Rypevegen 10

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
144m2
Prisantydning
3 550 000,-

Rypevegen 10 - Et innholdsrikt rekkehus med attraktiv beliggenhet på Håpet. Her er det strålende sol- og utsiktsforhold, garasjeplass og et godt utgangspunkt for å skape et flott hjem. Boligen strekker seg over tre plan og har gode oppholdsrom og f lere bruksmuligheter. Noen av rommene har moderniseringsbehov. Meget fin beliggenhet i et familievennlig område med kort gåavstand til dagligvare, busstopp, skole, barnehage og Jekta. Høydepunkter: Garasjeplass i felles garasjerekke.. Stor veranda med strålende sol- og utsiktsforhold.. Vedfyring. Renovert utvendig 2020 (tak, kledning, vinduer, dører, etc). Kort gåavstand til skole, barnehage og dagligvarehandel.. Busstopp med direkte forbindelser til bl.a. UiT/UNN (8 min) og Sentrum (15 min).. Nærhet til herlig tur- og skiterreng.. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 3 550 000,-
Boligtype: Rekkehus
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 9 514,-
Fellesgjeld: 738 794,-
Primærrom: 137m2
Bruksareal: 144m2
Soverom: 3
Byggeår: 1970
Energimerking: F

Se full beskrivelse

Eiendom Rypevegen 10
9015 Tromsø
Oppdragsnummer 52-22-0368
Totalvurdering Rypevegen 10 - Et innholdsrikt rekkehus med attraktiv beliggenhet på Håpet. Her er det strålende sol- og utsiktsforhold, garasjeplass og et godt utgangspunkt for å skape et flott hjem. Boligen strekker seg over 3 plan og inneholder bl.a. stor stue, kjøkken, 2 (3) soverom, bad, vaskerom, gang og bod. Noen av rommene har moderniseringsbehov.

Rekkehuset er beliggende i et rolig og familievennlig boområde med gangavstand til dagligvare, barnehage, skole, Jekta, treningssenter og busstopp med hyppige avganger mot UIT/UNN og sentrum.

Høydepunkter:

- Garasjeplass i felles garasjerekke.
- Stor veranda med strålende sol- og utsiktsforhold.
- Vedfyring
- Renovert utvendig 2020 (tak, kledning, vinduer, dører, etc)
- Kort gåavstand til skole, barnehage og dagligvarehandel.
- Busstopp med direkte forbindelser til bl.a. UiT/UNN (8 min) og Sentrum (15 min).
- Nærhet til herlig tur- og skiterreng.
Matrikkel Gnr. 117 bnr. 357, andelsnr. 585 i Myrheim 2 borettslag med orgnr. 946204692 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligområde på vestsiden av Tromsøya. Bebygget med blokker og rekkehus organisert som borettslag. Fra boligen er det gangavstand til dagligvare, barnehage, skole, Jekta, treningssenter og busstopp med hyppige avganger mot UIT/UNN, sentrum og flyplass.
Adkomst Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt opparbeidet med plen og beplantning.
Boligtype, og eierform Borettslag Rekkehus
Byggeår 1970
Areal Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 144 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 08.10.1975. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Følgende registrerte større avvik:

- Kjelleretasje finnes ikke på mottatte tegninger fra byggeår. Innredet til kjellerstue og vaskerom i dag. Rømning fra kjellerstue er ikke tilfredsstillende ihht dagens krav. Bruksendring fra tilleggsdel (s-rom) til hoveddel (p-rom) er søknadspliktige tiltak og kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til dette. Konf megler for mer info.

- To av soverommene på godkjente tegninger er slått sammen til ett soverom. Soverommene kan enkelt justeres til 2 soverom igjen ved å sette opp lettvegger etc.
Innhold Inngår i P-rom:
2 etasje: Stue og kjøkken.
1 etasje: Gang, bad, 2 soverom og vindfang.
Kjeller: Gang, soverom og vaskerom.

Inngår i S-rom: Bod.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kai Edmund Hansen datert 24.11.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv består i hovesak av: Parkett. Belegg. Teppe.
Vegger består i hovesak av: Malte flater. Tapet.
Himlinger består i hovesak av: Malte flater.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med over og underskap. Profilerte fronter med håndtak. Benkeplate i laminat med oppvaskkum. Tapetserte vegger over benkeplate.
Belysning og uttak for strøm. Kjøkkenventilator med avtrekk. Plass til frittstående: Kjøl/frys, stekeovn og oppvaskmaskin.

