Bakkan 17 og 18

Tennevoll

Soverom
3 stk
Størrelse
88m2
Prisantydning
1 250 000,-

I naturskjønne omgivelser på Tennevoll i Lavangen ligger en stor eiendom med potensiale med våningshus/fritidsbolig, fritidsbolig/anneks og fjøs. Eiendommen består av 3 bruksnummer. Samlet areal på alle 3 eiendommene er på 101 935 kvm. Hovedeiendom men har tidligere vært en landbrukseiendom (Småbruk). Våningshuset som står på denne eiendommen består av stue, kjøkken og bad i 1. etasje og 3 soverom på loft. I annekset er det stue/kjøkken og soverom. Her er det innlagt vann. Gode fiskemuligheter og mulighet for båtplass, samt jaktrett! Eiendommen ligger idyllisk og landlig til, men innenfor kun 5 minutters gange finner man Coop Prix, barnehage og skole. Det er ca. 1t til Bardufoss lufthavn og 19 minutter til Sjøvegan sentrum. For visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo. ... Les mer

Prisantydning: 1 250 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 84m2
Bruksareal: 88m2
Soverom: 3
Byggeår: 1920
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Bakkan 17 og 18
9357 Tennevoll
Oppdragsnummer 52-20-0076
Totalvurdering I naturskjønne omgivelser på Tennevoll i Lavangen ligge en stor eiendom med både våningshus/fritidsbolig, fritidsbolig/anneks og fjøs.

Eiendommen består av 3 bruksnummer. Samlet areal på alle 3 eiendommene er på 101 935 kvm.

Hovedeiendommen har tidligere vært en landbrukseiendom (Småbruk). Våningshuset som står på denne eiendommen består av sjarmerende stue, kjøkken og bad i 1. etasje og 3 soverom på loft.

I annekset er det stue/kjøkken og soverom.

Eiendommen ligger idyllisk og landlig til, men innenfor kun 5 minutters gange finner man Coop Prix, barnehage og skole.
Det er ca. 1t til Bardufoss lufthavn og 19 minutter til Sjøvegan sentrum.

For mer informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr. 68 bnr. 30, Gnr. 68 bnr. 241 og Gnr. 68 bnr. 267 i Lavangen kommune.
Beliggenhet Eiendommen ligger sentralt i kommunesentret på Tennevoll i Lavangen kommune. Nærhet til barneungdomsskole, barnehage, nærbutikk, kommunale kontorer og offentlig kommunikasjon.
Adkomst Felles avkjørsel fra offentlig vei. Felles avkjørsel forutsettes med tinglyst veirett.
Tomt/beskaffenhet Tomten rundt bygningene er nærmest flatt.

Eiendommen består av 3 bruksnummer. Samlet areal på bnr. 30 er ca. 99,6 daa, består av 6,1 daa. skog med høg bonitet, 76,9 daa. skog med middels bonitet, 15,5 daa. uproduktiv skog og 1,3 daa. annet areal. Skog og utmark er ikke besiktiget av takstmannen.

Del av hovedtomt med påstående våningshus er ifølge reguleringplan regulert til friområde og felles avkjørsel.
Det er tilleggs tomt med hytte, bnr: 241 med areal på 831,2 m² og ubebygd tomt bnr. 267 med areal på 1528,5.

Tilleggs tomt med påstående fritidsbolig og ubebygd tomt grenser til hovedparsell 68/30. I tillegg inngår bnr: 30 i et felleseie for gnr. 68 som ligger på Fjordbotneidet (på fjellet mellom Lavangen og Gratangen kommune).

Småbruket har ikke vært i aktiv drift på mange 10 år. Gården er for liten til å være en selvstendig driftsenhet. Eiendommen innehar ikke dyrkbar mark (Ifølge skog og landskaps internettside).
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår Våningshus/fritidsbolig, byggeår 1920.
Fritidsbolig/anneks, byggeår 1960.
Areal Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 88 kvm, Bruttoareal: 95 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte For detaljerte opplysninger se vedlagt Tilstandsrapport utført av Bjørn Ramberg datert 16.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest i Lavangen kommunes arkiver. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.
Innhold Våningshus/fritidsbolig, p-rom 84 kvm:
1. etasje: Stue, kjøkken/ inngangsparti, bad, trappegang m/ trapp til loft, verandastue.
Loft: Trappegang, 3 soverom.
I tillegg er det kjeller og bod på loft.

Fritidsbolig/anneks, p-rom 35 kvm:
1. etasje: Stue, kjøkken, soverom.

Fjøs på tomt, men i meget dårlig stand. Deler av fjøsen kan ha bruksverdi som lager, men det må ombygges.

Opplysninger jf. Tilstandsrapport utført av Bjørn Ramberg datert 16.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Våningshus/fritidsbolig:
Gulv: Lakkert/ malt gulvbord.
Vegg: Malte overflater og tapet.
Himling: Malte flater. Dels synlige bjelker i 1 etasje.

Bad: Badet er etablert i 2015, tidligere gang ombygd til bad. Inneholder dusjkabinett, toalett og servant m/ skap.
Kjøkken: Kjøkkeninnredning med malte profilerte fronter. Plass for oppvaskmaskin.
Hovedsakelig overflater antatt fra byggeår, stedvis er overflater i 1 etasje fornyet i 2015.

Øvrig:
Bolig har nytt VA- anlegg (2015), ifølge eier.
Avløpsledning av plast.
Innvendig vannrør av kobber.
Stikkledning av plast.
Opplyst septiktank, ikke kontrollert (forutsatt godkjent).

