Sjøtunvegen 120

Kvaløya

Soverom
3 stk
Størrelse
195m2
Prisantydning
2 700 000,-

Sjøtunvegen 120 - En stor enebolig i naturskjønne og svært barnevennlige omgivelser! Boligen strekker seg over 2 plan og inneholder blant annet: 2 stuer, 3 soverom, bad, vaskerom, wc og 2 boder. Fra stuen har du utgang til stor balkong og vinterhag e. Flott utsikt mot sjø og majestetiske fjell! Høydepunkter: Barnevennlig. Garasje. Umiddelbar nærhet til naturen. Balkong og vinterhage. Båtfortøyning ligger klar for bruk. Eiendom på begge sider av veien. Boligen ligger på Sjøtun i Kattfjord ca. 3 min fra skole og barnehage. Det er en kort kjøretur til nærmere dagligvarebutikk, samt bussholdeplass i nærheten. Herfra har du også umiddelbar nærhet til natur og friluft. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund! ... Les mer

Prisantydning: 2 700 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 174m2
Bruksareal: 195m2
Soverom: 3
Byggeår: 1965

Se full beskrivelse

Eiendom Sjøtunvegen 120
9108 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-22-0395
Totalvurdering Sjøtunvegen 120 - En stor enebolig i naturskjønne og svært barnevennlige omgivelser!

Boligen strekker seg over 2 plan og inneholder blant annet: 2 stuer, 3 soverom, bad, vaskerom, wc og 2 boder. Fra stuen har du utgang til stor balkong og vinterhage. Flott utsikt mot sjø og majestetiske fjell!

Høydepunkter:
Barnevennlig
Garasje
Umiddelbar nærhet til naturen
Balkong og vinterhage

Boligen ligger på Sjøtun i Kattfjord ca. 3 min fra skole og barnehage. Det er en kort kjøretur til nærmere dagligvarebutikk, samt bussholdeplass i nærheten. Herfra har du også umiddelbar nærhet til natur og friluft.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund!
Matrikkel Gnr. 174 bnr. 72 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger rolig til i Kattfjord, kun en kort kjøretur fra Tromsø. Her er det kort vei til skole og barnehage, samt dagligvarebutikk og bussholdeplass. I tillegg er det kun en kort kjøretur til Sommarøy og Brensholmen. Umiddelbar nærhet til natur og friluft.
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen ligger i relativt skrånende terreng. Tomten er opparbeidet med plen, forstøtningsmurer, treterrasser, trapp og viltvoksende vegetasjon.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1965
Areal Primærrom: 174 kvm, Bruksareal: 195 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Taktekking: Taktekkingen er av ståplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Nedløp og beslag: Nedløp og beslag av stål
Yttervegger: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår.
Byggeår for påbygg mot nord er fra 1975 (jamfør tegning). Fasade/kledning har liggende bordkledning med ukjent alder.
I henhold til selgers egenerklæring ble kledning byttet på 3 av veggene i 2014.
Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.
Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Enkelte vindu er fra 2010. Resterende har ukjent alder.
Det er integrerte ventiler i enkelte vindu. I henhold til selgers egenerklæring ble vindu i alle soverom, kjøkken og gang skiftet i 2014.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Per Steinar Skoglund datert 14.11.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 16.12.1976.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
1 etasje: Hall med trapp, stue, alkove, kjøkken, gang, 3 soverom og bad.
Underetasje: Vindfang - hoveddel, wc, stue, hovedentrè, hall med trapp og vaskerom.

Inngår i S-rom:
Underetasje: 2 boder.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Per Steinar Skoglund datert 14.11.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Laminat, parkett, furugulv, betong, fliser og belegg.
Vegger: Tapet, trepanel, malte plater, eksponerte isoporplater, betong og murt forblending.
Tak: Malte plater, trepanel og himlingsplater.

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat med nedfelt 1,5 stålkum.
Det er kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr med koketopp.

Bad:
Badet er innredet med dusjkabinett, innredning med nedfelt servant og toalett.
Taket har malt panel. Veggene har baderomsplater og flis. Gulvet har flis.
Det er mekanisk avtrekk. Badet er i daglig bruk.

WC:
Rommet er oppført med baderomsplater, panel i tak belegg på gulv. Rommet er innredet med toalett og servant.

TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG IU:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom

TG 3:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist andre avvik:
Innvendige arbeider ifm. innsetting er ikke ferdigstilt. Enkelte vindu mangler integrert ventilbeslag.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett.
Det er avvik: Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er manglende fall fra vegg på tett terrassedekke.
Montering av rekkverk punkterer evt. membran.
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er påvist fuktskader på overflater. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist saltutslag i gulv og vegger av betong. Varmekabler i gang har iht. selger aldri vært koblet på og kan ikke dokumenteres at virker.
Innvendig > Pipe og ildsted
Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige.
Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp.
Det er skjevheter i trapp og trinn.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Det er påvist andre avvik: Flere dører og omramming/karmer er ikke ferdigstilte.
Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El. anlegg med skjult- og åpen løsning. Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har pulverapparat 6 kg og brannvarslere.
Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. Terreng faller inn mot bygning.

