Blokkebærveien 22

Moen

Soverom
3 stk
Størrelse
50m2
Prisantydning
2 590 000,-

Frittstående hytte under oppføring i attraktive Målselv Fjellandsby.   Eiendommen ligger flott plassert i rolig blindvei, Eiendommen er orientert mot sørvest og har flotte sol- og utsiktsforhold. Hytten går over ett plan og inneholder følgende rom: Vindfang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.   Megler har flere tomter tilgjengelig, ta kontakt med megler Jørn T. Nerdal for ytterligere informasjon og visning. ... Les mer

Prisantydning: 2 590 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 50m2
Bruksareal: 50m2
Soverom: 3
Byggeår: 2022

Se full beskrivelse

Eiendom Blokkebærveien 22
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-22-0231
Totalvurdering Frittstående hytte under oppføring i attraktive Målselv Fjellandsby.

Eiendommen ligger flott plassert i rolig blindvei, Eiendommen er orientert mot sørvest og har flotte sol- og utsiktsforhold.
Hytten går over ett plan og inneholder følgende rom: Vindfang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.

Megler har flere tomter tilgjengelig, ta kontakt med megler Jørn T. Nerdal for ytterligere informasjon og visning.
Matrikkel Gnr. 25 bnr. 62 i Målselv kommune
Beliggenhet Hytten ligger i naturskjønne omgivelser i Målselv fjellandsby. Området er delvis utbygd med fritidsboliger. I nærheten av hytten finner du en restaurant og en pub. Det er alpinanlegg rett ved og om vinteren er det opparbeidet løypenett for både langrenn og alpint. Det er ca. 15 km til dagligvarebutikk, ca. 25 km til Bardufoss og 133 km til Tromsø.

Du finner andre aktiviteter som Polarbadet (ca. 20 min) og Polar Park (ca. 70 min) unna
Adkomst Eiendommen har vei helt frem til tomten.

Brøyting betales gjennom den årlige avgiften til Målselv Fjellandsby grendelag.
Tomt/beskaffenhet Skrånende naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår Hytten er under oppføring.
Areal Primærrom: 50 kvm, Bruksareal: 50 kvm
Arealet er stipulert og noe avvik kan forekomme.

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse datert, 08.06.2022
Ferdigattest Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.
Innhold Hytten inneholder følgende rom:
Vindfang, stue/kjøkken, bad og 3 soverom.

Det er i tillegg en hems på ca. 13 kvm. Denne tilfredstiller ikke krav til målbart areal.
Standard Se vedlagt leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Se vedlagt leveransbeskrivelse og romskjema.
Det blir muligens endringer på kjøkkenløsninger. Dette må avklares med kunde før aksept av bud.

Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Gulvvarme i stue, gang og bad.
Panelovner på soverom.
Rengjøring Byggerengjøring utføres. Byggerengjøringen innebærer ikke rundvask, men omfatter rydding og grovrengjøring. Egenvask må påregnes ved innflytting.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 1 026 kvm.
Eierform: Eiet tomt.

Uteområdet leveres ferdig planert. Delvis naturtomt.
Medlemskap velforening Pliktig medlemskap i Målselv Fjellandsby grendelag . Kr. 2.200.- pr.år, tall for 2021

Plikt til og kjøpe 1 årskort pr.år. ca. Kr. 3.900,-, tall for 2021.
Vei, vann og avløp Det er offentlig vann og avløp. Privat avkjørsel fra felles veg.
Regulering Boligen er regulert til fritidsbebyggelse, jfr. bebyggelsesplan datert 10.09.2007.
Sentrale lover Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).

Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.

Ved salg etter ferdigstillelse av bygget reguleres handelen av avhendingslova.

Ved salg til profesjonell/investor eller der handelen kan ansees å være ledd i næringsvirksomhet reguleres handelen i hovedsak av avhendingslova. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringsloven også i slike tilfeller.

Utskrift av lovverk kan fås i sin helhet ved henvendelse til megler.
Prisantydning 2 590 000,- (Fast pris)
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Det er grovt anslått en byggeperiode på 6 mnd.

Utbygger skal sende en skriftlig orientering om forventet ferdigstillelse til kjøper ca. 2 måneder før forventet ferdigstillelse samt ved enhver vesentlig endring i tidligere angitte tidspunkt for forventet ferdigstillelse.

Endelig overtakelsestidspunkt blir fastsatt av utbygger. Utbygger skal sende skriftlig orientering til kjøper om overtakelsestidspunkt.

Utbyggeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Utbyggeren må sende skriftlig varsel om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Grunnlag for fristforlengelse kan være forhold som skyldes force majeure; som f.eks: covid-19, streik, brann, vannskader, innbrudd, ekstreme klimatiske forhold, mv. Dette gir ikke kjøper rett til krav mot utbygger.

Utbygger vil ca. 2 uker før forventet overtakelse innkalle kjøper til forhåndsbefaring.
Oppgjør Oppgjør betales i sin helhet ved overtakelse av hytten. Det betales ingen forskudd.

Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Fastsettes etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Avbestilling Ved avbestilling etter vedtatt byggestart må kjøper dekke utbyggers fulle økonomiske tap, jfr. buofl. § 52/53. Eventuelle endringer og tilleggsarbeider som kjøper har bestilt betales i sin helhet.
Videresalg Salg av kontraktsposisjon er kun tillatt etter forhåndsgodkjenning fra utbygger. Utbygger kan på fritt grunnlag nekte slik godkjenning.

Det vil påløpe et gebyr til selger på kr. 50.000,- ved slikt videresalg.
Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.

Dette forholdet vil nærmere reguleres i kjøpekontrakten.
Kommunale avgifter Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Målselv kommune iht. kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1952/400240-1/80 Erklæring/avtale 01.02.1952
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: BARDUFOSS KRAFTLAG AS
STEDSVARENDE RETT TIL Å HA ELEKTRONISK KRAFTLEDNING
Overført fra: 5418-25/27
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/27574-9/200 Bestemmelse iflg. skjøte 11.01.2008
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

2008/27574-10/200 Best. om vann/kloakkledn. 11.01.2008
Plikt til tilknytning til off.anlegg,samt til å betale årlige avgifter.

2008/27574-11/200 Bestemmelse iflg. skjøte 11.01.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 989231081
Plikt til kjøp av minst 1 årskort i skitrekket.

2008/27574-12/200 Bestemmelse iflg. skjøte 11.01.2008
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

2008/27574-13/200 Bestemmelse iflg. skjøte 11.01.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV UTVIKLING AS
Org.nr: 988423122
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Utbygger besørger forsikring av eiendommen/bygningsmassen frem til overtakelse. Fra overtakelsen er kjøper ansvarlig for forsikring.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Leveransebeskrivelse, datert 08.06.2022
- Romskjema, datert 03.06.2022
- Plan og fasadetegninger, datert 28.03.2022
- Reguleringskart

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Utbygger jobber med en endring av kjøkkenløsningen. Kjøper anbefales å avklare endelig løsning før budgivning.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
illustrasjon. Avvik kan forekomme.
Målselv Fjellandsby
Målselv Fjellandsby
Kart Målselv Fjellandsby - Blokkebærveien 22
Kart Målselv Fjellandsby - Blokkebærveien 22
Plantegning
Plantegning
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde
Områdebilde