Sneveveien 10

Storsteinnes

Soverom
4 stk
Størrelse
153m2
Prisantydning
3 250 000,-

Sneveveien 10 - Enebolig med stor tomt beliggende i naturskjønne omgivelser sentralt på Storstiennes.  På eiendommen er bolighus, anneks, grillhytte og fjøs med stor garasje. En av portene er meget høy og det er mulighet for å parkere bobil på over 8 meter. Eiendommen ligger tilbaketrukket fra veien og har flott utsikt over Balsfjorden. Gangavstand til sentrum.   Boligen er bygget ut i senere tid og fremstår som innholdsrik. Mye bodplass i kjeller. Stor veranda, samt vinterhage i loftsetasjen. Høydepunkter: Stor tomt. Omgitt av vakker natur. Gangavstand til dagligvare. Stor Garasje i tilknytning til fjøsen. Stor veranda og vinterhage. Bad og soverom renovert i 2012. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Jørn T. Nerdal! ... Les mer

Prisantydning: 3 250 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 137m2
Bruksareal: 153m2
Soverom: 4
Byggeår: 1953

Se full beskrivelse

Eiendom Sneveveien 10
9050 Storsteinnes
Oppdragsnummer 52-22-0240
Totalvurdering Sneveveien 10 - Enebolig med stor tomt beliggende i naturskjønne omgivelser sentralt på Storsteinnes.

På eiendommen er bolighus, stor garasje i tilknyttning fjøsen, anneks og grillhytte. Eiendommen ligger tilbaketrukket fra veien og har flott utsikt over Balsfjorden. Gangavstand til sentrum.

Boligen er bygget ut i senere tid og fremstår som innholdsrik. Mye bodplass i kjeller. Stor veranda, samt vinterhage i loftsetasjen.

Høydepunkter:
Stor tomt
Omgitt av vakker natur
Gangavstand til dagligvare
Stor Garasje i tilknytning til fjøsen
Stor veranda og vinterhage
Bad og soverom renovert i 2012
Matrikkel Gnr. 48 bnr. 155 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Boligen ligger sentralt plassert på Storsteinnes, meg gangavstand til sentrum. Beliggenheten byr på vakker natur, fine rekreasjons- og friluftsområder og nærhet til de fleste fasiliteter.
Fra boligen er det ca. 1,2 km til barnehage og 2,8 km til barne - og ungdomsskole.
Adkomst Eiendommen har adkomst via privat stikkvei. Veien krysser eiendommen gnr. 48, bnr. 94. Adkomstrett er ikke tinglyst. Eier opplyser om at dette ikke har hatt noen praktisk betydning og at det ikke foreligger noen konflikt knyttet til bruk av veien. Adkomstvei er regulert inn slik den står i reguleringsplan for Lundberg Sneve.
Tomt/beskaffenhet Eiet/festet tomt på 1901,3 m² med hellende terreng og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1953
Areal Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 153 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Utvendig byggemåte enebolig:
Taktekking av Dekra stålplater. Vindski i tre. Utvendig beslag og takrenner/nedløp i stål. Yttervegger av 4" bindingsverk. Utvendig liggende kledning. Isolert. Saltak av tresperre. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Malt ytterdør med glassfelt i kjeller og malt hoveddør.

Utvendig byggemåte garasje:
Bygning med tilbygget dobbeltgarasje. Fjøset er oppgradert med delvis nye vegger og kledning utvendig. Nytt taktekke/takrenner i 2017. Bygningen står på betongmur. Gulv av betong. Yttervegger er reisverk og bindingsverk, utvendig liggende kledning. Dobbeltgarasje: Byggeår 2014/15.
Grunnmur av isolert betongblokker. Gulv av grus. Yttervegger av bindingsverk. Utvendig liggende kledning. Pult-tak mot fjøsbygning er tekket med stålplater. Takrenner og nedløp er av stål. Ledporter som er isolerte og med el - åpnere. Det er to boder i garasjen som er under fjøsgulvet. Disse er 7 m² og 26 m².
Det er mulighet for å lage bod/lagringsrom i garasjetak/takkonstruksjonen. Det er innlagt strøm i begge bygningene.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Det gjøres oppmerksom på at bl.a. boligen er bygget ut i senere tid, samt fjøs er delvis revet og bygget på med garasje. Det foreligger ikke ferdigattest på tiltakene. Megler har mottatt lite tegningsmateriale fra kommunen og det er således vanskelig å ta stilling til eventuelle avvik mellom tegninger og faktisk løsning.
Innhold Inngår i p-rom:
Enebolig:
Kjeller: Vaskerom, WC og gang.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, soverom og gang.
Loftetasje: Gang og 3 soverom.

