Einerhaugvegen 12

Ramfjordbotn

Soverom
Størrelse
Prisantydning
1 125 000,-
Prisantydning: 1 125 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Einerhaugvegen 12
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-19-0478
Totalvurdering Svært attraktiv boligtomt beliggende helt på toppen av et boligfelt på Ramfjordmoen bare ca 25 minutter fra Tromsø, og med kort avstand til Fagernes med barnehage, barne- og ungdomsskole samt kiosk. Ramfjord er et område som har sterk vekst og hvor man forventer stor boligutbygging og prisvekst!

Tomten ligger på et platå hvor det skråner ned på hver side og med god høyde over de eksisterende boligene i feltet. Fra bakkenivå er det flott utsikt over takene på husene. I bakkant av tomten er du helt skjermet fra veg og bebyggelse og med naturen som nærmeste nabo. Unike turmuligheter i bakgården med Fagerfjellet, Bjørnskardalen og Hamperokken som nærmeste turmulighet. Like nedenfor feltet er finner du Ramfjordmoan med mange turstier, fiskemuligheter, Tromsø travbane, stall, bilcrossbane. Vinterstid tråkkes også skiløype på Ramfjordmoan. Bussholdeplass nedenfor feltet hvor det er skolebuss til Ramfjord skole.

Det blir etablert vann, avløp, veg og strøm helt frem til tomtene. Vann hentes fra ny brønn fra elv på hovedeiendommen. Avløp til septikk og infiltrasjonsanlegg.

Det gis opsjon på kr 145.000,- pr tomt for asfaltering og gatebelysning hele vegen opp. Det er en forutsetning at alle 3 tomter ønsker dette.

Det åpnes for mulighet til å kjøpe alle 3 tomter samlet, da må man ta forbehold om dette i budet. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen for ytterligere informasjon
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 251 i Tromsø kommune
Beliggenhet Meget attraktiv beliggenhet kun ca 25 minutter fra Tromsø og ca 5 minutter til Fagernes hvor man finner bl.a. barnehage, barne- og ungdomsskol og kiosk.
Adkomst Adkomst fra offentlig veg via privat felles veg.
Tomt/beskaffenhet Tomt er ikke opparbeidet, men skoget.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 1 063 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten er tilknyttet privat vann, avløp og veg.
Regulering Eiendommen er regulert til LNFR jfr. kommunedelplan datert 26.03.2014. Kjøper er selv ansvarlig for å få godkjent bolig hos Tromsø kommune.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 125 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen negative servitutter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

- Grunnkart
- Digitalt kart med gatelys, veg, vann, avløp
- Kommunedelplan
- Kommuneplan
- Ingen pågående regulering
- Matrikkelkart

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stor boligtomt i landlige omgivelser
Stor boligtomt i landlige omgivelser
Tomten ligger meget fint til på en høyde med fantastisk utsikt
Tomten ligger meget fint til på en høyde med fantastisk utsikt
Feltet er etablert med eneboliger og ligger kun 5 minuter i bil unna barnehage, barne- og ungdomsskole og kiosk
Feltet er etablert med eneboliger og ligger kun 5 minuter i bil unna barnehage, barne- og ungdomsskole og kiosk
Til info
Til info
Markert tomt
Markert tomt
Like i nærheten finnes flust av turmuligheter med jakt, fiske hestestall, crossbane mm.
Like i nærheten finnes flust av turmuligheter med jakt, fiske hestestall, crossbane mm.
Tomtene er tilknyttet vann, avløp, strøm og felles veg. Det gis opsjon på kjøp av asfaltert veg med gatelys hele veien opp.
Tomtene er tilknyttet vann, avløp, strøm og felles veg. Det gis opsjon på kjøp av asfaltert veg med gatelys hele veien opp.
Markert tomt
Markert tomt
Høydedraget gir deg utsikt over hustakene til de andre boligene selv fra bakkenivå
Høydedraget gir deg utsikt over hustakene til de andre boligene selv fra bakkenivå
Området er helt tilbaketrukket fra offentlig veg, med naturen som nærmeste nabo
Området er helt tilbaketrukket fra offentlig veg, med naturen som nærmeste nabo
Bjørnskardalen, Fagerfjellet og Hamperokken ligger like bak feltet
Bjørnskardalen, Fagerfjellet og Hamperokken ligger like bak feltet
Feltet består av 3 boligtomter på 800 kvm, 1055 kvm og 1063 kvm.
Feltet består av 3 boligtomter på 800 kvm, 1055 kvm og 1063 kvm.