen til Sjarkvegen 20 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Boligen er beliggende i barnevennlige Hamna med nærhet til skole, barnehage, dagligvare og flotte turområder!
Boligen er beliggende i barnevennlige Hamna med nærhet til skole, barnehage, dagligvare og flotte turområder!
Bilen parkerer du enten i garasjen eller på tomt.
Bilen parkerer du enten i garasjen eller på tomt.
Romslig stue med god plass til sofagruppe.
Romslig stue med god plass til sofagruppe.
De store vindusflatene sikrer godt med innslipp av naturlig lys.
De store vindusflatene sikrer godt med innslipp av naturlig lys.
Her har du flere innredningsmuligheter for å etablere de sosiale sonene.
Her har du flere innredningsmuligheter for å etablere de sosiale sonene.
Kjøkken med rikelig oppbevaringsplass i over- og underskap.
Kjøkken med rikelig oppbevaringsplass i over- og underskap.
Fantastisk utsikt mot sjø og majestetiske fjelltopper på Kvaløya!
Fantastisk utsikt mot sjø og majestetiske fjelltopper på Kvaløya!
Soverom 1.
Soverom 1.
Romslig bad med dusjkabinett og plass til vaskemaskin.
Romslig bad med dusjkabinett og plass til vaskemaskin.
Planskisse.
Planskisse.
Velkommen til visning.
Velkommen til visning.
Fra stuen har du utgang til vestvendt veranda med fantastisk utsikt!
Fra stuen har du utgang til vestvendt veranda med fantastisk utsikt!
På verandaen har du god plass til utemøbler, grill og beplantning!
På verandaen har du god plass til utemøbler, grill og beplantning!
Et perfekt sted å nyte finværsdagene i Tromsø!
Et perfekt sted å nyte finværsdagene i Tromsø!
Fast parkering i garasje.
Fast parkering i garasje.