Strandveien 90A

Skjervøy

Soverom
3 stk
Størrelse
280m2
Prisantydning
3 200 000,-

Industribygg sentralt på Skjervøy med mange muligheter! Lokalene brukes i dag til utleie som gir gode leieinntekter. Lokalene er oppført i to omganger; første byggetrinn ble oppført i 1954 og andre byggetrinn i 1987. Første byggetrinn ble noe moder nisert i forbindelse med oppføring av påbygget. Generelt framstår eiendommen med moderniserings -og vedlikeholdsbehov. Første byggetrinn er innredet med en 3-roms leilighet og en 2-roms leilighet. Andre byggetrinn er innredet med garasje, verksted/lager og butikklokale med tilhørende kontor og pauserom. Dagens bruk er ikke i samsvar med godkjente byggemeldte tegninger. Eiendommen er regulert til industriformål. Deler av eiendommen benyttes til boligformål. Det må påregnes pålegg fra myndighetene om tilbakeføring av lokalene til godkjent stand. ... Les mer

Prisantydning: 3 200 000,-
Boligtype: Produksjon/Industri
Eierform: Eier (Selveier)
Bruksareal: 280m2
Soverom: 3
Byggeår: 1954

Se full beskrivelse

Eiendom Strandveien 90A
9180 Skjervøy
Oppdragsnummer 52-22-0062
Totalvurdering Industribygg sentralt på Skjervøy med mange muligheter!

Lokalene er innredet med verksted, butikklokale og 2 leiligheter og brukes i dag til utleie som gir gode leieinntekter.

Lokalene er oppført i to omganger; første byggetrinn ble oppført i 1954 og andre byggetrinn ble oppført i 1987. Første byggetrinn ble noe modernisert i forbindelse med oppføring av påbygget. Generelt framstår eiendommen med moderniserings -og vedlikeholdsbehov.

Første byggetrinn er innredet til boligformål med en 3-roms leilighet i 0. etasje og en 2-roms leilighet i 1. etasje.
Andre byggetrinn er innredet med garasje og verksted/lager i 0. etasje og butikklokale i 1. etasje med tilhørende kontor og pauserom i 3. etasje.

Det gjøres oppmerksom på at dagens bruk er ikke i samsvar med godkjente byggemeldte tegninger. Videre gjøres oppmerksom på at eiendommen er regulert til industriformål. Deler av eiendommen benyttes i dag til boligformål. Det må påregnes pålegg fra myndighetene om tilbakeføring av lokalene til godkjent stand.

Fin beliggenhet sentralt langs Strandveien, som er hovedgata i Skjervøy sentrum.

Ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo for ytterligere informasjon og visning.
Matrikkel Gnr. 69 bnr. 122 i Skjervøy kommune
Beliggenhet Eiendommen er anlagt langs Strandveien, som er hovedgata i Skjervøy sentrum. Gata består i hovedsak av nærings og forretningsbebyggelse på østsiden mot sjø, og boligbebyggelse på vestsiden. Greie kommunikasjonsmuligheter til og fra eiendommen.
Adkomst Eiendommen har to adkomster. Adkomst 1 fra Strandveien til asfaltert parkeringsplass og betongdekke med underliggende garasje. Adkomst 2 fra offentlig veg/strandpromenade til parkeringsplass fra sjøsiden.
Tomt/beskaffenhet Skrånende terrassert tomt fallende mot sydøst.
Boligtype, og eierform Selveier Næringsbygg
Byggeår 1954
Areal Bruksareal: 280 kvm, Bruttoareal: 308 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 3, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Første byggetrinn:
Fundamentert med ringmur av tørrmurt naturstein og betong med sparestein. Front av bygget på søyler/peler. Kryperom uten inspeksjonsmulighet.
Vegger av bindingverk med utvendig trekledning. Saltakform, sperretak. Tekket med metallplater. Renner og nedløp av plast.
Veranda i front. Takutstikket er ikke fundamentert, men anlagt rett på verandadekket.

