Furudalsveien 1161

Moen

Soverom
2 stk
Størrelse
27m2
Prisantydning
1 150 000,-

Velkommen til Furudalsveien 1161 - Eiendom med fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser! Sommer som vinter byr området på flotte naturopplevelser for både barn og voksne. Her er det mange tur- og fiskemuligheter. Eiendommen ligger ved Ytre Fiskela usvatnet i Balsfjord kommune. Ca. 20 minutters kjøretur til Storsteinnes med alt av servicetilbud. Tromsø ligger ca. 1,5t kjøring fra hytta.  Høydepunkter:  Stor tomt . Eget naust . Umiddelbar nærhet til friluft og fiske . Hytta er fra 2. verdenskrig og har behov for renovering. Eiendommen har også et naust med behov for modernisering. Her har du muligheten til å sette personlig preg på eiendommen.  For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Hege Kittelsen! ... Les mer

Prisantydning: 1 150 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Bruksareal: 27m2
Soverom: 2
Byggeår: 1940

Se full beskrivelse

Eiendom Furudalsveien 1161
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-22-0314
Totalvurdering Furudalsveien 1161 - Eiendom med fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser!

Eiendommen ligger flott plassert ved utløpet av Ytre Fiskelausvatn, som er et meget attraktivt område for fritidsbebyggelse. Eiendommen har egen strandlinje og naust.
Hytte og anneks/uthus er plassert på et høydedrag på øvre del av tomten.

All bygningsmasse har betydelig etterslep på vedlikehold. Kjøper må påregne betydelig med renovering, alternativt riving.

Høydepunkter:
Stor tomt
Naust
Umiddelbar nærhet til friluft og fiske

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Hege Kittelsen!
Matrikkel Gnr. 96 bnr. 31 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Fritidseiendom anlagt ved utløpet av Ytre Fiskelausvatnet. Området ligger ca. 20 km vest for Storsteinnes. Ca. 20 minutters kjøretur til Storsteinnes med alt av servicetilbud. Tromsø ligger ca. 1,5t kjøring fra hytta. Området er perifert bebygget med noen fritidsboliger. Dagligvarebutikk og andre servicetilbud på Storsteinnes. Naturskjønne omgivelser med god tilgang på fri og rekreasjonsområder.
Adkomst Det er ikke opparbeidet egen avkjørsel til eiendommen.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen ligger på begge sider av Furudalsveien. Hytta er anlagt på oversiden av veien på toppen av en forhøyning i terrenget. Uteområdet/tomten fremstår som naturtomt med lyng, mindre Lauvtrær og fjell i dagen.

Det gjøres oppmerksom på at uthus er plassert delvis på naboeiendom.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 1940

Det er usikkerhet rundt eksakt byggeår. I matrikkelbrev fra kommunen er det opplyst at hytten er tatt i bruk i 1973. Selger opplyser om at hytten er eldre, antatt fra 1940 tallet.
Areal Bruksareal er stipulert til: 27 kvm.

Megler har ikke hatt kommet seg inn i hytten, da låsen antas å være ødelagt. Arealet er ikke kontrollmålt og kjøper må påregnes stor usikkerhet knyttet til stipulering av areal. Det er lagt til grunn areal opplyst i matrikkelen.

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Byggemåte Det står fire bygninger på eiendommen. En hytte, et anneks, et uthus og et naust.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, dette som følge av tiltakets alder. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jf. plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.

Det foreligger kun en tegning av hytten. Det er avvik mellom tegning, datert 14.08.1972 og dagens løsning.