Bad:
Vegger er belagt med våtromstapet. Himling med malt flate. Våtromsbelegg på gulv. Innredning med underskap.
Profilerte fronter med dørhåndtak. Heldekkende servant. Veggmontert speilskap med lys og sideskap.
Gulvmontert toalett. Dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrekk.

Vaskerom:
Vegger er av malte plater og betong. Himling med malt flate. Gulv er av betong. Vegghengt utslagsvask.
Opplegg for vaskemaskin.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG IU:
- Andre installasjoner: Oppvarmingskilder er ikke funksjonstestet av takstingeniøren.

- Taktekking:
Taktekking er ikke besiktiget pga manglende forsvarlig adkomst, alder eller materiale er ukjent, og derfor ikke nærmere vurdert.

- Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

TG3:

- Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Gjør oppmerksom på at rommet ikke har membran. Dette må etableres for at rommet skal kunne oppfylle dagens krav til våtrom. Sluk er også av eldre dato og bør byttes.

- Bad 1. etasje:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav, dette med bakgrunn i at vaskerommet er over 50 år. Eldre våtrom er erfaringsmessig utsatt for lekkasjer. Sluken er av eldre dato må påregnes utbyttes. I tillegg var belegget utett eksempelvis rundt sluken, langs veggene og under dusjkabinettet.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

- Pipe og ildsted:
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipe er besiktiget fra bakkenivå da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på befaringen.

- Rom Under Terreng:
Sprekk på vegg i vaskerom. Sprekken er på vegg mot nabo, ikke mot terreng. Utforede vegger under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

- Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapp skal ha forsvarlig rekkverk og solid håndlist på begge sider (fra 1967-forskrift).

- Vaskerom:
Det er allerede funnet avvik i våtsonen i forhold til manglende membran, som gjør hulltaking unødvendig.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):

- Veggkonstruksjon:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på trekonstruksjonen.

-Andre utvendige forhold:
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

- Overflater:
Knirk i gulv enkelte steder. Spesielt i stue. Behov for vedlikehold/oppgraderinger.

- Etasjeskille/gulv mot grunn:
Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen.

- Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

- Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.

- Grunnmur og fundamenter:
Fundamentering er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon.

- Terrengforhold:
Det er avvik: Stedvis dårlig fall fra/flatt terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur).

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kai Edmund Hansen datert 24.11.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming via elektrisitet og vedfyring.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje.
Tomten Areal: 21 193 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbygg og friområder jf. reguleringsplan datert 25.10.1972, 02.04.1971.

Eiendommen har registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen. Foran eiendommen (mot vest) er det planlagt nye boliger (prosjektet Einerhagen).

Eiendommen ligger innenfor hensynssone for vegstøy og flystøy jf. eiendomsrapport datert 31.10.2022.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Myrheim 2 borettslag
Andelsnummer: 585
Fellesutgifter: Kr. 9 514,- pr Mnd.
Andel fellesgjeld: Kr. 738 794,-.
Andel fellesformue: Kr. 103 524,-.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16363042442, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 02.11.2022: 3.84% pa.
Antall terminer til innfrielse: 113
Saldo per 02.11.2022: 46 340 108
Andel av saldo: 738 794
Første termin/første avdrag: 01.03.2021 ( siste termin 01.12.2050 )
3 mnd nibor + margin 0,95%
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).
Prisantydning 3 550 000,- 
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kai Edmund Hansen og datert 27.02.23
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 073 782,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 865 614,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgifter.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F
Adgang til utleie Ved styrets godkjenning.
Borettslag Myrheim 2 borettslag
Formann borettslag Bjørn Lennarth Gorth
Fellesutgifter Kr 9 514,- per mnd.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:

- Renter fellesgjeld kr 2 983,-
- Avdrag fellesgjeld kr 936,-
- Grunnleie kr 4 612,-
- Dugnad kr 50,-
- Forsikring Garasje kr 15,-
- TV/Bredbånd Komplett T-we Bx kr 445,-
- Abonnement brannvarsling kr 94,-
- Finansiering varmtvannsbereder kr 85,-