Fritidsbolig/anneks:
Gulv: Lakkerte gulvbord.
Vegger: Plank.
Himling: Panel og synlige åser.

Utedo: Lagt oppå terreng med lettklinkerblokker.
Kjøkken: Enkel kjøkkeninnredning med furu fronter. Stål oppvaskkum.
Fritidsboligen har normal standard hensyntatt alder, noe vedlikehold/påkostninger må påregnes.

Øvrig:
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner er installert. Opplyst ikke tilkoblet vanntilførsel.
Avløp fra oppvaskbenk med utløp i terreng under hytta.
El-anlegg fra byggeår med sikringsboks montert på vegg i soverom. Krussikringer. Åpen ledningsføring.

For mer detaljerte opplysninger se vedlagt Tilstandsrapport utført av Bjørn Ramberg datert 16.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming, varmepumpe og vedovn i våningshus/fritidsbolig.

(Feieavgift fritidshus kr. 1032,-/årlig.)

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 99 576 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Felles avkjørsel fra offentlig vei. Felles avkjørsel forutsettes med tinglyst veirett.

Våningshus/fritidsbolig: Bygningen er opplyst tilkoblet offentlig vannforsyning. Privat avløp, egen septik. (Septik ikke kontrollert, forutsetter godkjent av kommunen).
Fritidsbolig: Bygningen er ikke tilkoblet vannforsyning. Gråvann fra oppvaskbenk i rør til terreng.

Utgifter knyttet til dette er følgende:
Renovasjon kr. 1032,-/årlig.
Vannavgift kr. 1005,-/årlig.
Slam fritidsbolig kr. 670,-/årlig.
Regulering LNF- område.
Deler av eiendommen i Tennevoll sentrum er regulert som boligområde, offentlig allmennyttig formål/ friområde og offentlig formål. Se vedlagt reguleringsplan.
Konsesjon Pga eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 250 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Bjørn Ramberg den 16.03.20
Takster og verdier Teknisk verdi 2 150 000,-
Verdi takst 1 100 000,-
Formuesverdi Bestilt, men ikke mottatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 5 008,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1972/2655-2/75 Erklæring/avtale 27.09.1972
VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
GJELDER HYTTE MED 1 MÅL TOMT
RETTIGHETSHAVER: JOHAN HAGSTAD F. 16.09.1914
Overført fra: 5415-68/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2002/5562-2/75 Bestemmelse om veg 30.09.2002
rettighetshaver:Knr:5415 Gnr:68 Bnr:267

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg Forsikring
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsplan
Kart over eiendommen
Matrikkelbrev
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse I følge eiere er det fiske- og jaktrettigheter som eiendommen innehar.
Fiskeregler for Spansdalselva, innhentet på internett.
Datert: 01. juli 2019 (00:00)
Fiske etter sjøørret er tillatt i perioden fra: 1. juli tom. 31. august.
Fra sjøen til og med Valterhølla ca. 600 meter ovenfor Tennevoll bru varer sesongen til og med 14 september.
MERK: Fiske etter laks og sjørøye er ikke tillatt.

Ifølge eier er det meget gunstig ordning der jaktlaget kjøper elgene (ofte 3 dyr) hos grunneierlaget.
Eventuelt overskudd går inn til grunneierlaget å brukes på veier, gapahuker, jakthytte etc.

Ifølge reguleringsplan (kart) er parsell "Kalvøyra" regulert til offentlig formål. Ifølge opplysning fra Lavangen kommune, 09.03.2020, vil det bli byggeforbud på parsellen, opplyst årsak er at terrenget ligger for lavt over elva.

Deler av parsell bnr. 30 med påstående bygning er regulert til friområde og felles avkjørsel.

Ifølge meglerpakke er det inngått avtale om kommunaltekniske anlegg mellom Lavangen kommune og dagens eiere 23. mai 2018. Gjelder rett til å legge ned og ha liggende kommunaltekniske anlegg, herunder vannledning med der tilhørende kummer og installasjoner over eiendommen etter oppgitt trasé.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

(+47) 99457000

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Eiendommen ligger flott til med gangavstand til butikk, samt fine naturomgivelser
Eiendommen ligger flott til med gangavstand til butikk, samt fine naturomgivelser
Sjarmerende stue i huset fra 1920 - de fleste overflater er fornyet den senere tid
Sjarmerende stue i huset fra 1920 - de fleste overflater er fornyet den senere tid
Stue
Stue
Stue med gjennomgang til spisestue/kjøkken
Stue med gjennomgang til spisestue/kjøkken
Romslig kjøkken med egen utgang
Romslig kjøkken med egen utgang
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Loftsetasjen inneholder 3 soverom
Loftsetasjen inneholder 3 soverom
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Baderom
Baderom
Baderommet inneholder wc, dusjkabinett og servant
Baderommet inneholder wc, dusjkabinett og servant
Gang/entré
Gang/entré
Gang/entré
Gang/entré
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Private bilder
Private bilder
Private bilder - Fritidsbolig/anneks
Private bilder - Fritidsbolig/anneks
Fritidsbolig/anneks inneholder stue/kjøkken og soverom
Fritidsbolig/anneks inneholder stue/kjøkken og soverom
Fritidsbolig/anneks
Fritidsbolig/anneks
Fritidsbolig/anneks
Fritidsbolig/anneks
Planskisse
Planskisse
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder
13509059_Private bilder
13509059_Private bilder
Private bilder
Private bilder
Private bilder - Fjøs på tomt
Private bilder - Fjøs på tomt
Private bilder
Private bilder