Engnesveien 351

Skjervøy

Soverom
1 stk
Størrelse
50m2
Prisantydning
1 490 000,-

Engnesveien 351 - Flott fritidseiendom i havgapet på idylliske Skjervøy! Eiendommen ligger i et idyllisk og rolig område ca. 5 km fra Skjervøy.Her får du en koselig fritidsbolig med stue, kjøkken, bad og hems. I tillegg er det et anneks på eiendomm en som rommer flere soveplasser og badstue, samt et uthus. Hyttas beliggenhet er noe for seg selv, og må oppleves! Tomta ligger skjermet til, med svært gode sol- og utsiktsforhold. Det er også gode muligheter til friluftsliv og sjøfiske, midnattssol og hvalsafari. Kontakt eiendomsmegler Stina Stormo for avtale om visning. Visning planlegges mot slutten av juni, med værforbehold. ... Les mer

Prisantydning: 1 490 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Bruksareal: 50m2
Soverom: 1
Byggeår: 2002

Se full beskrivelse

Eiendom Engnesveien 351
9180 Skjervøy
Oppdragsnummer 52-22-0063
Totalvurdering Engnesveien 351 - Flott fritidseiendom i havgapet på idylliske Skjervøy!

Eiendommen ligger i et idyllisk og rolig område ca. 5 km fra Skjervøy.Her får du en koselig fritidsbolig med stue, kjøkken, bad og hems. I tillegg er det et anneks på eiendommen som rommer flere soveplasser og badstue, samt et uthus.

Hyttas beliggenhet er noe for seg selv, og må oppleves! Tomta ligger sjenert til, med svært gode sol- og utsiktsforhold. Det er også gode muligheter til friluftsliv og sjøfiske, midnattssol og hvalsafari.

For ytterligere informasjon og visning, ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo.
Matrikkel Gnr. 69 bnr. 72 i Skjervøy kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger på Engenes ca. 5 km fra Skjervøy.
Adkomst Det er kjørbarvei til eiendommen, men denne er ikke åpen for alminnelig ferdsel. Eier har dispensasjon for å kjøre materiell og utstyr til hytta både på sommer og vinter. Det er også mulig å komme til eiendommen med egen båt.
Dispensasjon for adkomstrett må søkes til kommunen.
Tomt/beskaffenhet Skrå tomt. Tomta er delvis naturtomt og noe opparbeidet. Eiendommen ligger skjermet til og er godt plassert i terrenget.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår Fritidsbolig: 2002. Rehabilitert i 2005/2008.
Anneks: 2005
Uthus: 2008
Areal Fritidsbolig: 50 kvm. BRA
Anneks: 16 kvm. BRA
Uthus: 8 kvm. BRA

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Bygget opp i isolert (15 cm i vegger) bindingsverk og står på peler. Taktekke av stålplater inkl renner/beslag. Utvendig trepanel og hyttevinduer m/sprosser.
Innvendige dører er nye lakk heltre.
Vedsjå er uisolert bindingsverk. Med stålplatetak.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest.
Innhold Inngår i p-rom:
Fritidsbolig: stue/kjøkken, bad
Anneks: oppholdsrom

I tillegg er det uthus/vedsjå.
Standard Innvendige vegger og tak har furupanel.
Gulv har lakkerte gulvbord.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning av furu heltre, god kvalitet.

Bad:
Bad med våtromsbelegg på vegger og gulv, servant, dusj og wc.

Anneks benyttes til soverom, stue og badstue. Oppvarmet med vedovn.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming med vedfyring og el-panelovner.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Ingen parkering.
Tomten Areal: 412 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet privat vann- og avløp til septik.
Regulering Eiendommen er regulert til LNFR, jfr. kommuneplan.

Hytta er bygd i et område som i kommunens arealdel er avsatt til eksisterende kulturminner.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 490 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi sekundærbolig: 951 521,-
Kommunale avgifter Kommunale avgifter og eiendomsskatt: Kr. 3 094,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Det er ikke registrert negative rettigheter eller servitutter på denne eiendommen.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Tegninger
Kommuneplankart
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Det er kjørbar vei til eiendommen, men den er ikke åpen for alminnelig ferdsel, eier har dispensasjon for å kjøre materiell og utstyr til hytta både om sommeren og vinter, samt at det er mulig å komme til stedet med egen båt.

Det er ikke foretatt verditakst/tilstandsrapport av eiendommen.
Kontruksjon, tekniske installasjoner, rør og elektrisk anlegg er fra byggeår 2002, og er dermed eldre enn halvparten av forventet levealder. Ny eier må således beregne inn kostnader til oppgradering.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Engnesveien 351 - Presentert av Sne Eiendomsmegling v/Stina Stormo
Velkommen til Engnesveien 351 - Presentert av Sne Eiendomsmegling v/Stina Stormo
Hytta ligger idyllisk til i et usjenert område med umiddelbar nærhet til sjø og fiske
Hytta ligger idyllisk til i et usjenert område med umiddelbar nærhet til sjø og fiske
Fra hytta har du upåklagelig utsikt mot sjø og vakker natur!
Fra hytta har du upåklagelig utsikt mot sjø og vakker natur!
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Trivelig stue med plass til møblement.
Trivelig stue med plass til møblement.
I stua er det etablert for vedfyring - dette skaper den lune hyttefølelsen!
I stua er det etablert for vedfyring - dette skaper den lune hyttefølelsen!
Kjøkken i heltre - her er det godt med skap og benkeplass
Kjøkken i heltre - her er det godt med skap og benkeplass
Baderom med det man måtte trenge på hytta
Baderom med det man måtte trenge på hytta
Toalett
Toalett
Det er en hems på hytta - her er det rom for soveplasser
Det er en hems på hytta - her er det rom for soveplasser
På eiendommen står det i tillegg et anneks og et uthus
På eiendommen står det i tillegg et anneks og et uthus
Annekset brukes for soveplasser, med stue og badstue
Annekset brukes for soveplasser, med stue og badstue
Hytta ligger i et rolig og idyllisk område. Her er det umiddelbar tilgang til sjø og friluftsliv
Hytta ligger i et rolig og idyllisk område. Her er det umiddelbar tilgang til sjø og friluftsliv
Velkommen på visning!
Velkommen på visning!