Sommerfeldts gate 34 snr 2

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
102m2
Prisantydning
4 250 000,-

Sommerfeldts gate 34 - En innholdsrik og flott 4-roms med parkering i carport, nydelig utsikt og gode solforhold. Boligen framstår moderne med gode oppholdsrom, tre soverom og flislagt bad. I tillegg er det stor, ny veranda fra 2022 med god plass f or utemøbler. Boligen ligger ca 7 min gange fra sentrum og like ved busstopp som har direkteforbindelse til bl.a. UiT/UNN (5 min) og Jekta (10 min). Kort vei til dagligvare, marka, skoler og barnehager. Høydepunkter: Stor veranda fra 2022 med nydelig utsikts og gode solforhold.. Parkering i carport.. Internett via fiber.. Renovert pipe med stålrør 2022.. Stor hage med plen og diverse beplantning.. Beliggenhet innenfor bomsone 1.. Gåavstand til sentrum og kort vei til UNN/UiT.. Svært gode bussforbindelser og dagligvare like ved.. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 4 250 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 102m2
Bruksareal: 102m2
Soverom: 3
Byggeår: 1948
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Sommerfeldts gate 34 snr 2
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-22-0223
Totalvurdering Sommerfeldts gate 34 - En innholdsrik og flott 4-roms med parkering i carport, nydelig utsikt og gode solforhold. Boligen framstår moderne med gode oppholdsrom, tre soverom og flislagt bad. I tillegg er det stor, ny veranda fra 2022 med god plass for utemøbler.

Boligen ligger ca 7 min gange fra sentrum, hvor du finner alt du trenger i det daglige, samt kafeer, restauranter, apotek, rekreasjonsområder og mye mer. Like ved har du busstopp som har direkteforbindelse til bl.a. sentrum, UiT/UNN (5 min), Jekta Storsenter (10 min) og Tromsdalen (15 min). I tillegg er det kort vei til fine turområder, samt skoler og barnehager.

Høydepunkter:

- Stor veranda fra 2022 med nydelig utsikts og gode solforhold.
- Parkering i carport.
- Internett via fiber.
- Renovert pipe med stålrør 2022.
- Rikelig med lagringsplass.
- Stor hage med plen og diverse beplantning.
- Beliggenhet innenfor bomsone 1.
- Gåavstand til sentrum og kort vei til UNN/UiT.
- Svært gode bussforbindelser og dagligvare like ved.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 1421 snr. 2 i Tromsø kommune
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
Tomt/beskaffenhet Ideell andel av skrånende tomt fallende mot øst.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Tomannsbolig
Byggeår 1948
Areal Primærrom: 102 kvm, Bruksareal: 102 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater og taket er besiktiget fra takfot via stige.
Undertak av trobord, takkonstruksjon er dels kledd igjen, inspisert fra knekott. Registrert gjennomspiret trobord.
Renner og nedløp av plastbelagt stål. Vann er ført i rør i grunnen. Antatt oppført i pløyd plank, med utvendig panelkledning.
Lektet ut og antatt tilleggsisolert, montert ny utvendig kledning tidlig på 2000 tallet. Det er påvist råteskade i et hjørnebord ved skjøt. Saltakform, sperrekonstruksjon.
Inspisert i knekott, det er undertak av trobord. Observert enkelte plasser trobord gjennomspikret. Diffusjonssperre bør klemmes bedre.
Det er begrenset lufting av takkonstruksjonen. Det var ikke mulig å inspisere takkonstruksjonen ved gjennomføringer.
Leiligheten har malte trevinduer med 2 og 3-lags glass. Vinduer i 3. etasje og på soverom i 2. etasje er med 3-lags glass fra 2015. Et vindu i stue mot sør er med 2-lags glass fra 2016. Ingen anmerkninger på disse. Leiligheten har malte trevinduer med 2 og 3-lags glass. Resterende vinduer i 2. etasje er 2-lags glass fra 1990 og 1987,
et vindu i stue med glass fra 2001. Leiligheten har fabrikkmalt entredør med kodelås og malt balkongdør i tre.
Entredør, ingen spesielle anmerkninger. Balkongdøren er fra 1984 og er utvendig fuktskadet.
Veranda med understøtting. Trekonstruksjon. Renovert/nymontert i 2022. Rekkverkshøyde 1,08 m.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 12.09.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det er sendt forespørsel til Tromsø kommune vedr. ferdigattest og midlertidig brukstillatelse, dette ble ikke funnet i deres arkiver.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
Etasje 2: Gang, entrè, bad, soverom, kjøkken og stue.
Etasje 3: Gang med trapp, soverom og arbeidsrom.

