Andersdalvegen 568

Ramfjordbotn

Soverom
Størrelse
Prisantydning
750 000,-
Prisantydning: 750 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Andersdalvegen 568
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-21-0100
Totalvurdering Tomten er i underkant av 2 mål, så her har du muligheten til å bygge drømmeboligen med fantastisk utsikt over Ramfjorden! Området byr også på svært gode solforhold.

Eiendommen har tinglyst rett til vei og vann. Statens Vegvesen har i 2015 gitt tillatelse til avkjøring. Det er utarbeidet tegninger på romslig enebolig, men det er ikke søkt byggegodkjenning hos kommunen. De utarbeidete tegninger kan medfølge.

Det er påbegynt arbeid med den nye hovedveien som vil korte ned kjøreturen til Tromsø ned til 15-20 minutter!

Området rundt tomten er preget av vakkert og urørt landskap med fjord, fjell og skog. Her finner du flere turstier og fjelltopper som passer for hele familien! Denne tomten er perfekt for de friluftsinteresserte da opplevelsene står for tur rett utenfor "døra".

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Stina Stormo.
Matrikkel Gnr. 39 bnr. 26 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomten har en fin og landlig beliggenhet i Ramfjordbotn! Her får du nærhet til vakkert landskap med fjell, sjø og skog som byr på flere turstier og fjelltopper som passer for hele familien! Inn til Tromsø er det kun 30 minutter med bil. Her finner du dagligvarehandel, kjøpesenter, flyplass og UiT/UNN. Ramfjord skole ligger kun 10-15 minutter med bil unna.
Adkomst Det er ikke etablert adkomst til tomten.
Tillatelse til avkjørsel er gitt 07.09.2015. Denne tillatelsen har gyldighet i 3 år, og kjøper må besørge nytt samtykke.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 1 996 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke etablert vei, vann og avløp til tomten.

Kjøper kan etablere privat brønn.
Regulering Tomten er uregulert, men det omfattes av kommunens LNFR-område (Landbruk, Natur, Friluftsområde samt Reindrift).

Tromsø kommune har samtykket til at tomten benyttes til boligformål pr 03.02.2014. Eiendommen må ikke bebygges før det er fremmet ordinær byggesøknad og kommunen har gitt byggetillatelse.
Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. ?

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Prisantydning 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 11 000,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter De kommunale avgiftene er ikke fastsatt.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2013/899876-2/200 Best. om vann/kloakkledning.
21.10.2013
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:39 Bnr:26
Opprinnelig tinglyst 23.10.1979 med dok.nr. 6018.
Uteglemt innført ved konvertering til elektronisk grunnbok. Rettet iht tgll § 18 den 21.10.2013 KTS e.f.

2013/899876-1/200 Bestemmelse om veg
21.10.2013
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:39 Bnr:26
Opprinnelig tinglyst 23.10.1979 med dok.nr. 6018.
Uteglemt innført ved konvertering til elektronisk grunnbok. Rettet iht tgll § 18 den 21.10.2013 KTS e.f.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Situasjonskart
Godkjennelse boligformål
Godkjennelse adkomstrett
Tegninger
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
Det gjøres oppmerksom på at vedlagte boligtegninger er kun et utkast av selgers tegninger. Det er ikke søkt om byggetillatelse av boligen.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 77691500

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Andersdalvegen 568 - presentert av SNE Eiendomsmegling
Velkommen til Andersdalvegen 568 - presentert av SNE Eiendomsmegling
Boligtomt i naturskjønne omgivelser og grenser til friareal
Boligtomt i naturskjønne omgivelser og grenser til friareal
Fra tomten vil du ha spektakulær utsikt over Ramfjorden
Fra tomten vil du ha spektakulær utsikt over Ramfjorden
Kun et steinkast ned til sjøen
Kun et steinkast ned til sjøen
Nærområdet
Nærområdet
Til Tromsø er det kun 15-20 minutter med bil etter ny E8 står ferdig, og det er barneskole/barnehage kun 15 minutter unna
Til Tromsø er det kun 15-20 minutter med bil etter ny E8 står ferdig, og det er barneskole/barnehage kun 15 minutter unna
Illustrasjonsfoto fra selger.
Illustrasjonsfoto fra selger.
Skisse over hvordan det vil se ut når ny E8 er ferdig.
Skisse over hvordan det vil se ut når ny E8 er ferdig.