Anneks: Stue og kjøkken.

Inngår i s-rom: Garasje, boder, markterrasse, veranda og altan.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kai Hansen datert 06.08..2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv bestående av:
Vegger bestående av:
Himling bestående av:

Tekniske installasjoner:

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Eier opplyser om at misfargingen kom før det ble gjort en drenering. Etter dreneringen har det ikke vært fukt (jfr. eier).
Drenering ble tatt før 2004, jfr. opplysninger fra eier.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Trapp opp til 2.etg. er noe bratt.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist andre avvik: Slukene var under badekar og dusj som gjorde at jeg fikk begrenset tilgang til besiktigelse. Ut fra observasjoner kunne det se ut som om membran/slukmansjett ikke var synlig i klemring.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er både utvendig og innvendig stoppekraner.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tomteforhold > Drenering
Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Opplyst fra eier at det ble foretatt drenering før 2004. Ikke dokumentert.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Kai Hansen datert 06.08..2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Selger opplyser om at boligen vil bli overlevert slik den står, men forbeholder seg retten til å ta med seg gjenstander og løsøre etter eget ønske.

Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming består av strøm og ildsted i hovedsak ved hjelp av panelovner, gulvvarme ved og ildsted.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt og i dobbelgarasje. Garasjen er meget stor og har bl.a. plass til bobil på over 8 meter.
Tomten Areal: 1 901 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat vei.
Vann fra privat vannverk.
Offentlig avløp.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse jfr. reguleringsplan datert 05.07.2022.
Konsesjon Nei.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 250 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kai Edmund Hansen den 06.08.22 09:29
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 645 601,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 324 164,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 14 062,- pr. År.
De kommunale avgiftene er fordelt på følgende måte:
Avløp kr. 4 725,04,-
Eiendomsskatt kr. 5 043,00,-
Feiing kr. 544,00,-
Renovasjon kr. 3 750,00,-
I tillegg kommer en kostnad på vann fra privat vannverk ca. kr. 2000,- årlig.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2006/14-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte 02.01.2006
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:48 Bnr:149
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:48 Bnr:167
Bestemmelse om adkomstrett.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Tegninger på 1. etasje og loftetasje mottatt fra Balsfjord kommune
Tillatelse til riving og tilbygg av fjøs
Reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om at det i 2014 ble det bygd en garasje på enden av uthuset med plass til personbil og stor bobil. Senere ble uthuset restaurert med litt riving av den delen som ikke hadde støpt gulv og det ble lagt nytt tak og ny kledning. På samme tid ble også annekset isolert med 15 cm isolasjon og nytt tak og ny
kledning lagt. Begge vinduene og ny dør ble skiftet i annekset. Det er blitt satt inn ny dør i kjeller. Terrassen er på hele 105 kvm.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Dronebilde over eiendommen.
Dronebilde over eiendommen.
Velkommen til Sneveveien 10 - En innholdsrik eiendom - Presentert av eiendomsmegler Jørn T. Nerdal!
Velkommen til Sneveveien 10 - En innholdsrik eiendom - Presentert av eiendomsmegler Jørn T. Nerdal!
Boligen er beliggende i et solrikt område med nydelig utsikt over fjell og fjord!
Boligen er beliggende i et solrikt område med nydelig utsikt over fjell og fjord!