Megler har ikke lyktes å ta seg inn i eiendommen og har dermed begrenset kjennskap til dagens løsning og tilstand.
Innhold Eiendommen består av fire bygg. En fritidseiendom, anneks, uthus og naust.
Standard Bygningsmassen må påregnes renovert/revet. Eiendommen er arvet for 25 år siden og ikke brukt siden dette.
Møblering/utstyr Eiendommen overleveres slik den står og vil ikke bli ytterligere klargjort før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg inventar og løsøre etter eget ønske.
Oppvarming Antatt vedfyring. Tilstand ukjent. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er ikke opparbeidet parkering.
Tomten Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til eiendommen. Det er ikke etablert avkjørsel.
Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
Regulering Eiendommen er regulert til LNFR.

Hensynssoner registret på eiendommen:
Hensyn reindrift
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 150 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takster og verdier Det er ikke gjennomført taksering av eiendommen. Dette da eiendommen ansees som et renoveringsobjekt
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 756 214,-
Formuesverdi sekundærbolig gjelder for 2021 og er regnet ut ved hjelp at skatteetatens boligverdikalkulator.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 3 264,- pr. År. Fakturert beløp i 2021.
Adgang til utleie Det er ikke kjent at det foreligger hinder for utleie.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
-Ingen heftelser.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Tegninger
Kommuneplankart
Reguleringsplankart
Grunnkart
Vegstatuskart
Nabolagsprofil
Budsskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjemaet:
Vannlekkasje/råteskade i tak i bakgang. Hytta er fra 2. verdenskrig, og jeg regner med at grunnmur/tømmer har beveget seg. Ildsted er fra 2. verdenskrig og er ikke nødvendigvis forskriftsmessig oppført. Mus har hatt fri tilgang til hytta. Råteskade i tak i bakgangen, minst 1 kvadratmeter (observert for flere år siden da strømmåleren ble skiftet). Reinsdyr og sauer har fri tilgang til eiendommen. Jeg vet ikke hvem som har koblet det elektriske innvendig, men det aller meste ellers er utført av ufaglærte. Hytta ble arvet 25+ år siden og har ikke vært brukt siden. Det er en tømmerhytte uten isolasjon, og med enkle (tror jeg) vinduer. Hytta er ikke bygget med tanke på at det kan bli 15-20 minusgrader på vinteren.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Furudalsveien 1161 - Presentert av eiendomsmeglerfullmektig Hege Kittelsen!
Velkommen til Furudalsveien 1161 - Presentert av eiendomsmeglerfullmektig Hege Kittelsen!
Stor tomt på over 21 mål med strandlinje.
Stor tomt på over 21 mål med strandlinje.
Eiendommen har og et naust som ligger ved elveutløpet til Ytre fiskelausvatnet.
Eiendommen har og et naust som ligger ved elveutløpet til Ytre fiskelausvatnet.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Nausten er av eldre standard
Nausten er av eldre standard
Hytten har betydelig etterslep på vedlikehold og har vært uten tilsyn i mange år.
Hytten har betydelig etterslep på vedlikehold og har vært uten tilsyn i mange år.
I tillegg til hytta er det et anneks
I tillegg til hytta er det et anneks
Stor eiendom med umiddelbar nærhet til friluft og fiske
Stor eiendom med umiddelbar nærhet til friluft og fiske
Flott plassert eiendom ved attraktive Ytre Fiskelausvatn
Flott plassert eiendom ved attraktive Ytre Fiskelausvatn
Flott plassert eiendom ved attraktive Ytre Fiskelausvatn
Flott plassert eiendom ved attraktive Ytre Fiskelausvatn
Naturskjønne omgivelser med god tilgang på flotte friområder
Naturskjønne omgivelser med god tilgang på flotte friområder
Eiendommen ligger ved Ytre Fiskelausvatnet i Balsfjord kommune
Eiendommen ligger ved Ytre Fiskelausvatnet i Balsfjord kommune
Hytten ligger flott plassert på et naturlig høydedrag. Det er dog behov for å rydde skog for å åpne opp utsikten.
Hytten ligger flott plassert på et naturlig høydedrag. Det er dog behov for å rydde skog for å åpne opp utsikten.
Naust
Naust
Uthus.
Uthus.