Nordheimvegen 89

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
45m2
Prisantydning
3 500 000,-

Salg av kontraktsposisjon i ettertraktede Norheim Terrasse. Leiligheten er under oppføring og har overtagelse 23.11.2023. Nordheimvegen 89 - En flott 2-roms med moderne standard, stor innglasset balkong og parkering i garasje. Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekter med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser, skole, barnehage, lysløypa og Telegrafbukta i umiddelbar nærhet. Høydepunkter: Parkering i garasje.. Meget fin utsikt.. Stor innglasset balkong på 12 kvm.. Sportsbod. Heis. Kort vei til søndagsåpen dagligvare.. Umiddelbar nærhet til lysløypa og Telegrafbukta.. Gode bussforbindelser (ca 10 min til Sentrum og 8 min til Giæverbukta).. Lave omkostninger.. For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Anders Karlstrøm! ... Les mer

Prisantydning: 3 500 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 42m2
Bruksareal: 45m2
Soverom: 1

Se full beskrivelse

Eiendom Nordheimvegen 89
9013 Tromsø
3. etasje
Oppdragsnummer 52-23-0029
Totalvurdering Salg av kontraktsposisjon i ettertraktede Norheim Terrasse. Leiligheten er under oppføring og har fått overtagelsesdato 23.11.2023.

Leilighet 2B-03-S - En flott 2-roms med moderne standard, stor innglasset balkong og parkering i garasje. Leiligheten inneholder stue/kjøkken, soverom, bad, gang og entrè. Prosjektet blir svanemerket som et av de første boligprosjektene i Norge, noe som gir en energieffektiv bolig med godt innemiljø og høy kvalitet.

Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekter med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser, skole, barnehage, lysløypa og Telegrafbukta i umiddelbar nærhet.

Høydepunkter:

- Parkering i garasje.
- Meget fin utsikt.
- Stor innglasset balkong på 12 kvm.
- Moderne standard med bl.a. kvalitetskjøkken fra Nova, vannbåren varme og 1-stavs eikeparkett.
- Sportsbod
- Heis
- Kort vei til søndagsåpen dagligvare.
- Umiddelbar nærhet til lysløypa og Telegrafbukta.
- Gode bussforbindelser (ca 10 min til Sentrum og 8 min til Giæverbukta).

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Anders Karlstrøm!
Matrikkel Gnr. 118 bnr. 1780 i Tromsø kommune
Beliggenhet Flott beliggenhet på sør-Tromsøya like ved Bak-Olsen, Elverhøy og Hansmarka. Umiddelbar nærhet til flotte turområder samt nærhet til dagligvare, treningssenter og gode kollektivforbindelser. Kort vei til den populære telegrafbukta, skole og barnehage.
Tomt/beskaffenhet Sameiets tomt er eiet. Tomten er ikke endelig fradelt og oppmålt, noe som skjer ved oppmålsforretning som avholdes av kommunen.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2024
Areal Primærrom: 42 kvm, Bruksareal: 45 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealberegning er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt på tegninger. Noe avvik vil forekomme. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Bygget oppføres med bæresystemer i betong og stål, kompakttak med papptekking. Sjakter, rørføringer, tekniske installasjoner og bærende konstruksjonselementer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling og utkassinger på vegg vil kunne forekomme. Bad, bod og gang kan ha nedsenket himling i hele eller deler av rommet som følge av ovennevnte.
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest på eiendommen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtakelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtakelsestidspunkt.
Innhold Inngår i P-rom: Stue/kjøkken, soverom, bad og entrè.

I tillegg har leiligheten innglasset balkong med utgang fra stue.

Inngår i S-rom: Bod.
Standard Kjøkken:
Kjøkken leveres iht. tegninger fra kjøkkenleverandør. Kjøkken fra Nova med integrerte hvitevarer. Slette fronter med innfrest grep.
Laminatbenkeplate. Hvitevarer fra Bosch / Siemens eller tilsvarende. Det vil være mulighet for å velge i et utvalg av farger på fronter og benkeplater uten pristillegg.

Bad/vaskerom:
De fleste bad leveres som prefabrikerte baderomskabiner. Romhøyde i disse badene vil være ca 220 cm. Enkelte bad, vaskerom og WC leveres som plassbygd.
Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse. Det gjøres oppmerksom på at der det leveres badekabiner vil tilvalgsmulighetene være noe begrenset, samt at tidsrommet for tilvalg vil være kortere enn ved andre tilvalg pga.
bestillingstiden for badekabiner.
Møblering/utstyr Det leveres ikke garderobeskap. Anvisning av garderobe på plantegninger, illustrasjoner etc. er for å vise plass til garderobeskap. Merk at dersom man tenker en annen plassering av garderobeløsning, må dette avklares tidlig i endringsprosessen da dette kan påvirke plassering av sprinkelanlegg, plassering av elektriske komponenter etc. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Vannbåren fjernvarme i nedfelt konvektor. Elektriske varmekabler på gulv i vf og bad. Ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning.
Parkering Det medfølger én parkeringsplass i garasjeanlegg.
Tomten Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Prosjektet omfattes av detaljregulering for Nordheim med planident nr 1888.

