Altevannsvegen 670

Bardu

Soverom
4 stk
Størrelse
90m2
Prisantydning
1 500 000,-

På eiendommen ligger et idyllisk hus med en fantastisk beliggenhet ved Vika i Barduelva. Boligen ble oppført på starten av 1900-tallet og har alle kjennetegn til Jugendstilen som blomstret i Europa på den tiden. Slik boligen står i dag kreves det b etydelige oppgraderinger. På tunet er det i tillegg smie, fjøs og stabbur, samt rikelig med parkering på egen tomt. Kun et steinkast unna boligen er det en privat strandlinje mot Vika i Barduelva. Her kan man nyte en stille stund eller ha en båt liggende for en formiddagstur ut på elva. Jakt- og fiskerett tilhører hovedeiendommen, men det er fullt mulig å kjøpe fiske- eller jaktkort. Det er rikelig med storfugel, og mulighet for å delta på jaktlag i storvilt, kan også forekomme.   ... Les mer

Prisantydning: 1 500 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 70m2
Bruksareal: 90m2
Soverom: 4
Byggeår: 1900

Se full beskrivelse

Eiendom Altevannsvegen 670
9360 Bardu
Oppdragsnummer 52-20-0115
Totalvurdering Sjarmerende eiendom med smie, fjøs, stabbur og strandlinje.

På tunet ligger et idyllisk hus med en fantastisk beliggenhet ved Vika i Barduelva. Boligen ble oppført på starten av 1900-tallet og har alle kjennetegn til Jugendstilen som blomstret i Europa på den tiden.

Boligen er på 2 plan og inneholder entré, 3 stue, 2 kjøkken og 4 soverom. Og utedo er oppført på tomt.

Slik boligen står i dag kreves det betydelige oppgraderinger.

Kun et steinkast unna boligen er det en privat strandlinje mot Vika i Barduelva. Her kan man nyte en stille stund eller ha en båt liggende for en formiddagstur ut på elva. Det er fullt mulig å kjøpe jakt- og fiskekort, da området er viden kjent for gode fiske muligheter og jakt både på fugl og storvilt.

Bilvei fram til tunet, med rikelig med parkering på tomt.

Her har man en unik mulighet for å skape et fristed med rom og plass til å dyrke hobbyer på et område som har direkte tilgang på flotte naturområder. Her kan både barn og voksne boltre seg med dyrking av grønnsaker, kveldsturer i robåt eller kanskje sosiale sammenkomster under åpen himmel på tunet!
Stedet er et funn for den hesteinteresserte som har et ønske om å drive litt småbruk på den gamle måten.

Fra eiendommen er det under 2 km til barneskole, 7 km til dagligvarebutikk, både Rema 1000 og Coop Extra. I nærheten finner vi også Bardufoss flyplass, barnehage og Setermoen grusbane/lek.

For nærmere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 39 bnr. 1 i Bardu kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i Viken ca. 8 km fra Setermoen sentrum i retning Altevatnet. På Setermoen er det bl.a. skoler, barnehager, butikker og kommuneadministrasjon. I område tilholder Viken senter, forøvrig er det spredt bebyggelse. Deler av eiendommen er delt av hovedveg. Bygningene ligger mellom offentlig veg og Barduelva.

Jakt- og fiskerett tilhører hovedeiendommen, men det er fullt mulig å kjøpe fiske- eller jaktkort. Bardu elva er kjent som en av Norges beste ørretelver, og rangerer på en 5. plass blant sportsfiskere. Det er rikelig med storfugl, og mulighet for å delta på jaktlag i storvilt, kan også forekomme.
Adkomst Forbeholdt tinglyst adkomstrett på privat vei over naboeiendom. Det må påregnes kostnader for fremtidig vedlikehold, snørydding, mv.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen består av plen, prydvekster og øvrig beplantning. Rundt boligen er det oppført et hvitt stakittgjerde og det er tilhørende strandlinje til Vika i Barduelva.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1900
Areal Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 90 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 4, Bad: 1, Antall rom: 7
Ferdigattest Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Bardu kommune sine arkiver, antatt grunnet boligens alder. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
Innhold Beskrivelse av boligen:
Boligen har tidligere vært en verneverdig bygning, oppført i 1900.
Saltak med tekke som flistak. Vegger av tømmer kledd med overflatebehandlet trepanel. Innvendig kledd med trepanel, gulv av bord og himlinger av trepanel. Hele huset, (minus sommer-kjøkkenet som har korrugert galvanisert stålplate-tak) fikk nytt tretak for noen år siden.

