Fagertoppen 3B

Ramfjordbotn

Soverom
4 stk
Størrelse
121m2
Prisantydning
5 500 000,-

5-roms bolig over 2 plan med fantastiske sol- og utsiktsforhold.   Boligen har gjennomgående høy standard og oppleves som meget innholdsrik. Boligen har 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 58 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidl ig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet. Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet.   Boligen er pt. under ferdigstillelse, stipulert overtakelse desember/januar. For nærmere opplysninger se: www.fagertoppen.no ... Les mer

Prisantydning: 5 500 000,-
Boligtype: Rekkehus
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 300,-
Primærrom: 117m2
Bruksareal: 121m2
Soverom: 4
Byggeår: 2022

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen 3B
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-22-0351
Totalvurdering 5-roms bolig over 2 plan med fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Boligen har gjennomgående høy standard og oppleves som meget innholdsrik.
Boligen har 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 58 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet.

Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet.

Boligen er pt. under ferdigstillelse, stipulert overtakelse desember/januar.
For nærmere opplysninger se: www.fagertoppen.no
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 i Tromsø kommune
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots. Det opparbeides flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.

Her kan du spenne på deg toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne adkomstveger i feltet asfalteres.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.
Boligtype, og eierform Eierseksjon i flermannsbolig
Byggeår Forventet ferdigstilt årskiftet 2022/2023
Areal Primærrom: 117 kvm
Bruksareal: 121 kvm

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Ferdigattest / brukstillatelse utstedes før overtagelse kan finne sted.
Innhold Boligen inneholder følgende rom:

1. etasje: Entré/hall, gang, bod, 4 soverom og bad.
2. etasje: Stue/kjøkken, vindfang, bad og teknisk rom.

I tillegg har boligen 3 balkonger/terrasser, samt 2 sportboder, en like ved inngangpartiet og den andre på takterrassen over carport.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til bolig, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.

Boligene leveres med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.

Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod.
Parkering Parkering på tomt og i carport.

Parkeringsarealene er asfalterte.
Boligen leveres med Type2 lader til el-bil.
Tomten Areal: 10 953 kvm, Eierform: Fellestomt
Fellesareal Felles selveiertomt på 10 953 kvm.
I tillegg antas det at tomt for lekeplass på vestsiden vil bli innlemmet i sameiet.
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.
Sentrale lover Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).

Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.
Prisantydning 5 500 000,- / Fellesutgifter: 1 300,- pr. mnd
Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Ferdigstillelse for byggetrinn 1 er forventet Q4 2022 til Q1 2023
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Fastsettes etter ferdigstillelse.
Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. ,- pr. .
Energiforbruk Bygget er prosjektert for å innfri energikrav iht. TEK 17. Det vil bli utarbeidet egen energiattest av Norconsult.
Adgang til utleie Kan leies ut i sin helhet.
Sameiet Under etablering
Fellesutgifter Kr 1 300,- per mnd.
Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Fellesgjeld ,-,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).
Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.

Ved salg etter ferdigstillelse av bygget reguleres handelen av avhendingslova.

Ved salg til profesjonell/investor eller der handelen kan ansees å være ledd i
næringsvirksomhet reguleres handelen i hovedsak av avhendingslova.
Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringsloven også i slike tilfeller.

Utskrift av lovverk kan fås i sin helhet ved henvendelse til megler.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Prosjektsalgsoppgave, datert 20.11.2020
- Leveransebeskrivelse, datert 28.10.2020
- Fasadetegninger og snitt, datert 14.10.2020
- Plantegninger, datert 25.10.2020
- Tegning av kjøkkenløsninger
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Fagertoppen 3B - presentert av SNE eiendomsmegling v/Jørn T. Nerdal
Velkommen til Fagertoppen 3B - presentert av SNE eiendomsmegling v/Jørn T. Nerdal
Fagertoppen er et nytt boligfelt som ligger flott plassert på Fagernes i Ramfjorden.
Fagertoppen er et nytt boligfelt som ligger flott plassert på Fagernes i Ramfjorden.
Fagertoppen er et nytt boligfelt som ligger flott plassert på Fagernes i Ramfjorden.
Fagertoppen er et nytt boligfelt som ligger flott plassert på Fagernes i Ramfjorden.
Flott utsik!!
Flott utsik!!
Romslig stue med store vindusflater! Flotte sol og utsiktforhold!
Romslig stue med store vindusflater! Flotte sol og utsiktforhold!
Spisekrok ved kjøkken
Spisekrok ved kjøkken
Stort kjøkken med integrerte hvitevarer.
Stort kjøkken med integrerte hvitevarer.
Naturlig lysinnslipp over kjøkkenbenk
Naturlig lysinnslipp over kjøkkenbenk
Boligen har totalt 3 terrasser. Dette er terrassen som ligger i tilknytning stuen. Boligen er under sluttføring og det gjennstår ennå diverse avsluttende arbeider.
Boligen har totalt 3 terrasser. Dette er terrassen som ligger i tilknytning stuen. Boligen er under sluttføring og det gjennstår ennå diverse avsluttende arbeider.
Boligen har totalt 3 terrasser. Dette er terrassen som ligger i tilknytning stuen.
Boligen har totalt 3 terrasser. Dette er terrassen som ligger i tilknytning stuen.
Bad i toppetasjen
Bad i toppetasjen
Gang
Gang
Hovedsoverom. Dette rommet har god størrelse og utgang til egen balkong.
Hovedsoverom. Dette rommet har god størrelse og utgang til egen balkong.
Hovedsoverom. Dette rommet har god størrelse og utgang til egen balkong.
Hovedsoverom. Dette rommet har god størrelse og utgang til egen balkong.
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4
Soverom 4
Bad/vaskerom plassert like ved inngangspartiet
Bad/vaskerom plassert like ved inngangspartiet
Bad/vaskerom plassert like ved inngangspartiet
Bad/vaskerom plassert like ved inngangspartiet
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Områdefoto. Bak boligen ser du Fagerfjellet, et yndet mål for toppturinteresserte. I bildet ser du ogå barnehage, skole og fotballbane.
Områdefoto. Bak boligen ser du Fagerfjellet, et yndet mål for toppturinteresserte. I bildet ser du ogå barnehage, skole og fotballbane.
Området. Dalen bak mot Breivikeidet byr på fantastiske friluftsmuligheter.
Området. Dalen bak mot Breivikeidet byr på fantastiske friluftsmuligheter.
Feltet er planlagt med totalt 40 enheter, fordelt på 2 til 3 byggetrinn. Det blir en flott lekeplass for de minste midt i feltet, samt en større lekeplass på siden av feltet.
Feltet er planlagt med totalt 40 enheter, fordelt på 2 til 3 byggetrinn. Det blir en flott lekeplass for de minste midt i feltet, samt en større lekeplass på siden av feltet.
I midten av feltet ser du lekeplassen for de minste begynner å ta form.
I midten av feltet ser du lekeplassen for de minste begynner å ta form.
Lekeplassen for de minste begynner å ta form
Lekeplassen for de minste begynner å ta form
Illustrasjon av ferdig fasade. Noe avvik kan forekomme.
Illustrasjon av ferdig fasade. Noe avvik kan forekomme.
Illustrasjon av ferdig fasade. Noe avvik kan forekomme.
Illustrasjon av ferdig fasade. Noe avvik kan forekomme.
Områdebilde
Områdebilde
Vakre Ramfjorden
Vakre Ramfjorden