Blokkebærveien 25

Moen

Soverom
3 stk
Størrelse
70m2
Prisantydning
3 790 000,-
Prisantydning: 3 790 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 70m2
Bruksareal: 70m2
Soverom: 3
Byggeår: 2021

Se full beskrivelse

Eiendom Blokkebærveien 25
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-22-0299
Totalvurdering Moderne og nyoppført hytte i attraktive Målselv Fjellandsby.

Eiendommen ligger flott plassert i rolig gate med umiddelbar nærhet til alpinbakken. Eiendommen er orientert mot sørvest og har flotte sol- og utsiktsforhold.

Hytten går over ett plan og inneholder følgende rom: Vindfang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Jørn T. Nerdal.
Matrikkel Gnr. 25 bnr. 63 i Målselv kommune
Beliggenhet Hytten ligger i naturskjønne omgivelser i Målselv fjellandsby. Området er delvis utbygd med fritidsboliger. I nærheten av hytten finner du en restaurant og en pub. Det er alpinanlegg rett ved og om vinteren er det opparbeidet løypenett for både langrenn og alpint. Det er ca. 15 km til dagligvarebutikk, ca. 25 km til Bardufoss og 133 km til Tromsø.

Du finner andre aktiviteter som Polarbadet (ca. 20 min) og Polar Park (ca. 70 min) unna
Adkomst Eiendommen har vei helt frem til tomten.

Brøyting betales gjennom den årlige avgiften til Målselv Fjellandsby grendelag.
Tomt/beskaffenhet Skrånende naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 2021
Areal Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 70 kvm

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).

Areal er oppgitt av utbygger. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom - innhold Hytten inneholder følgende rom: Stue/kjøkken, 3 soverom, bad, gang, vaskerom, vindfang og ytterbod.
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse, datert 23.08.2022
Ferdigattest Hytten har ferdigattest datert 21.12.2021

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Standard Hytten holder gjennomgående god standard. Se vedlagt leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Gulvvarme i vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom og alle 3 soverommene.
Utbygger besørger installasjon av pipe. Plassering avklares med kjøper før montering.
Parkering På tomt.
Tomten Areal: 1 279 kvm, Eierform: Eiet tomt
Medlemskap velforening Pliktig medlemskap i Målselv Fjellandsby grendelag . Kr. 2.200.- pr.år, tall for 2021
Plikt til og kjøpe 1 årskort pr.år. ca. Kr. 3.900,-, tall for 2021.
Vei, vann og avløp Det er offentlig vann og avløp. Privat avkjørsel fra felles veg.
Regulering Boligen er regulert til fritidsbebyggelse, jfr. bebyggelsesplan datert 10.09.2007.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 790 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra utbygger.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 15 876,- pr. år.
Kommunale avgifter er inkludert eiendomsskatt.
Adgang til utleie Hytten kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1952/400240-1/80 Erklæring/avtale 01.02.1952
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: BARDUFOSS KRAFTLAG AS
STEDSVARENDE RETT TIL Å HA ELEKTRONISK KRAFTLEDNING
Overført fra: 5418-25/27
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/221803-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte 14.03.2008
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

2008/221803-3/200 Best. om vann/kloakkledn. 14.03.2008
Plikt til tilknytn. til off. anlegg, samt til å betale årlige avgifter.

2008/221803-4/200 Bestemmelse iflg. skjøte 14.03.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 989231081
Plikt til kjøp av årskort i skitrekk.

2008/221803-5/200 Bestemmelse iflg. skjøte 14.03.2008
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

2008/221803-6/200 Bestemmelse iflg. skjøte 14.03.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 989231081
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

2021/1102908-2/200 Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening 07.09.2021 21:00
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY GRENDELAG SA
Org.nr: 893884602

2021/1102908-3/200 Erklæring/avtale 07.09.2021 21:00
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 912719367
Bestemmelse om skikort

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveransebeskrivelse, datert 23.08.2022
Plantegning
Grunnkart
Reguleringskart
Bebyggelsesplan

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Blokkebærveien 25. En moderne hytte i attraktive Målselv Fjellandsby!
Velkommen til Blokkebærveien 25. En moderne hytte i attraktive Målselv Fjellandsby!
Flislagt inngangsparti med varme i gulv.
Flislagt inngangsparti med varme i gulv.
Gang
Gang
Romslig stue med moderne overflater og store glassflater!
Romslig stue med moderne overflater og store glassflater!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
God plass til stor spisegruppe med flott utsikt!
Stuen med god plass til stor sofagruppe
Stuen med god plass til stor sofagruppe
Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer.
Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer.
Bad
Bad
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Bod og teknisk rom
Bod og teknisk rom
Overbygget inngangsparti
Overbygget inngangsparti
Planskisse
Planskisse
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Fasade
Fasade
Stor terrasse med svært gode solforhold
Stor terrasse med svært gode solforhold
Inngangsparti
Inngangsparti
Flotte utsiktsforhold. Bilde tatt fra baksiden av hytten.
Flotte utsiktsforhold. Bilde tatt fra baksiden av hytten.
Utsikt
Utsikt