Andre byggetrinn:
Betongfundamenter og støpt gulv i underetasjen. Grunnmur av lettbetongblokker. Påhengt garasje i betong. Garasjen er ikke besiktiget.
Etasjeskiller mot underetasjen av elementdekker av lettbetong. Trebjelkelag som etasjeskiller mot toppetasjen.
Øvre etasje med vegger av bindingsverk med utvendig trekledning. Saltakform, sperretak. Tekket med metallplater.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.05.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest på verksted / butikk datert 22.07.1988.
Det foreligger ferdigattest på fasadeendring / veranda datert 23.12.1999.

Lokalene er godkjent til industri, men er innredet til bolig. Det må påregnes pålegg fra myndighetene om tilbakeføring av lokalene til godkjent stand.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Byggetrinn 1:
0. etasje: Gang m/trapp, bod, vindfang, 2 soverom, stue/kjøkken og bad/vaskerom.
1. etasje: Stue, kjøkken, bod, gang m/trapp, soverom og bad.

Byggetrinn 2:
0. etasje: Verksted, lager, wc, lager/vaskerom. Garasje.
1. etasje: Inngangsparti, næringsdel, to trapperom, lager og bad.
2. etasje: Kontor/pauserom med trapp.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.05.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt
Tomten Areal: 816 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til industri ihht. reguleringsplan for indre havn med ikrafttredelsesdato 27.11.1987.

I området skal oppføres bygninger for lett industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg.
I kartverket står eiendommen registrert som butikk/forretningsbygning.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven med nærmere fravikelser som fremkommer av salgsoppgaven.
Eiendomsmeglingsloven fravikes utenfor forbrukerforhold jf. emgl. § 1-4, samt jf. § 1-2 i forskrift til eiendomsmeglingsloven.
Prisantydning 3 200 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 03.05.22
Takster og verdier Teknisk verdi 4 665 500,-
Verdi takst 2 650 000,-
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 19 354,- pr. År.

I tillegg kommer kommunale avgifter for renovasjon på næringsdelen. Dette er et eget abonnement og går på størrelse på containeren.
Adgang til utleie / Leieinntekter Byggetrinn 1:
Takstobjektet vårt ligger i sentrum av Skjervøy. Området har ingen offisielle registrert prisstatistikk på sine definerte områder. Erfaringsmessigst vil årsleiepriser på brukte boliger med normal standard ligge i området kr. 1000 pr/m² BTA. Boliger er som regel problemfritt å få leietakere til.

Byggetrinn 1, leilighet i 1. etasje:
Areal: 47 m²
Beregnet leieinntekt pr. år: 47 000,-
Aktive leieforhold: Leiekontrakt med privatperson på kr. 47.000,- pr år som utløper 02.08.2022.

Lokalene er godkjent til industri, men er innredet til bolig. Det må påregnes pålegg fra myndighetene om tilbakeføring av lokalene til godkjent stand.

Byggetrinn 1, leilighet i 2. etasje:
Areal: 70 m².
Beregnet leieinntekt pr. år: 70 000,-.
Aktive leieforhold: Leiekontrakt med privatperson på kr. 72.000,- pr. år som utløper 02.08.2022.

Lokalene har usikker godkjennelse. Det må påregnes pålegg fra myndighetene om tilbakeføring av lokalene til godkjent stand.

Byggetrinn 2:
Takstobjektet vårt ligger i sentrum av Skjervøy. Området har ingen offisielle registrert prisstatistikk på sine definerte områder.
I 2019 var hele Byggetrinn 2 leid ut med en årsleie på kr. 108.000. Tilsvarer 350 kr/m² BTA. Takstobjektet framstår med moderniseringsbehov. Årsleiepris rundt kr. 700 pr/m² BTA vurderes som markedsleie for hele objektet.
Eksempelvis vil topp leie for et normalt modernisert butikklokale med topp beliggenhet og med gode utearealer oppnå årsleie fra ledende dagligvarekjeder i området kr. 1250-1350 pr/m² BTA.