Grunnetasjen består av 4 store, og et lite rom pluss trappeoppgang til 2. etasje. Fra kjøkkeninngangen, som er under tak, kommer man først inn i sommerkjøkkenet, som har en stor peis/gruve av naturstein. Deretter gjennom neste dør til hovedkjøkkenet som er relativt smalt men strekker seg i hele husets lengde. I kjøkkenet er det en luke i gulvet som leder til en jordkjeller. Meget godt egnet til lagring av poteter og grønnsaker osv. Fra kjøkkenet har men også tilgang til et kott/spiskammer.
Fra kjøkkenet er det to dører som leder in til 2 separate stuer, nord stua og sør stua. Begge stuene har dører som leder til felles trappeoppgang til overetasjen. Denne trappeoppgangen er samtidig entre for husets hovedinngang/inngangen for gjester. Denne inngangen er også under tak.
I 2. etasje er det 4 soverom.

Beskrivelse av smie, oppført på 1800-tallet.
Smie har tidligere vært en verneverdig bygning.

Beskrivelse av fjøs, oppført i ca. 1780.
Fjøs har tidligere vært en verneverdig bygning.

Driftsbygningen/fjøset har stall med plass for to hester, og har rikelig med plass for å utvide til flere hester dersom dette er ønskelig.

Beskrivelse av stabbur, oppført på 1800-tallet.
Stabbur har tidligere vært en verneverdig bygning.

Tunets stabbur/vognskjul har alle tenkelige hest-redskaper på lager, både gamle og velbrukte og helt nye ubrukte.
Her nevnes bare noen, alle beregnet på hest:
2 ploger, flere ulike typer harver, flere typer 2 hjuls-vogner som høyvogn, møkkvogn og vanlig langvogn. To 4 hjuls vogner og trille for finere vare og persontransporter. Slåmaskin til kutting av gress og rive for raking av gresset til hesjene. Kunstgjødsel-spreder finns også, samt utstyr for tresking av byggkorn. Til treskeren finnes 2 stykk stasjonære landbruks-motorer, som også kan benyttes til kapping av ved for vinteren.
Her finnes også sleder for bruk om vinteren. Flere typer lang-sleder, bukk og geit "støttinger" for transport av ved-stokker eller tømmer, til og med en "sluffe" for finere person transport på vinterføre.
Her finnes seletøy for to hester, tradisjonelle håndredskaper av alle tenkelige slag, både for og av gammelt tradisjonelt håndverk.

Disse bygningene er av slik alder at det må påregnes oppgradering før de kan tas i bruk.

Opplysninger jf. landbrukstakst utført av Roy Martinsen datert 19.04.2016 (ikke vedlagt), samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Boligen har i den senere tid vært i bruk som et slags "museum" og i den forbindelse er det innredet deretter. Her finnes blant annet møbler og bruksgjenstander som er tilvirket med flid og flittighet av tidligere eiere.
Gjenstandsmassen er stor. Her er det bl.a. hele serier av magasiner/ukeblader fra svunne tider, illegale aviser fra krigstiden og tegninger til redskaper og vogner for mann og hest. Bare ukebladene utgjør omtrent 5000 eksemplarer.
Møblering/utstyr Boligen overleveres slik den står i dag, foruten om personlige eiendeler.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.
Parkering Rikelig med parkering på tomt.
Tomten Eierform: Eiet tomt

Selger estimerer tomten til å ligge på mellom 6-8 dekar.

Endelig tomtestørrelse vil foreligge ved fradeling av tomt, før overtagelse.
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilkoblet kommunalt vannanlegg og privat avløpsanlegg.

Det innlagt vannledning i bolig, men ingen tappe-punkter tilkoblet. Huset har også enkeltrør for avløp, men kun for vann og enkelt kammer septikk.

