Fagertoppen 9

Ramfjordbotn

Soverom
2 stk
Størrelse
68m2
Prisantydning
3 490 000,-

Fagertoppen 9 - Moderne og nyoppført 3-roms leilighet med parkering i carport!   Boligen har gjennomgående høy standard og er betydelig oppgradert fra opprinnelig leveransebeskrivelse med bl.a. downligs i tak, sort kjøkken, oppgradert parket og fli ser, overflater malt i delikate farger, mv.   Leiligheten har en meget god planløsning og oppleves som romslig. Mulighet for lading av elbil i carport. Det er monterte pipe til leiligheten. Vedfyring kan således monteres med enkle grep.   Leiligheten er helt ny og har aldri vært bebodd.   Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.   ... Les mer

Prisantydning: 3 490 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 950,-
Primærrom: 65m2
Bruksareal: 68m2
Soverom: 2
Byggeår: 2023

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen 9
9027 Ramfjordbotn
1. etasje
Oppdragsnummer 52-23-0009
Totalvurdering Fagertoppen 9 - Moderne og nyoppført 3-roms leilighet med parkering i carport!

Boligen har gjennomgående høy standard og er betydelig oppgradert fra opprinnelig leveransebeskrivelse med bl.a. downligs i tak, sort kjøkken, oppgradert parket og fliser, overflater malt i delikate farger, mv.
Leiligheten har en meget god planløsning og oppleves som romslig. Mulighet for lading av elbil i carport.

Det er monterte pipe til leiligheten. Vedfyring kan således monteres med enkle grep.

Leiligheten er helt ny og har aldri vært bebodd.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 snr. 14 i Tromsø kommune

Under bygging av boligen er denne benevnet som bolig 1E. Dette benevnelsen er også benyttet i tegningsmateriell o.l.
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots. Det opparbeides flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.

Her kan du spenne på deg toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne adkomstveger i feltet asfalteres.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer er flott opparbeidet med lekeplass til store og små.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2023
Areal Bruksareal: 68 kvm
Primærrom: 65 kvm

Areal er opplyst av utbygger og er ikke kontrollmålt av megler.
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene er bygget med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Ferdigattest / brukstillatelse utstedes før overtagelse kan finne sted.
Innhold Boligen inneholder følgende rom:
Entré/hall, 2 soverom, walk-in/bod, bad, stue og kjøkken.

I tillegg har boligen platting mot vest, sportsbod og carport.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til bolig, mv.
Oppgradert fra opprinnelig leveransebeskrivelse med bl.a. downligs i tak, sort kjøkken, oppgradert parket og fliser, overflater malt i delikate farger, varme og lys kan styres med app, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.

Boligene er bygget med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.

Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod.
Varme kan styres fra app.
Parkering Parkering i carport.

Parkeringsarealene er asfalterte.
Boligen leveres med Type2 lader til el-bil.
Tomten Areal: 10 953 kvm, Eierform: Fellestomt
Er under fradeling.
Fellesareal Felles selveiertomt på 10 953 kvm.

I tillegg antas det at tomt for lekeplass på vestsiden vil bli innlemmet i sameiet. Arealet er beregnet for hele byggefeltet. Feltet skal bygges ut i flere byggetrinn og tomten skal fradeles for hvert av de ulike byggetrinnen. Tomtearealet vil således bli mindre. Alle boligene har likt ansvar for fellesarealer og lekeplasser tilknyttet boligfeltet Fagertoppen.
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 490 000,- / Fellesutgifter: 950,- pr. mnd
Sameiet er pt. under stiftelse og fellesutgiftene er således stipulerte. Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Da bygget er helt nyoppført er det ikke gjennomført noen tilstandsrapport.
Formuesverdi Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Fastsettes etter ferdigstillelse.
Sameiet Under etablering
Fellesutgifter Kr 950,- per mnd.
Sameiet er pt. under stiftelse og fellesutgiftene er således stipulerte. Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Leveransebeskrivelse, datert 28.10.2020
- Fasadetegninger og snitt, datert 14.10.2020
- Plantegninger, datert 25.10.2020
- Vedtekter sameie
- Reguleringsplan
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Feltet er under utvikling. Dette er byggetrinn 1, som innheholder 16 av 40 enheter i boligfeltet Fagertoppen

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Fagertoppen 9! En helt nyoppført og moderne bolig med god standard.
Velkommen til Fagertoppen 9! En helt nyoppført og moderne bolig med god standard.
Illustrasjonsbilde av møblert stue.
Illustrasjonsbilde av møblert stue.
Planskisse. Legg merke til parkering i carport og sportsbod i bakkant av leiligheten.
Planskisse. Legg merke til parkering i carport og sportsbod i bakkant av leiligheten.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Stor stue med delikate farger og downlights i tak.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Oppgradert kjøkken med integrerte hvitevarer.
Flislagt bad med varme i gulv. Downlights i tak.
Flislagt bad med varme i gulv. Downlights i tak.
Flislagt bad med varme i gulv. Downlights i tak.
Flislagt bad med varme i gulv. Downlights i tak.
Soverom 1
Soverom 1
Walk-in/teknisk rom. Stor varmtvannstank med god kapasitet.
Walk-in/teknisk rom. Stor varmtvannstank med god kapasitet.
Soverom 2
Soverom 2
Flislagt inngangsparti med varme i gulv og downlights i tak.
Flislagt inngangsparti med varme i gulv og downlights i tak.
Bilde fra inngangsparti mot gang.
Bilde fra inngangsparti mot gang.
Fasade! Bilde tatt under sprengkulde. Vindu i nye bygg er så godt isolert at ising kan forekomme på grunn manglende varmegjennomgang. Dette er bare for korte perioder og forsvinner etter litt.
Fasade! Bilde tatt under sprengkulde. Vindu i nye bygg er så godt isolert at ising kan forekomme på grunn manglende varmegjennomgang. Dette er bare for korte perioder og forsvinner etter litt.
Fasade! Bilde tatt under sprengkulde. Vindu i nye bygg er så godt isolert at ising kan forekomme på grunn manglende varmegjennomgang. Dette er bare for korte perioder og forsvinner etter litt.
Fasade! Bilde tatt under sprengkulde. Vindu i nye bygg er så godt isolert at ising kan forekomme på grunn manglende varmegjennomgang. Dette er bare for korte perioder og forsvinner etter litt.
Carport har ferdigmontert ladekabel til el-bil.
Carport har ferdigmontert ladekabel til el-bil.
Utsiklt mot Ramfjorden. Området er under utvikling.
Utsiklt mot Ramfjorden. Området er under utvikling.
Leiligheten ligger i nyetablert boligopmråde på vakre Fagernes!
Leiligheten ligger i nyetablert boligopmråde på vakre Fagernes!
Områdebilde fra byggefasen
Områdebilde fra byggefasen
Illustrasjon over Fagertoppen boligfelt når alt er ferdig bygget ut.
Illustrasjon over Fagertoppen boligfelt når alt er ferdig bygget ut.
Lekeplass for de minste
Lekeplass for de minste
Kvartalslekeplass like ved feltet.
Kvartalslekeplass like ved feltet.
Feltet ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar nærhet til friområder med mange muligheter.
Feltet ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar nærhet til friområder med mange muligheter.
Feltet ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar nærhet til friområder med mange muligheter.
Feltet ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar nærhet til friområder med mange muligheter.