Inngår i S-rom:
Etasje 2: Bod.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 12.09.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett, laminat. Vegg: Malte plater, malt panel, tapet/glassfibervev. Himling: Malte plater/flater, malt panel.

Kjøkken:
Innredning med glatte fronter, montert plate over benk. Integrert koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøl/frys.
Kjøkkenventilator med avkast i benk. Eier opplyser at det er montert nye ledspotter under overskap i 2019, disse ble montert av montør fra HTH.
Det ble montert nytt parkettgulv på kjøkken og gang etter vannlekkasje fra oppvaskmaskin i 2019, arbeidet ble utført av Polygon Tromsø.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad:
Dusjkabinett, wc, servant m/innredning. Badet er komplett flislagt med gulvvarme. Avtrekksvifte i vegg. Etablert tilluft i overkant dør.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG IU:

- Bad:
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG3:

- Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Terrenget er tilnærmet flatt/svakt hellende motboligen på vestside, dette forholdet bør utbedres.

- Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

- Innvendige trapper :
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke montert returrekkverk ved siden av trappeåpning på loft.

- Bad:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er ikke fall til sluk, det er målt 1 mm lavere foran dørterskel enn foran sluk.
Sluk er under dusjkabinett og det var ikke mulig å måle høyde på slukrist på befaringsdagen. Gulvet er tilnærmet flatt og eventuelt lekkasjevann kan renne ut i gang.

- Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er målt 25,1 vektprosent fukt i bunnsvill i påforete vegger i kjeller.
Det er påvist saltutslag på fritt eksponerte murvegger i kjeller.

TG 2:

- Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Tekkingen har høy alder og malingsavflassing.

- Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik: Det er nedbøyning i takrenner og det er stedvis frostsprengning i nedløp

- Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

- Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Trobord er stedvis gjennomspikret.

- Vinduer:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

- Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Balkongdøren er fra 1984 og er utvendig fuktskadet.

- Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

- Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

- Bad:
Det er hull i veggfliser etter tidligere montasjer.

- Bad:
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Det er påvist rust på skruer til klemring.

- Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

- Avløpsrør:
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger i kjeller. Enkelte skjøter/forgreninger på synlige avløpsrør er tapet.

- Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 12.09.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i felles carport og oppstillingsplass for bil foran carporten.
Tomten Areal: 495 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.

Eier opplyser at det er lagt ny kommunal ledning frem til boligen, med disse er ikke koblet til.
Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kurt Sørensen datert 12.09.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, jf. reguleringsplan datert 24.01.1952.

Det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen.

Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 4 250 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen
de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 /
3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Asmund Sørensen den 12.09.22
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 064 259,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 831 332,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 20 723,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Adgang til utleie Seksjonen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet Sameiet består av to seksjoner og er ikke aktivt.

Det er pt. ingen formaliserte regler i sameiet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2002/11875-2/97ERKLÆRING/AVTALE
23.08.2002
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/772229-2/200ERKLÆRING/AVTALE
16.05.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
Bestemmelse om brannhydrant / brannkum
Bestemmelse om veg-/gateskilt og kumanivsere samt stolper for oppsetting av disse
Bestemmelse om polygonpunkt
Bestemmelse om etablering og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/772229-3/200BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
16.05.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/772229-4/200BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
16.05.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2002/11875-1/97SEKSJONERING
23.08.2002
SNR: 2
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 133/275
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 OG 2

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Egenerklæringsskjema
Tegninger
Reguleringsplan
Pågående regulering
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Ny takpapp på tak over inngangsparti, utført av ufaglært.
- Skiftet et skadet beslag / rennekroker, utført av ufaglært.
- Balkong ble renovert i 2022, utført av ufaglært.
- Byttet vindu i hele 3. etg og soverom i 2 etg, utført av ufaglært.
- Byttet det store vinduet på sørveggen, utført av ufaglært.
- Det er målt 25,1 vektprosent fukt i bunnsvill i påforete vegger i kjeller.
- Det er satt inn stålrør i pipen og nytt rrø fra peisen i 2022. Arbeidet er utført av Pipe & Ildsted AS.
- Balkongdøren er fra 1984 og er utvendig fuktskadet.
- Det er påvist råteskade i et hjørnebord ved skjøt.
- Gulv på kjøkkenet og inngangspartiet ble byttet i 2019 etter en vannlekkasje. Arbeidet ble utført av Polygon Tromsø.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.
Forkjøpsrett Ingen forkjøpsrett.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 77691500