Boligselskapet har avtale om Forskutterte Felleskostnader, sikringsfondets tilbyder er: Klare Finans AS.
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 738 794,- Fellesformue kr 103 524,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Ingen negative servitutter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP430208
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Boligopplysninger
Vedtekter
Husordensregler
Ferdigattest
Grunnkart
Eiendomsrapport
Reguleringsplan
Pågående regulering
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny andelseier av borettslagets styre. Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny andelseier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Lekkasje etter at alle rekkehusene i borettslaget ble renovert for kort tid siden. Renoveringen er således ikke ferdig. Dette er rettet opp i utvendig, men noen takplater på kjøkken skal byttes.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.
Forkjøpsrett Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Anders Karlstrøm.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Rypevegen 10 - Presentert av Anders Karlstrøm.
Velkommen til Rypevegen 10 - Presentert av Anders Karlstrøm.
Fast plass i felles garasjerekke like ved boligen.
Fast plass i felles garasjerekke like ved boligen.
Meget fin beliggenhet i et familievennlig område med kort gåavstand til dagligvare, busstopp, skole, barnehage og Jekta.
Meget fin beliggenhet i et familievennlig område med kort gåavstand til dagligvare, busstopp, skole, barnehage og Jekta.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Planskisse 1 etasje.
Planskisse 1 etasje.
Planskisse 2 etasje.
Planskisse 2 etasje.
Planskisse underetasje.
Planskisse underetasje.
De store vindusflatene slipper inn rikelige mengder med naturlig lys, byr på nydelig utsikt og gir en god romfølelse.
De store vindusflatene slipper inn rikelige mengder med naturlig lys, byr på nydelig utsikt og gir en god romfølelse.
I stuen har du flere møbleringsmuligheter for å etablere sosiale soner!
I stuen har du flere møbleringsmuligheter for å etablere sosiale soner!
Fra stuen har du utgang til veranda på ca. 13 kvm. med god plass til utemøbler, grill og beplantning.
Fra stuen har du utgang til veranda på ca. 13 kvm. med god plass til utemøbler, grill og beplantning.
Vedfyringen bidrar til en naturlig og behagelig temperatur, samt en koselig atmosfære.
Vedfyringen bidrar til en naturlig og behagelig temperatur, samt en koselig atmosfære.
Overetasjen framstår lys og luftig med en generøs takhøyde og store vindusflater.
Overetasjen framstår lys og luftig med en generøs takhøyde og store vindusflater.
God plass til stort spisebord med plass til hele familien!
God plass til stort spisebord med plass til hele familien!
Kjøkken med profilerte fronter og godt med oppevaringsplass i over- og underskap.
Kjøkken med profilerte fronter og godt med oppevaringsplass i over- og underskap.
Badet er av god størrelse med lys baderomsinnredning, overspeil og dusjkabinett.
Badet er av god størrelse med lys baderomsinnredning, overspeil og dusjkabinett.
Boligens første soverom er av god størrelse med plass til stor seng og rikelig med klesoppbevaring.
Boligens første soverom er av god størrelse med plass til stor seng og rikelig med klesoppbevaring.
Boligens andre soverom passer utmerket som barnerom, gjesterom eller hjemmekontor - alt etter som!
Boligens andre soverom passer utmerket som barnerom, gjesterom eller hjemmekontor - alt etter som!
Soverom nr. 2 er romslig med plass til skrivepult.
Soverom nr. 2 er romslig med plass til skrivepult.
Boligen strekker seg over 3 plan og har en arealeffektiv planløsning som passer perfekt både for barnefamilier, par og enslige.
Boligen strekker seg over 3 plan og har en arealeffektiv planløsning som passer perfekt både for barnefamilier, par og enslige.
Kjelleren er i dag innredet som kjellerstue og har flere møblerings- og bruksmuligheter!
Kjelleren er i dag innredet som kjellerstue og har flere møblerings- og bruksmuligheter!
I kjelleren har du kjellerstue, vaskerom og bod!
I kjelleren har du kjellerstue, vaskerom og bod!
I underetasjen er det en praktisk bod av god størrelse som sikrer godt med oppbevaringsplass.
I underetasjen er det en praktisk bod av god størrelse som sikrer godt med oppbevaringsplass.
Romslig gang med god plass til å henge fra seg yttertøyet.
Romslig gang med god plass til å henge fra seg yttertøyet.
Boligen framstår innholdsrik og velholdt, men har jevnt over noen moderniseringsbehov.
Boligen framstår innholdsrik og velholdt, men har jevnt over noen moderniseringsbehov.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!