Kopi av reguleringsplan med kart er vedlagt i prospektet.
Prisantydning Kontraktsposisjon: kr 110.000,-

Opprinnelig kontraktspris: kr 3.390.000,-

Prisantydning og merverdi: kr 3 500 000,-
Overtagelse Leiligheten har fått overtagelsesdato 23.11.2023.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ligningsverdi fastsettes av Skatt Nord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke tilgjengelig da boligen ikke er ferdigstilt.
Adgang til utleie Seksjonseiere får full råderett over egen bolig og kan leie den ut. Boligen har ingen egen utleieenhet.
Sameiet Prosjektet Norheim Terrasse vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold. For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning.
Fellesutgifter Fellesutgiftene fordeles etter eierbrøk og er beregnet på bakgrunn av boligens BRA. Stipulerte fellesutgifter pr mnd: 2-roms leiligheter fra kr 1.282,- til kr 1.611,-

Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som blant annet vil omfatte:
- Kabel-TV og / eller Internett
- Drift av bygninger
- Service og drift av heisene
- Service og drift av parkeringsanlegg
- Bygningsforsikring
- Strøm til fellesarealer
- Forretningsførsel og revisjon
- Fjernvarme, oppvarming og tappevann.
- Vannforbruk
- Snøbrøyting
- Styrehonorar

Budsjett for sameiet vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører. Utkast til budsjett og fordeling av felleskostnader er vedlegg til kontrakt. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader. Det endelige budsjettet tas
opp til behandling på første årsmøte med forretningsfører hvor første års driftsbudsjett og felleskostnader blir endelig fastsatt.

Felleskostnader til parkeringsanlegg dekkes av kjøpere av p-plass. I tillegg til de ovennevnte kostnader påløper andre faste, løpende utgifter for den enkelte bolig, som bl.a. innboforsikring og strømutgifter.
Tinglyste rettigheter og servitutter Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Eierseksjonsloven § 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven § 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse).

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnboksutskriften. I tillegg har selger rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til sameieeller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Transport av opprinnelig kjøpekontrakt fra forbruker reguleres av kjøpsloven og avhendingslovens §1-1, 4. ledd, og ny kjøper trer inn i opprinnelig kjøpekontrakt som er regulert iht. bustadoppføringslovens bestemmelser.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kjøpekontrakt
Budsjett
Vedtekter
Reguleringsplan
Leveransebeskrivelse
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Salget gjelder en kontraktsposisjon. Kjøper overtar samtlige rettigheter og forpliktelser tilhørende kontrakten og det oppfordres til å sette seg godt inn i opprinnelig salgsmateriell og inngått kjøpekontrakt. Kontraktsforholdet reguleres av bakgrunnsretten ihht. Kjøpsloven og Avhendingsloven § 1-1, fjerde ledd.

Kontrakten som ligger til grunn for kjøp av bolig under oppføring reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Fullførelses- og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper 1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Dokumenter fra utbygger på standardleveranse av kjøkken, bad, hvitevarer, gulv m.v. oversendes gjerne på forespørsel. Ta kontakt med meglerforetakets representant for mer informasjon.
Forkjøpsrett Ingen forkjøpsrett.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Norheim Terrasse!
Velkommen til Norheim Terrasse!
Planskisse leilighet 2B-03-S
Planskisse leilighet 2B-03-S
Leiligheten vil ved ferdigstillelse ha moderne standard, stor innglasset balkong og parkering i garasje.
Leiligheten vil ved ferdigstillelse ha moderne standard, stor innglasset balkong og parkering i garasje.
Prosjektet blir svanemerket som et av de første boligprosjektene i Norge, noe som gir en energieffektiv bolig med godt innemiljø og høy kvalitet.
Prosjektet blir svanemerket som et av de første boligprosjektene i Norge, noe som gir en energieffektiv bolig med godt innemiljø og høy kvalitet.
Leiligheten har en fin intern beliggenhet i blokken med innglasset balkong og svært gode solforhold!
Leiligheten har en fin intern beliggenhet i blokken med innglasset balkong og svært gode solforhold!
Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekter med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser, skole, barnehage, lysløypa og Telegrafbukta i umiddelbar nærhet.
Attraktiv beliggenhet i et av Tromsøs mest etterspurte prosjekter med søndagsåpen dagligvare, gode bussforbindelser, skole, barnehage, lysløypa og Telegrafbukta i umiddelbar nærhet.
Lysløypenettet starter like bak blokken og kan benyttes hele året, enten du liker langrenn om vinteren eller gå- og løpeturer i sommerhalvåret.
Lysløypenettet starter like bak blokken og kan benyttes hele året, enten du liker langrenn om vinteren eller gå- og løpeturer i sommerhalvåret.
Nærhet til søndagsåpen dagligvare.
Nærhet til søndagsåpen dagligvare.
Telegrafbukta ligger kun en kort spasertur unna.
Telegrafbukta ligger kun en kort spasertur unna.