Fagertoppen 13

Ramfjordbotn

Soverom
4 stk
Størrelse
162m2
Prisantydning
6 750 000,-

Fagertoppen 13 - Bolig ligger flott plassert i enden av boligfeltet og har fantastiske sol- og utsiktsforhold. Boligen er fordelt over to plan og har gjennomgående høy standard! Innholdsrik planløsning med 4, soverom 2 bad, vaskerom, TV-Stue og 3 t errasser/balkonger med et samlet areal på ca. 78 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet. Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet. Boligen er pt. under ferdigstillelse, stipulert overtakelse januar 2023. ... Les mer

Prisantydning: 6 750 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 772,-
Primærrom: 154m2
Bruksareal: 162m2
Soverom: 4
Byggeår: 2023

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen 13
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-22-0410
Totalvurdering Bolig ligger flott plassert i enden av boligfeltet og har fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Boligen er fordelt over to plan og har gjennomgående høy standard! Boligen er oppgradert med bl.a. downlights, vedfyring og heldekkende parkett.
Innholdsrik planløsning med 4, soverom 2 bad, vaskerom, TV-Stue og 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 78 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet.

Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet, samt egen sportsbod på terrasse.
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 snr. 11 i Tromsø kommune
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og er skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots.

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter.
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne adkomstveger i feltet asfalteres.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Tomannsbolig
Byggeår 2023
Areal Bruksareal: 162 kvm
Primærrom: 154 kvm

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealene er stipulert av utbygger. Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 2
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Eiendommen har midlertidig brukstillatelse, datert 13.01.2023.
Innhold Boligen inneholder følgende rom:

1. etasje: Entré/hall, gang, TV-stue, bod, 4 soverom og 2 bad.
2. etasje: Stue/kjøkken, bod/teknisk rom og vaskerom.

I tillegg har boligen 3 balkonger/terrasser, samt 2 sportboder, en like ved inngangpartiet og den andre på takterrassen over carport.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, vedfyring, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Oppvarming Elektrisk oppvarming og vedfyring.

Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.

Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod.
Parkering Parkering i carport under terrasse.

Parkeringsarealene er asfalterte.
Boligen leveres med Type2 lader til el-bil.
Tomten Areal: 3 589 kvm, Eierform: Fellestomt
Nærlekeplass i midten er felles. Kvartallslekeplassen blir fradelt som eget gård og bruks nr som skal inngå i fellesareal.
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.

Det gjøres oppmerksom på at feltet er under utvikling hvor denne boligen er en del av første byggetrinn bestående av 16 enheter. Feltet vil er totalt planlagt for 40 enheter.
Det jobbes for tiden med ferdigstillelse av lekeplasser, plensåing på tomten og asfaltering av intern stikkvei.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 750 000,- / Fellesutgifter: 1 772,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Stipulert til 1.584.600,- som primærbolig og 6.021.481,- som sekundærbolig.
Det gjøres oppmerksom på at formuesverdien er estimert ut fra Skatteetatens hjemmesider.

Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune iht. kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Fellesutgifter Kr 1 772,- per mnd.

For dekning av sameiets drift- /vedlikeholdskostnader betaler kjøper månedlige felleskostnader. Felleskostnadene inkluderer også felles forsikring.
Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, mv.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
-Ingen servitutter.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Utbygger besørger forsikring av eiendommen/bygningsmassen frem til overtakelse.
Fra overtakelsen er sameiet ansvarlig for forsikring. Innboforsikring besørges av hver enkelt seksjonseier.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Fasadetegninger og snitt, datert 14.10.2020
- Plantegninger, datert 25.10.2020
- Opprinnelig Leveransebeskrivelse, datert 28.10.2020
- Midlertidig brukstillatelse, datert 13.01.2023
- Vedtekter Fagertoppen 1 sameie
- Energiattest
- Reguleringsplankart og bestemmelser
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Boligen er nylig oppført og er fortsatt underlagt garantistillelsen.
Da boligen ikke har vært bebodd og er nyoppført, har selger valgt å selge uten at det er gjennomført tilstandsrapport.
Selger har ikke bebodd boligen og har ikke fylt ut noen egenerklæring. Selger har bekreftet at de ikke kjenner til noen feil eller mangler på boligen.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Fagertoppen 13 - Moderne bolig med fantastiske sol og utsiktsforhold.
Velkommen til Fagertoppen 13 - Moderne bolig med fantastiske sol og utsiktsforhold.
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Fra stuen er det utgang til stor terrasse med flott utsikt
Fra stuen er det utgang til stor terrasse med flott utsikt
Stor stue med store vindusflater. Downlights i tak.
Stor stue med store vindusflater. Downlights i tak.
Da boligen ligger i vestenden av feltet har den også flott utsikt over friområdet i retning Tromsdalstinden.
Da boligen ligger i vestenden av feltet har den også flott utsikt over friområdet i retning Tromsdalstinden.
Det er montert vedfyring i boligen.
Det er montert vedfyring i boligen.
Stort kjøkken med barløsning
Stort kjøkken med barløsning
Stort kjøkken med barløsning. Mye skapplass og integrerte hvitevarer.
Stort kjøkken med barløsning. Mye skapplass og integrerte hvitevarer.
Vaskerom
Vaskerom
Romslig og flislagt inngangsparti
Romslig og flislagt inngangsparti
TV-stuen er plassert i 1. etasje og har flott utsikt mot Tromsdalstinden
TV-stuen er plassert i 1. etasje og har flott utsikt mot Tromsdalstinden
Stort bad i tilknytning inngangspartiet.
Stort bad i tilknytning inngangspartiet.
Hovedsoverommet har utgang til egen balkong, walk-in closet og eget bad.
Hovedsoverommet har utgang til egen balkong, walk-in closet og eget bad.
Hovedsoverommet har utgang til egen balkong, walk-in closet og eget bad.
Hovedsoverommet har utgang til egen balkong, walk-in closet og eget bad.
Walk-in closet tilknyttet hovedsoverom.
Walk-in closet tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Flislagt bad tilknyttet hovedsoverom.
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4
Soverom 4
Sørvestvendt terrasse med spektakulær utsikt.
Sørvestvendt terrasse med spektakulær utsikt.
Utsikt over Ramfjorden
Utsikt over Ramfjorden
Illustrasjon av fasade
Illustrasjon av fasade
Illustrasjon av fasade
Illustrasjon av fasade
Illustrasjon av Fagertoppen boligfelt
Illustrasjon av Fagertoppen boligfelt
Fagertoppen ligger flott plassert i terrenget med gangavstand til skole og barnehage
Fagertoppen ligger flott plassert i terrenget med gangavstand til skole og barnehage
lekeplass_1-2
lekeplass_1-2
Lekeplass_2-2
Lekeplass_2-2