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Sommerfeldts gate 34 - Presentert av Anders Karlstrøm
Velkommen til Sommerfeldts gate 34 - Presentert av Anders Karlstrøm
En stor 4-roms med fantastisk utsikt!
En stor 4-roms med fantastisk utsikt!
Planskisse 2. etasje.
Planskisse 2. etasje.
Planskisse loftsetasje.
Planskisse loftsetasje.
Romslig entrè med lekker skyvedørsgarderobe i speil.
Romslig entrè med lekker skyvedørsgarderobe i speil.
Boligen strekker seg over to plan.
Boligen strekker seg over to plan.
Flott utsikt mot Tromsdalen, Fjellheisen og Tromsdalstinden!
Flott utsikt mot Tromsdalen, Fjellheisen og Tromsdalstinden!
Fra stuen har du utgang til balkong med god plass til utemøbler, grill og beplantning.
Fra stuen har du utgang til balkong med god plass til utemøbler, grill og beplantning.
Balkongen byr på gode solforhold og fin utsikt mot fastlandssiden.
Balkongen byr på gode solforhold og fin utsikt mot fastlandssiden.
Balkongen strekker seg rundt deler av boligen.
Balkongen strekker seg rundt deler av boligen.
Boligen er beliggende på den nordre delen av Tromsøya og har en attraktiv beliggenhet med gangavstand til det meste!
Boligen er beliggende på den nordre delen av Tromsøya og har en attraktiv beliggenhet med gangavstand til det meste!
Stuen oppleves lys og romslig med generøs takhøyde og store vindusflater som sikrer godt med innslipp av naturlig lys.
Stuen oppleves lys og romslig med generøs takhøyde og store vindusflater som sikrer godt med innslipp av naturlig lys.
Boligen har flere innredningsmuligheter for å etablere sosiale soner.
Boligen har flere innredningsmuligheter for å etablere sosiale soner.
I stuen er det montert vedfyring som skaper en lun atmostfære og reduserte energikostnader.
I stuen er det montert vedfyring som skaper en lun atmostfære og reduserte energikostnader.
Pent kjøkken med glatte fronter med mye skapplass og praktiske arbeidsforhold.
Pent kjøkken med glatte fronter med mye skapplass og praktiske arbeidsforhold.
På kjøkkenet har du integrert koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
På kjøkkenet har du integrert koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Hovedsoverommet er av god størrelse med plass til stor seng og klesoppbevaring.
Hovedsoverommet er av god størrelse med plass til stor seng og klesoppbevaring.
Stor garderobeskap med skyvedører med mye lagringsplass.
Stor garderobeskap med skyvedører med mye lagringsplass.
Soverom 2 passer utmerket som gjesterom, barnerom
Soverom 2 passer utmerket som gjesterom, barnerom
Eller hjemmekontor - alt etter som.
Eller hjemmekontor - alt etter som.
Soverommene har også den samme nydelige utsikten som stuen.
Soverommene har også den samme nydelige utsikten som stuen.
Flislagt bad med gulvvarme, dusjkabinett og lys baderomsinnredning.
Flislagt bad med gulvvarme, dusjkabinett og lys baderomsinnredning.
Felles trappegang med som nylig er overflateoppusset.
Felles trappegang med som nylig er overflateoppusset.
Bilen parkerer du i carporten eller på oppstillingsplass i front.
Bilen parkerer du i carporten eller på oppstillingsplass i front.
Carporten er felles med nabo.
Carporten er felles med nabo.
Hagen passer utmerket for uteaktiviteter, lek og moro.
Hagen passer utmerket for uteaktiviteter, lek og moro.
Boligen ligger ca 7 min gange fra sentrum, hvor du finner alt du trenger i det daglige, samt kafeer, restauranter, apotek, rekreasjonsområder og mye mer. Busstopp med direkteforbindelse til UiT/UNN i umiddelbar nærhet.
Boligen ligger ca 7 min gange fra sentrum, hvor du finner alt du trenger i det daglige, samt kafeer, restauranter, apotek, rekreasjonsområder og mye mer. Busstopp med direkteforbindelse til UiT/UNN i umiddelbar nærhet.