Byggetrinn 2, butikklokale:
Areal: 222 m² BTA
Beregnet leieinntekt pr. år: 155 400,-
Aktive leieforhold: Nei.

Lokalene framstår lik sitt byggeår. Noe tilpasninger må påregnes.

Byggetrinn 2, verksted:
Areal: 66 m² BTA
Beregnet leieinntekt pr. år: 46 200,-
Aktive leieforhold: Leies ut til privatperson på kr. 42.000,- pr år med utløpsdato 02.08.2022.

Lokalene framstår lik sitt byggeår. Noe tilpasninger må påregnes.

Byggetrinn 2, del av butikklokalet som nyttes til lager:
Areal: 20 m²
Beregnet leieinntekt pr. år: 14 000,-
Aktive leieforhold: Leies ut til Rørleggerfirma på kr. 36.000,- pr år med utløpsdato 02.08.2022.

Lokalene framstår lik sitt byggeår. Noe tilpasninger må påregnes.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.05.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1911/9-1/97 Erklæring/avtale 01.11.1911
Leiekontrakt
Rettighetshaver Statens Fyrvesen
Overført fra: 5427-69/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1938/1-1/97 Rettighet 03.01.1938
Rettighetshaver: Norges Fyrvesen
Lnr: 1298022
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
Overført fra: 5427-69/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/5305-1/97 Erklæring/avtale 03.11.1960
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: STATENS HAVNEVESEN
Overført fra: 5427-69/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/9156-1/97 Bestemmelse om vannledn. 17.12.1979
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1941-69/1/114

1998/10852-1/97 Erklæring/avtale 21.09.1998
Bestemmelse om kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges som den er ("as is") etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Eiendommen overtas i den stand som den var i ("as is") ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.
Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.
Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Balansert kjøpekontrakt basert på meglerstandard forutsettes benyttet ved transaksjonen.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæringsskjema
Ferdigattest på verksted / butikk / flytebrygge datert 22.07.1988.
Ferdigattest på fasadeendring / veranda datert 23.12.1999.
Tegninger
Reguleringsplan
Grunnkart
Matrikkelrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo for ytterligere informasjon og for avtale om visning.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Strandveien 90A - Industribygg med mange muligheter. Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo.
Velkommen til Strandveien 90A - Industribygg med mange muligheter. Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo.
Fin beliggenhet sentralt langs Strandveien, som er hovedgata i Skjervøy sentrum
Fin beliggenhet sentralt langs Strandveien, som er hovedgata i Skjervøy sentrum
Privat bilde sommer.
Privat bilde sommer.
Planskisse - 0. Etasje
Planskisse - 0. Etasje
Planskisse - 1. Etasje
Planskisse - 1. Etasje
Planskisse - 2. Etasje
Planskisse - 2. Etasje
Lokalene er i dag innredet med verksted, butikklokale og 2 leiligheter
Lokalene er i dag innredet med verksted, butikklokale og 2 leiligheter
Leilighet 1 ligger i 1. etasje med god takhøyde
Leilighet 1 ligger i 1. etasje med god takhøyde
God utsikt mot sjø og fjell
God utsikt mot sjø og fjell
Kjøkken
Kjøkken
Bad
Bad
Leilighet 2 ligger i 0. etasje
Leilighet 2 ligger i 0. etasje
Lys og romslig stue
Lys og romslig stue
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Bad
Bad
Kjøkken
Kjøkken
Bad
Bad
Verksted, lager og garasje er ikke avbildet
Verksted, lager og garasje er ikke avbildet
Fra lager er det tilgang til hems i 2. etasje med god takhøyde og flott utsikt
Fra lager er det tilgang til hems i 2. etasje med god takhøyde og flott utsikt
På hemsen er det kjøkken, som gjør at rommet egner seg som pauserom/kontor
På hemsen er det kjøkken, som gjør at rommet egner seg som pauserom/kontor
Ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Stina Stormo for ytterligere informasjon og visning
Ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Stina Stormo for ytterligere informasjon og visning
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!