Det foreligger forbehold om tinglyst adkomstrett på privat vei over naboeiendom, og at eiendommen blir utgått, samt fraskilt fra landbrukseiendom 39/1.

Forbeholdt tinglyst adkomstrett på privat vei over naboeiendom. Det må påregnes kostnader for fremtidig vedlikehold, snørydding, mv.

Selger skal besørge skriftlig adkomstrett før overtagelse.
Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. ?

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Prisantydning 1 500 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.

Det forutsettes at eiendommen fraskilles til egen parsell. Overtagelse og oppgjør kan ikke finne sted før endelig matrikulering er utført av Bardu kommune.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er bestilt, men ikke mottatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter per år er på kr. 7 496,04,- for hele eiendommen 39/1.

Dette vil korrigeres etter en eventuell fraskilling.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1958/959-1/80 Rettighet 20.06.1958
Rettighetshaver: FORSVARSBYGG
Org.nr: 975950662
LEIEAVTALE
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
RETT TIL Å DRIVE SKARPSSKYTING
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/5833-1/80 Bestemmelse om vannledn. 12.10.1977
Vegvesenets betingelser vedtatt

1981/135-1/80 Skjønn 09.01.1981
B 24-58
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/3539-6/80 ** Diverse påtegning 31.08.1998
Rettighetshaver: STATKRAFT SF, org.nr.962986277

2005/4339-7/80 ** Diverse påtegning 29.08.2005
rettigheter tiltransportert
STATKRAFT ENERGI AS org nr. 987 059 729

1987/7487-1/80 Skjønn 04.11.1987
Utvidelse av Setermoen skyte- og øvelsesfelt
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/8222-1/80 Bestemmelse om vannledn. 27.11.1987
Rettighetshaver : ØVRE BARDU VANNVERK AL
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/7199-1/80 Fredningsvedtak 28.12.1995
Bestemmelse om benyttelse
Floan naturreservat
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1996/2260-2/80 Fredningsvedtak 09.05.1996
endring
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/4675-1/80 Jordskifte 01.11.2000
Grensegangssak/utmarkskommisjonen
Grense mellom staten og private eiendommer
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/211397-1/200 Jordskifte 13.03.2013
Saknummer 1910-2011-0006 Setermoen Skyte og Øvingsfelt
Behandling av skytefeltgrenser
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Matrikkelrapport
Plankart
Planbestemmelser
Reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Byggene har tidligere vært fredet, men dette er idag opphevet. Byggene er i dag registrert som sefrak-minner/kulturminner. Det må en avklaring til fra Troms og Finnmarks fylkeskommune og/eller riksantikvaren for ethvert tiltak på byggene, og alle tiltak vil i utgangspunktet være søknadspliktige etter plan - og bygningsloven.
Selger opplyser om antikviteter i boligen. Dersom eventuell kjøper ikke har interesse av disse tingene, vil de bli tatt ut av bygningen og avhendet på annet vis.

Det forutsettes at eiendommen fraskilles til egen parsell.
Partene er innforstått med at overtagelse og oppgjør kan ikke finne sted før endelig matrikulering er utført av Bardu kommune, og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 99457000

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Naturskjønn eiendom med en lun og fin plassering ved Barduelva!
Naturskjønn eiendom med en lun og fin plassering ved Barduelva!
Fasade
Fasade
Flyfoto - Eiendommen skal utgåes og fraskilles. Her med estimerte tomtegrenser
Flyfoto - Eiendommen skal utgåes og fraskilles. Her med estimerte tomtegrenser
Kart
Kart
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Eiendommen har strandlinje med direkte adkomst til Vika i Barduelva
Eiendommen har strandlinje med direkte adkomst til Vika i Barduelva
Innvendig er boligen møbelert med gjenstander som har fulgt tidligere eiere
Innvendig er boligen møbelert med gjenstander som har fulgt tidligere eiere
Innvendig - detaljbilder
Innvendig - detaljbilder
Innvendig - detaljbilder
Innvendig - detaljbilder
Innvendig - detaljbilder
Innvendig - detaljbilder
Boligen er oppført på starten av 1900-tallet, med detaljer og kjennetegn fra denne epoken
Boligen er oppført på starten av 1900-tallet, med detaljer og kjennetegn fra denne epoken
Området
Området
Området
Området