Fjøs fra byggeår med påbygget dobbeltgarasje fra 2017 med innlagt strøm. Her får du godt med lagringsplass og rikelig med parkeringsplasser! Mulighet for bobil opp til 8 meter.
Fjøs fra byggeår med påbygget dobbeltgarasje fra 2017 med innlagt strøm. Her får du godt med lagringsplass og rikelig med parkeringsplasser! Mulighet for bobil opp til 8 meter.
Eiendommen har en meget stor tomt og er beliggende i et rolig område omgitt av vakker natur.
Eiendommen har en meget stor tomt og er beliggende i et rolig område omgitt av vakker natur.
Planskisse 1. etasje.
Planskisse 1. etasje.
Planskisse loftetasje.
Planskisse loftetasje.
Planskisse underetasje.
Planskisse underetasje.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Boligens stue er lys og innbydende med flere muligheter for å etablere sosiale soner.
Boligens stue er lys og innbydende med flere muligheter for å etablere sosiale soner.
Her er det flere naturlige sosiale soner for både sofagruppen og spisebordet.
Her er det flere naturlige sosiale soner for både sofagruppen og spisebordet.
I stuen er det satt inn vedfyring som skaper en lun atmosfære, samt reduserte energikostnader.
I stuen er det satt inn vedfyring som skaper en lun atmosfære, samt reduserte energikostnader.
Boligen har et stort kjøkken med innredning i laminat med profilerte dører og benkeplate i heltre eik.
Boligen har et stort kjøkken med innredning i laminat med profilerte dører og benkeplate i heltre eik.
På kjøkkenet er det rikelig med oppbevaringsplass i over- og underskap samt godt med arbeidsplass på kjøkkenbenk.
På kjøkkenet er det rikelig med oppbevaringsplass i over- og underskap samt godt med arbeidsplass på kjøkkenbenk.
I underetasjen finner du badet. Dette ble renovert i 2012 og har fliser på gulv og baderomsplater på vegg.
I underetasjen finner du badet. Dette ble renovert i 2012 og har fliser på gulv og baderomsplater på vegg.
Her kan du ta et deilig bad i et stort badekar.
Her kan du ta et deilig bad i et stort badekar.
Boligens første soverom er beliggende i hovedetasjen og er romslig med plass til stor dobbeltseng og tilhørende nattbord.
Boligens første soverom er beliggende i hovedetasjen og er romslig med plass til stor dobbeltseng og tilhørende nattbord.
I loftetasjen er det 3 soverom. Dette er det største soverommet i loftetasjen og har god plass til dobbeltseng.
I loftetasjen er det 3 soverom. Dette er det største soverommet i loftetasjen og har god plass til dobbeltseng.
Soverom 3 har utgang til overbygd altan på ca. 13 kvm.
Soverom 3 har utgang til overbygd altan på ca. 13 kvm.
Soverom 4 passer perfekt til tv-stue, barnerom, gjesterom m.m
Soverom 4 passer perfekt til tv-stue, barnerom, gjesterom m.m
Her er det god plass til utemøblement og grill!
Her er det god plass til utemøblement og grill!
I boligens 3. etasje får du altan med overbygg.
I boligens 3. etasje får du altan med overbygg.
Anneks med stue/kjøkken.
Anneks med stue/kjøkken.
Grillhytte bygd i 2015 er jevnlig vedlikeholdt og har innvendig grill med pipe ut. Her kan man samles for hyggelige stunder!
Grillhytte bygd i 2015 er jevnlig vedlikeholdt og har innvendig grill med pipe ut. Her kan man samles for hyggelige stunder!
Eiendommen er omgitt av vakker natur. Velkommen til visning!
Eiendommen er omgitt av vakker natur. Velkommen til visning!
Eiendommen er pakket inn i et vakkert naturlandskap!
Eiendommen er pakket inn i et vakkert naturlandskap!
Planskisse anneks.
Planskisse anneks.
Planskisse fjøs og dobbeltgarasje underetasje.
Planskisse fjøs og dobbeltgarasje underetasje.
Planskisse fjøs 1. etasje.
Planskisse fjøs 1. etasje.
Planskisse fjøs loftetasje.
Planskisse fjøs loftetasje.
Fra stuen er det utgang til stor veranda som strekker seg rundt deler av boligen og har fantastiske solforhold!
Fra stuen er det utgang til stor veranda som strekker seg rundt deler av boligen og har fantastiske solforhold!
Her får du stor opparbeidet plen.
Her får du stor opparbeidet plen.
Boligen har et WC som ligger i kjelleren.
Boligen har et WC som ligger i kjelleren.