Blokkebærvegen 29

Moen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
380 000,-
Prisantydning: 380 000,-
Boligtype: Hyttetomt

Se full beskrivelse

Eiendom Blokkebærvegen 29
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-19-0001
Totalvurdering Flott fritidstom beliggende i Målselv fjellandsby med fin beliggenhet og kort veg til skianlegget!

Tomten ligger ca. 13 mil fra Tromsø i ett koselig hyttefelt med umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder både sommer og vinter. Med fasiliteter skitrekket og langrensløyper på vinterstid samt tur i flott utmark og fjelltopper på sommerstid.

Andsvatnet og Takvatnet ligger i kort avstand fra tomten hvor det holdes felles aktiviterer som isfiske, skigåing m.m.

Nærbutikk Coop Prix Olsborg ligger i underkant av 13 km. unna og ca. 19 km. til Målselv senteret med ett bredt utvalg av butikker.

For ytteliggere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Matrikkel Gnr. 25 bnr. 58 i Målselv kommune
Beliggenhet Tomten ligger ca 1 time og 55 minutters kjøring fra Tromsø.
Adkomst God adkomst til tomten fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt i regulert hyttefelt.
Boligtype, og eierform Selveier Hyttetomt
Tomten Areal: 956 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten selges uten vei, vann og avløp. Mulighet for å knytte seg på offentlig vei.
Regulering Området er regulert til fritidseiendom iht skjøte.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 380 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 519 200,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1952/400240-1/80 Erklæring/avtale 01.02.1952
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: BARDUFOSS KRAFTLAG AS
STEDSVARENDE RETT TIL Å HA ELEKTRONISK KRAFTLEDNING
Overført fra: 1924-25/27
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/50638-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte 18.01.2008
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

2008/50638-3/200 Best. om vann/kloakkledn. 18.01.2008
Plikt til tilknytning til off anlegg, samt til å betale årlige avgifter

2008/50638-4/200 Bestemmelse iflg. skjøte 18.01.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 989231081
Plikt til kjøp av årskort i skitrekk

2008/50638-5/200 Bestemmelse iflg. skjøte 18.01.2008
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

2008/50638-6/200 Bestemmelse iflg. skjøte 18.01.2008
Rettighetshaver:MÅLSELV UTVIKLING AS
Org.nr: 988423122
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Matrikkelrapport
Grunnkart
Kommuneplankart
Hytteprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse A. Det er plikt for eier av eiendommen å være medlem av hytteierlaget, Målselv Fjellandsby Hytteierlag, som forvalter fellesarealene og anlegg.

B. Det er plikt for eier å knytte seg til kommunalt anlegg for vann og avløp til hytteområdet samt å dekke alle kostnader i tilknytning til dette, herunder årlige avgifter.

C Det er plikt for eier av eiendommen å kjøpe minimum ett årskort hvert år i skitrekket av Målselv Fjellandsby AS orgnr.: 989 231 081.

D. Leverandør av strøm, kabel og IKT anlegg har rett til vederlagsfritt å anlegge og vedlikeholde ledninger, kabelanlegg på eiendommen samt ved behov montere fordelingskap for strøm og telefoni/bredbånd, mot å sette arealene i orden etterpå.

E Målselv Utvikling AS orgnr.: 988 423 122 eller den som overtar fellesareal/ anlegg til drift og vedlikehold, har rett til vederlagsfritt å legge hoved-,side- og stikkledninger for vann, kloakk, overvann, kabler og trekkrør med tilhørende kummer, kabelskap, og fordelerskap over og på eiendommen. Retten omfatter også rett til tilkomst m.v. ifb. med arbeidene under forutsetning av at arealet settes i orden etterpå.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 99457000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Unik utsikt fra tomt
Unik utsikt fra tomt
Koselig hyttefelt med brøyta veier
Koselig hyttefelt med brøyta veier
Til info
Til info
Tomten
Tomten
Tomten fra fugleperspektiv
Tomten fra fugleperspektiv
Fjellandsbyen
Fjellandsbyen