Grøholtvegen 2 og 4

Tromsø

Soverom
4 stk
Størrelse
193m2
Prisantydning
5 500 000,-

Kombinert utviklingseiendom over to tomter på hele 857 kvm - sentralt plassert både mot UiT/UNN og sentrum. Per i dag står det en enebolig med 4 soverom og hybel på BRA 193 kvm og en garasje på tomtene. Eneboligen leies ut for kr. 35 000,- per dags dato. Grøholtvegen 4 er avsatt til boligformål og Grøholtvegen 2 til kombinert bebyggelse og anlegg. Eneboligen som står på eiendommen i dag kan enten rives eller trenger betydelig renovering. Tomten er opparbeidet med plen og har god plass til parkering i den grusede adkomsten. Sentralt beliggende i krysset hvor Grøholtvegen og Stakkevollvegen møtes ved lyskrysset. Rett nede på Stakkveollvegen ligger det busstopp på begge sider av vegen. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.  ... Les mer

Prisantydning: 5 500 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 150m2
Bruksareal: 193m2
Soverom: 4
Byggeår: 1963

Se full beskrivelse

Eiendom Grøholtvegen 2 og 4
9010 Tromsø
Oppdragsnummer 52-21-0533
Totalvurdering Kombinert utviklingseiendom over to tomter på hele 857 kvm - sentralt plassert både mot UiT/UNN og sentrum.

Per i dag står det en enebolig med 4 soverom og hybel på BRA 193 kvm og en garasje på tomtene. Eneboligen leies ut for kr. 35 000,- per dags dato.

Grøholtvegen 4 er avsatt til boligformål og Grøholtvegen 2 til kombinert bebyggelse og anlegg.

Eneboligen som står på eiendommen i dag kan enten rives eller trenger betydelig renovering.

Tomten er opparbeidet med plen og har god plass til parkering i den grusede adkomsten.

Sentralt beliggende i krysset hvor Grøholtvegen og Stakkevollvegen møtes ved lyskrysset. Rett nede på Stakkveollvegen ligger det busstopp på begge sider av vegen.

For ytterligere informasjon eller visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund eller Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 1871 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomten ligger i hjørnet hvor Grøholtvegen og Stakkveollvegen møtes ved lyskrysset. Fra eiendommen er det kun en liten spasertur til dagligvarehandlene Extra og Eurospar. Ved Extra ligger også treningssentret EVO og frisørsalong. Nede på Stakkevollvegen ligger det busstopp på begge sider av vegen som har hyppige avganger inn til sentrum, til Jekta og UiT/UNN. For de som jobber eller studerer på UNN/UiT er det kun noen minutters gange hit. Det er kort veg til skole og barnehage, samt de herlige friluftsområdene Tromsøya byr på.
Adkomst Adkomst fra Stakkevollvegen inn til Grøholtvegen.
Tomt/beskaffenhet Tomten er i dag bebygd med både bolig og garasje/anneks. Tomten er opparbeidet med plen og grus.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1963
Areal Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 193 kvm, Bruttoareal: 207 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Boligens areal er innhentet fra tidligere prospekt.
Antall rom (evt. senger) Soverom: 4
Ferdigattest Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i arkivene til Tromsø Kommune.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering På tomten er det gode parkeringsmuligheter.
Tomten Areal: 857 kvm, Eierform: Eiet tomt. Det er i tillegg ca. 920 kvm tomt på bnr. 147. fordelt på 3 stk veiteiger.
Vei, vann og avløp Boligen som står i dag er tilknyttet offentlig vann og avløp med private stikkledninger ut til det offentlige nett.
Regulering Boligen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan datert 30.03.1965.
Parsellen mot øst er regulert til kombinert bebyggelse.
Vi gjør oppmerksom på at eiendommen ligger innenfor område med vegstøy.
Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet.
0142 Kommuneplanens arealdel 29.03.2017 AB_ Boligbebyggelse.
0253 Kommunedelplan byutviklingsomr. Stakkevollvegen Kommunedelplan 24.04.2019 BKB16 Kombinert bebyggelse og anleggsformål.
0253 Kommunedelplan byutviklingsomr. Stakkevollvegen Kommunedelplan 24.04.2019 o_SV7 Veg.
0253 Kommunedelplan byutviklingsomr. Stakkevollvegen Kommunedelplan 24.04.2019 BKB16
0253 Kommunedelplan byutviklingsomr. Stakkevollvegen Kommunedelplan 24.04.2019 o_SV7
1821 Detaljregulering for Stakkevollvegen Detaljregulering 26.02.2020 o_SV 2010 - Veg
---------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------
0021 S. Zakariassens gt.-Dramsvn-Breivik Søndres sydgr. Eldre reguleringsplan 30.03.1965
Sikringssone Krav vedr. infrastr. H410 0253
8 H220_27 0142
8 H220_230 0142
8 H210_49 0142
Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. ?

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Prisantydning 5 500 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 432 723,-
Formuesverdi sekundærbolig: 5 157 803,-
Formuesverdien er estimert ut fra skatteetatens hjemmesider.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 23 144,- pr. År.
Adgang til utleie Eneboligen er i dag leid ut for kr. 35 000,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1919/900346-1/97BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
01.04.1919
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:418

1929/901835-1/97BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
18.02.1929
Rettighetshaver: A/S Tromsøen Olje- og Sildemelfabrik.
1929/901835-2/97BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
18.02.1929
RETTIGHETSHAVER :Knr:5401 Gnr:119 Bnr:535

1932/901836-1/97BESTEMMELSE OM VEG
09.05.1932
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:1
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:2
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:3
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:4
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:5
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:6
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:7
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:602 Snr:8

1946/1979-1/97BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
19.12.1946
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:900
1946/1988-1/97BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
23.12.1946
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:901
1947/2425-1/97BESTEMMELSE OM VEG
07.10.1947
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:930
1947/2868-1/97BESTEMMELSE OM VANNRETT
21.11.1947
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:929
Bestemmelse om vannledning
1952/5165-1/97BESTEMMELSE OM VEG
05.11.1952
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1238
Bestemmelse om vannledning

1955/1794-1/97BESTEMMELSE OM VEG
14.05.1955
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1176
Bestemmelse om vannledning

1958/3339-1/97BESTEMMELSE OM VEG
26.08.1958
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1578
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1958/4111-1/97BESTEMMELSE OM VEG
17.10.1958
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1579
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1963/1945-1/97BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
04.05.1963
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1871

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Grøholtvegen 2/4 - Spennende kombinert utviklingseiendom
Grøholtvegen 2/4 - Spennende kombinert utviklingseiendom
Det står per i dag en enebolig som leies fullt ut og garasje på eiendommene
Det står per i dag en enebolig som leies fullt ut og garasje på eiendommene
To stk parseller selges samlet
To stk parseller selges samlet
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
Området
To eiendommer som selges samlet
To eiendommer som selges samlet
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Fasade
Fasade
Tomten ligger i lyskrysset der Stakkveollvegen og Grøholtvegen møtes
Tomten ligger i lyskrysset der Stakkveollvegen og Grøholtvegen møtes
Området
Området
Området
Området