TG 2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist avvik i beslagløsninger.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Kledning mangler hjørnekasser på enkelte hjørner.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Dampsperre er ikke riktig plassert.
Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom underbalkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt 1,5 cm fall gjennom hele rommet i stue og gang. Det er målt 2 cm fall over 3 meter i kjøkken.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik: Det er åpent avløpsrør under vask. Det er registrert dårlig lukt. Det er åpent til rørføringer i vegg under vask.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist unormale luktforhold rundt avløpsanlegg.
Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det er avvik i avslutning/klemming/skjøting av fuktsikring. Det er observert saltutslag i gulv og vegger i rom i underetasje med eksponert betong.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Per Steinar Skoglund datert 14.11.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Boligen har vedovn, øvrig oppvarming via elektrisitet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje og på tomt.
Tomten Areal: 1 326 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft. Midlertidig løsning med vann delt med nabo. Må påberegnes etablering av egen brønn.
Regulering Eiendommen er ikke regulert, men ligger i kommuneplanen med planidentifikasjon 0142, ikraftsettelsesdato: 29.03.2017.
Eiendommen ligger innenfor hensynssone for ras- og skredfare samt innenfor sone berørt av skredrapport jf. eiendomsrapport datert 10.10.2022.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 700 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Per Steinar Skoglund den 14.11.22
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 777 845,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 800 242,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 11 533,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1965/829-1/97BESTEMMELSE OM VANNRETT
24.03.1965

1943/300122-1/97ERKLÆRING/AVTALE
20.02.1943
VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Midlertidig brukstillatelse
Kommuneplan
Eiendomsrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Byttet kledning på vegg og ny vask med skap, utført av ufaglært.
- Byttet kledning på 3 av yttervegg og nye vindu alle soverom, kjøkken og gang, utført av ufaglært.
- Ny drenering rundt hus med ny vortepapp. Ny septiktank.
- Vann fra egen kumme fra nabo.
- Ny pipe fra loft og over tak. Ny ovn i stue.
- Laget kjellstue og garasje. Var jordkjeller under der da jeg kjøpte huset, utført av ufaglært. Forholdet er ikke søkt til kommunen.

Midlertidig løsning med vann delt med nabo. Må påberegnes etablering av egen brønn.

Det foreligger godkjente og byggmeldte tegninger, men det er avvik fra disse, rom og funksjon stemmer ikke overens med tegninger. Bærekonstruksjon er endret. Søknadspliktige tiltak er ikke søkt til Tromsø kommune. Det foreligger ikke tegninger av nyere arbeid fra 2014.
Det foreligger ikke godkjente og byggmeldte tegninger vedr. garasjen.

15 fots plastbåt med båtvogn medfølger handelen om ønskelig.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 77691500

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Sjøtunvegen 120 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Robin C. Lund!
Velkommen til Sjøtunvegen 120 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Robin C. Lund!
Eneboligen er flott beliggende med naturen som nærmeste nabo i svært barnevennlige omgivelser!
Eneboligen er flott beliggende med naturen som nærmeste nabo i svært barnevennlige omgivelser!
Romslig stue med generøs takhøyde og god plass til sofagruppe med tilhørende møblement.
Romslig stue med generøs takhøyde og god plass til sofagruppe med tilhørende møblement.
I stuen har du flere innredningsmuligheter for å etablere sosiale soner.
I stuen har du flere innredningsmuligheter for å etablere sosiale soner.
I stuen er det montert vedfyring som bidrar til en behagelig temperatur samt reduserte energikostnader.
I stuen er det montert vedfyring som bidrar til en behagelig temperatur samt reduserte energikostnader.
God plass til spisebord på kjøkkenet.
God plass til spisebord på kjøkkenet.
Kjøkken med lyse fronter som sikrer rikelig med oppbevaringsplass i over- og underskap samt godt med arbeidsplass på kjøkkenbenk.
Kjøkken med lyse fronter som sikrer rikelig med oppbevaringsplass i over- og underskap samt godt med arbeidsplass på kjøkkenbenk.
Flislagt bad med romslig baderomsinnredning med nedfelt servant.
Flislagt bad med romslig baderomsinnredning med nedfelt servant.
Badet er utstyrt med dusjkabinett.
Badet er utstyrt med dusjkabinett.
Soverom 1.
Soverom 1.
Soverom 2.
Soverom 2.
På balkongen har du innebygd vinterhage.
På balkongen har du innebygd vinterhage.
Planskisse hovedplan.
Planskisse hovedplan.
Planskisse underetasje.
Planskisse underetasje.
Balkongen strekker seg rundt deler av boligen.
Balkongen strekker seg rundt deler av boligen.
Fra boligen har du fantastisk utsikt mot sjø og majestetiske fjell!
Fra boligen har du fantastisk utsikt mot sjø og majestetiske fjell!
På balkongen har du god plass til utemøbler, grill og beplantning.
På balkongen har du god plass til utemøbler, grill og beplantning.
Fasade.
Fasade.
Fasade/dronefoto.
Fasade/dronefoto.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Skjermbilde 2023-01-24 134453
Skjermbilde 2023-01-24 134453